Właściwości prozdrowotne wybranych miodów

Milena Bąkowska, Katarzyna Janda

Abstrakt


ABSTRAKT

Miód należy do grupy produktów spożywczych naturalnego pochodzenia. Charakteryzuje się właściwościami odżywczymi i leczniczymi. Pod względem chemicznym zbudowany jest w 70–80% z cukrów, 10–20% z wody oraz wielu wartościowych składników: kwasów organicznych, protein, fenoli, aminokwasów, witamin i pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Miód jest dobrym źródłem szybko przyswajalnych węglowodanów, głównie glukozy i fruktozy. Zasobny jest w enzymy: diastazę, inwertazę, katalazę, fosfatazę i oksydazę glikozową. Miody mają również właściwości antyoksydacyjne. Skład chemiczny i właściwości miodu uwarunkowane są jego rodzajem oraz czasem i miejscem zbioru.

Miód pszczeli znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. fermentacyjnym, piekarniczym, cukierniczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Istotną rolę odgrywa w medycynie naturalnej. Szczególnie polecany jest dzieciom i osobom starszym, wyniszczonym chorobami lub nadmiernym wysiłkiem. Z uwagi na szereg walorów zdrowotnych i odżywczych miody cieszą się dużym uznaniem w profilaktyce i leczeniu wielu chorób.

Celem pracy było omówienie prozdrowotnych właściwości najpopularniejszych miodów.

Słowa kluczowe


miód; skład chemiczny; właściwości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grembecka M, Hendożko E, Szefer P. Zawartość żelaza i magnezu w wybranych gatunkach miodów pszczelich. Bromat Chem Toksykol 2007;40(4):325-8.

Śliwińska A, Bazylak G. Wstępna ocena jakości miodów pszczelich na podstawie wybranych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Bromat Chem Toksykol 2011;44(3):784-91.

Majewska E, Trzanek J. Właściwości przeciwutleniające miodów wielokwiatowych i innych produktów pszczelich. Bromat Chem Toksykol 2009;42(4):1089-94.

Szczuko M, Krzemianowska E, Janda K, Wolska J, Jamioł-Milc D. Physico-chemical characteristic of selected honeys of the West Pomeranian Province and the value of their pro-heath. Folia Pomer Univ Stetin Agric Aliment Pisc Zootech 2016;326(38)2:111-22.

Luty J. Miody pitne sycone, a może lepiej niesycone? Przem Ferm Owoc-Warzyw 2009;7-8:50-1.

Mroczek JR. Właściwości lecznicze produktów pszczelich. Panacea Leki Zioł 2007;3:21-3.

Okniański P. Polskie płynne złoto. Miody odmianowe. Pasieka 2006;5:14-7.

Czerwińska D. Miodowy miesiąc. Przegl Gastron 2009;63(12):6-7.

Hołderna-Kędzia E. Charakterystyka miodu lipowego. Pszczelarstwo 2001;52(6):6.

Krawczyk B. Miód lipowy. Ekonatura 2009;3:20.

Baczmiański J, Gruszczyński R. Miód to zdrowie. Ekonatura 2008;10:8-9.

Hołderna-Kędzia E, Kędzia B. Miód wrzosowy. Pszczelarstwo 2015;66(2):6.

Hołderna-Kędzia E. Charakterystyka miodu wrzosowego. Pszczelarstwo 2001;52(8):10.

Hołderna-Kędzia E. Charakterystyka miodu akacjowego. Pszczelarstwo 2001;52(5):8.

Hołderna-Kędzia E. Charakterystyka miodu rzepakowego. Pszczelarstwo 2001;52(4):7.

Hołderna-Kędzia E. Charakterystyka miodu gryczanego. Pszczelarstwo 2001;52(7):6.

Koszowska A, Dittfeld A, Nowak J, Ziora K. Pszczoły i ich produkty – znaczenie dla zrównoważonego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi. Med Środow 2013;16(2):79-84.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Produkty pszczół w medycynie. Lublin: Spółdzielnia Pszczelarska „Apis”; 2007. p. 27-32.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Działanie miodu na serce i układ krążenia. Post Fitoter 2008;9(3):176-84.

Bogdanov S, Jurendic T, Sieber R, Gallmann P. Honey for nutrition and health: a review. J Am Coll Nutr 2008;27(6):677-89.

Pietrusa A, Derbisz K. Produkty pszczele. Prz Urol 2016;1:33-6.

Jędrzejko K, Malcher J. Miody. Panacea Leki Zioł 2007;4:16-7.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Perspektywy wykorzystania miodu manuka w leczeniu chorób wewnętrznych. Post Fitoter 2016;17(1):55-8.

Kędzia B. Leczenie miodem zaburzeń żołądka z obniżoną i podwyższoną kwasowością. Pszczelarstwo 2008;59(10):12.

Jędrzejko K, Malcher J. Miody i ziołomiody. Panacea Leki Zioł 2008;1:26-8.

Baca E, Baranowski K, Zielińska D, Salamon A. Związki smakowo-zapachowe oraz prozdrowotne i antyseptyczne występujące w miodach pszczelich. Przem Ferm Owoc-Warzyw 2011;7-8:71-3.

Kędzia B. Działanie immunosupresyjne miodu. Panacea Leki Zioł 2009;1:16-7.

Kędzia B. Immunostymulujące działanie miodu. Pszczelarz Polski 2009;1:34.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Działanie miodu na drobnoustroje wyizolowane z zakażonych ran. Post Fitoter 2014;15(1):40-3.

Günes ÜY, Eser I. Effectivenes of a honey dressing for healing pressure ulcers. J Wound Ostomy Continence Nurs 2007;34(2):184-90. doi: 10.1097/01.WON.0000264833.11108.35.

Al-Waili NS, Saloom KY. Effects of topical honey on post-operative wound infections due to gram positive and gram negative bacteria following caesarean sections and hysterectomies. Eur J Med Res 1999;4(3):126-30.

Karakuła M. Miód dobry na wszystko. Ekonatura 2004;7/8:18-9.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Próby stosowania miodu w AIDS. Pszczelarstwo 2009;60(1):19.

Kędzia B. Miód w niedowładach spastycznych i SM. Pasieka 2008;5:33.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Miód w schorzeniach wątroby. Pszczelarstwo 2008;59(9):13.

Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Korzystne działanie miodu w chorobach woreczka żółciowego. Pszczelarz Polski 2009;5:30-1.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.459

Copyright (c) 2018 Milena Bąkowska, Katarzyna Janda

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/