Odległe wyniki replantacji rąk

Andrzej Żyluk, Ada Owczarska

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Celem pracy była ocena wyników czynnościowych u pacjentów, którym wykonano replantacje rąk w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, co najmniej przed 5 laty.

Materiały i metody: Zebrano dane 54 pacjentów, którym w latach 2009–2012 wykonano udaną replantację amputowanych rąk lub palców. Do tych osób wysłano zestaw kwestionariuszy z pytaniami o sprawność kończyny (kwestionariusz DASH), poziom jakości życia (kwestionariusz SF-36), objawy nadwrażliwości na ochłodzenie i powrót do pracy. Otrzymano 22 wypełnione kwestionariusze (41% wysłanych) i te dane były przedmiotem analizy. W tej grupie było także 5 pacjentów, których zbadano bezpośrednio w szpitalu. Podstawę oceny stanowiły wyniki uzyskane od 22 pacjentów, 20 mężczyzn i 2 kobiet w średniej wieku 43 lat (zakres 20–82), którzy mieli wykonaną replantację ręki/palców średnio 6,5 roku przed badaniem (zakres 5–7). Najwięcej pacjentów miało replantację na wysokości śródręcza (n = 9), palców II–V (n = 8), nadgarstka (n = 2), kciuka (n = 2) i przedramienia (n = 1). Przyczyną urazu w 15 (68%) przypadkach była piła tarczowa, a w pozostałych maszyny przemysłowe i rolnicze.

Wyniki: Średnia punktacja kwestionariusza DASH dla całej grupy wynosiła 23 (zakres 2–74), co wskazywało na średnio niewielkie upośledzenie czynności replantowanej ręki. Bardzo dobrą czynność ręki miało 10 (45%) pacjentów (DASH <20), 7 (32%) – niewielkie upośledzenie (DASH 21–40), a 5 (23%) – znaczne upośledzenie (DASH >40). Najlepsze wyniki pod względem czynnościowym wykazywali pacjenci po replantacjach nadgarstka i kciuka (DASH 4), nieco gorsze po replantacjach palców II–V (DASH 16), a najgorsze po replantacji śródręcza i przedramienia (DASH 33). Średnia punktacja kwestionariusza SF-36 w domenie fizycznej wynosiła 61 pkt (dobra jakość życia), a w sferze mentalnej 58 pkt (średnia jakość życia). Dość dokuczliwe objawy nietolerancji zimna miało 20 (91%) pacjentów. Do wcześniej wykonywanej pracy wróciło 12 (54%) osób.

Wniosek: Uzyskane wyniki wskazują, że większości pacjentów udało się uzyskać dobrą czynność replantowanych rąk, pozwalającą na dobre funkcjonowanie w życiu codziennym, a części na powrót do pracy.

Słowa kluczowe


replantacja ręki; wyniki czynnościowe; jakość życia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Prucz RB, Friedrich JB. Upper extremity replantation: current concepts. Plast Reconstr Surg 2014;133:333-42.

Friedrich JB, Poppler LH, Mack CD, Rivara FP, Levin LS, Klein MB. Epidemiology of upper extremity replantation surgery in the United States. J Hand Surg [Am] 2011;36(11):1835-40. doi: 10.1016/j.jhsa.2011.08.002.

Żyluk A, Jabłecki J, Romanowski L, Mazur A. Raport z trzyletniej działalności Serwisu Replantacyjnego dla amputacji rąk w Polsce. Pol Przegl Chir 2012;84:1022-34.

Gulgonen A, Ozer K. Long-term results of major upper extremity replantations. J Hand Surg 2012;37E:223-32.

Lindfors N, Raatikainen T. Incidence, epidemiology and operative outcome of replantation and revascularization of injury to the upper limb. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2010;44:44-9.

Stanger K, Horch RE, Dragu A. Severe mutilating injuries with complex macroamputations of the upper extremity – is it worth the effort? World J Emerg Surg 2015;10:30. doi: 10.1186/s13017-015-0025-6.

Mahajan RK, Mittal S. Functional outcome of patients undergoing replantation of hand at wrist level-7 year experience. Indian J Plast Surg 2013;46(3):555-60. doi: 10.4103/0970-0358.122018.

Jabłecki J, Maj A, Kocięba R. Własne doświadczenia w zakresie usprawniania kończyn po replantacji na wysokości nadgarstka. Chir Narządów Ruchu Ortop Pol 1999;64:603-8.

Żyluk A, Walaszek I. Ocena wyników replantacji kończyn górnych. Chir Narządów Ruchu Ortop Pol 2007;72:165-73.

Chen Z, Yang D, Yu Z. Extremity replantation. World Surg 1978;2:513-21.

Graham B, Adkins P, Tsai TM, Firrel J, Breidenbach W. Major replantation versus revision amputation and prosthetic fitting in the upper extremity: a late functional study. J Hand Surg 1998;23A:783-91.

Hegazi M. Hand and distal forearm replantation – immediate and long-term follow-up. Hand Surg 2000;5:119-24.

Żyluk A, Skała K, Szlosser Z. A comparison of outcomes of K-wire vs plate fixation for distal radial fractures with regard to patients’ quality of life. Acta Orthop Belg 2017 [in press].
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.463

Copyright (c) 2018 Andrzej Żyluk, Ada Owczarska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/