Relacja pacjent–personel medyczny w interpretacjach użytkowników forum internetowego Moja Cukrzyca

Halina Nowakowska, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

Abstrakt


ABSTRAKT

Cukrzyca, uznawana obecnie za epidemię naszych czasów, stanowi poważny problem zdrowotny i ekonomiczny na całym świecie. Według danych opracowanych przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation) do 2040 r. liczba chorych na cukrzycę na świecie wzrośnie nawet do 642 mln. Najistotniejszym elementem procesu leczenia każdego schorzenia jest dobra współpraca chorego z zespołem terapeutycznym, a także przestrzeganie zaleceń formułowanych przez lekarza, pielęgniarkę, dietetyka oraz innych członków zespołu interdyscyplinarnego, sprawującego opiekę nad pacjentem.

Niniejszy artykuł porusza problematykę relacji zachodzących między członkami zespołu terapeutycznego, badaną z perspektywy interpretacji konstruowanych przez użytkowników forum internetowego dla diabetyków Moja Cukrzyca. W badaniu została wykorzystana metoda „czystej” netnografii. Analizowane w artykule dane pochodzą z pierwszego etapu procesu badawczego, który polegał na analizie wpisów na forum, bez nawiązywania kontaktu z jego użytkownikami.

W kontekście cytowanych wypowiedzi okazuje się, że zespół terapeutyczny nie stanowi dla forumowiczów źródła wsparcia emocjonalnego. Funkcję te przejmują inni chorzy, dostarczający forumowiczom owego wsparcia, swoistego komfortu i poczucia bezpieczeństwa, dzięki któremu jest im łatwiej radzić sobie z życiem z cukrzycą.

Słowa kluczowe


cukrzyca; zespół interdyscyplinarny; komunikacja interpersonalna; bariery w komunikacji interpersonalnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


International Diabetes Federation. https://www.idf.org/about-diabetes/what-is-diabetes.html (12.07.2017).

Sieradzki J. Cukrzyca. Kompendium. Gdańsk: Via Medica; 2009. p. 1-12.

Leczenie i koszty cukrzycy w Polsce. Raport z badania Desk Research przygotowany dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Warszawa: Millward Brown SMG/KRC; 2007. https://mdtmedical.eu/uploads/1CE858AB-E107-4D2B-A659-4C65D8DB3437.pdf (19.07.2017).

Shontz FC. Ciężkie choroby przewlekłe. In: Garrett JF, Levine ES, editors. Praktyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów. Warszawa: PZWL; 1972. p. 300.

Mazurek E. Choroba w rodzinie. Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej do analizy funkcjonowania rodziny w sytuacji choroby. Fam Forum 2013;3:25-39.

Kozak M. Wykluczenie – rozwój – przestrzeń In: Jarosz M, editor. Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny. Warszawa: Wydawnictwo ISP PAN; 2008. p. 211.

Maksymowicz A. Internet jako wsparcie dla chorych na choroby rzadkie. Media i Społeczeństwo 2016;6:111-21.

Kozerska A. Wywiad narracyjny w badaniach nad uczeniem się człowieka dorosłego w kontekście historii jego życia. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2013;2:29-35.

Konecki KT. Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje. Przegląd Socjologii Jakościowej 2015;11(1):12-39.

Kowalczyk S. Ciało człowieka w refleksji filozoficznej. Lublin: Wyd. KUL, 2009. p. 62.

Ostrzyżek A, Marcinkowski JT. Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria i praktyka kliniczna. Probl Hig Epidemiol 2012;93(4):682-6.

Sęk H, Ścigała I, Beisert M, Bleja A. Subiektywne koncepcje zdrowia. Wybrane uwarunkowania. Prz Psychol 1992;35(3):351-63.

Starzyńska-Kościuszko E. Holistyczna (całościowa) koncepcja zdrowia: zdrowie jako wartość. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 2010;16:319-26.

Szawarski Z. Mądrość i sztuka leczenia. Gdańsk: Wyd. Słowo/Obraz Terytoria; 2005. p. 60-70.

Kowalski M, Gaweł A. Zdrowie – wartość – edukacja. Kraków: Impuls; 2007.

Bielecki W, Drygas W. Syndrom choroby funkcjonalnej – socjomedyczny mit czy rzeczywistość? Sztuka Leczenia 2009;18(1-2):57-72.

Schütz A. Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. In: Mokrzycki E, editor. Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. T. 1, Warszawa: PIW; 1984. p. 176.

Charmaz K. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2013. p. 142.

Findeisen W. Struktury sterowania dla złożonych systemów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 1997. p. 190.

Kozinets RV. Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012. p. 18-262.

Benbenek-Klupa T, Klupa T. Osobiste pompy insulinowe: filozofia leczenia i edukacja. Gdańsk: Via Medica; 2015. p. 1-30.

Magiera J. Razem w trosce o pacjenta. Życie z Cukrzycą 2016:7.

Komunikacja interpersonalna. Jak porozumiewać się skutecznie? Warszawa: Materiał edukacyjny Część 1. Warszawa: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii; 2012. http://www.pfed.org.pl/uploads/1/9/9/8/19983953/broszura_komunikacja_interpersonalna_p1.pdf (7.07.2017).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.461

Copyright (c) 2018 Halina Nowakowska, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/