Zgorzel Fourniera powikłana martwicą jelit – opis przypadku

Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski

Abstrakt


ABSTRAKT

Opisano przypadek martwiczego zapalenia tkanek miękkich okołoodbytowych (zgorzel Fourniera) u nieobciążonej dodatkowymi chorobami 64-letniej pacjentki. Choroba rozwinęła się w ciągu 5 dni, powodując rozległą martwicę tkanek miękkich i posocznicę. W leczeniu zastosowano wyłonienie kolostomii pętlowej, wycinanie zmian martwiczych i celowaną antybiotykoterapię, ale bez zasadniczej poprawy. Po kilku dniach doszło do martwicy i przedziurawienia najpierw poprzecznicy, a potem jelita krętego, co wymagało wycięcia tych części jelit. Pomimo intensywnego leczenia pacjentka zmarła po 9 dniach od przyjęcia do szpitala. Opisany przypadek zgorzeli Fourniera jest ciekawy z uwagi na współistnienie martwicy i przedziurawień jelit, co dotychczas nie było opisywane.

Słowa kluczowe


martwicze zapalenie powięzi; zgorzel Fourniera; martwica jelit

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rosen DR, Brown ME, Cologne KG, Ault GT, Strumwasser AM. Long-term follow-up of Fournier’s gangrene in a tertiary care center. J Surg Res 2016;206(1):175-81. doi: 10.1016/j.jss.2016.06.091.

Somville F, Swerts S, Vandamme S, Monsieurs K. Fournier’s gangrene: a fulminant subcutaneous infection. Acta Chir Belg 2016;26:1-6.

Wanis M, Nafie S, Mellon JK. A case of Fournier’s gangrene in a young immunocompetent male patient resulting from a delayed diagnosis of appendicitis. J Surg Case Rep 2016;2016(4). pii: rjw058. doi: 10.1093/jscr/rjw058.

Bednarek M, Drożdż W. Rzadki przypadek rozleglej martwicy Fourniera w przebiegu ropnia okołoodbytniczego. Przegl Lek 2008;65:410-2.

Markiewicz S, Skrobisz J, Kwiatek-Markiewicz S. Treatment of Fournier’s gangrene. Wiad Lek 2013;66(3):256-9.

Devaney B, Frawley G, Frawley L, Pilcher DV. Necrotising soft tissue infections: the effect of hyperbaric oxygen on mortality. Anaesth Intensive Care 2015;43(6):685-92.

Gołąb A, Sprogis J, Kaczmarek A, Sikorski A. Zgorzel Fourniera – obserwacja trzynastu chorych. Urol Pol 2001;54:4.

Mazur A, Karbowski M. Fournier’s gangrene: a case report. Wiad Lek 2013;66(3):260-1.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.462

Copyright (c) 2018 Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/