Właściwości antyoksydacyjne papryki ostrej odmiany Hungarian yellow

Katarzyna Florkowska, Wiktoria Duchnik, Anna Nowak, Adam Klimowicz

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Antyoksydanty zawarte w niektórych owocach i warzywach chronią organizm przed stresem oksydacyjnym, który odgrywa główną rolę w patogenezie starzenia oraz chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworowych i neurodegeneracyjnych. Papryka jest ważnym warzywem, wykorzystywanym przede wszystkim jako potrawa, ale także jako przyprawa. Świeże owoce są cennym źródłem witaminy C i A, makro- i mikroelementów, karotenoidów oraz polifenoli.

Celem pracy była ocena aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości barwników asymilacyjnych alkoholowych i wodnych wyciągów z owoców papryki ostrej.

Materiały i metody: Materiał roślinny stanowiły świeże okrywy nasienne papryki ostrej odmiany Hungarian yellow wraz z nasionami. Wyciągi sporządzono metodą ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami przez okres 15, 30 i 60 min, przy czym rozpuszczalnikami były alkohole metylowy, etylowy i izopropylowy oraz woda. Aktywność antyoksydacyjną mierzono metodą z użyciem odczynnika 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu (DPPH) oraz metodą oznaczania zdolności redukowania jonów żelaza (FRAP), zaś zawartość barwników asymilacyjnych metodą Arnona.

Wyniki: Świeże owoce papryki charakteryzowały się zawartością barwników asymilacyjnych, takich jak chlorofil a, b oraz karotenoidy, przy czym stwierdzono nieco większą ilość karotenoidów w porównaniu z chlorofilem całkowitym (a+b). Wyciągi z materiału roślinnego miały aktywność antyoksydacyjną. Najwyższe wartości, mierzone metodą DPPH, stwierdzono dla prób ekstrahowanych stężonym metanolem przez 60 min. W przypadku metody FRAP najwyższym potencjałem antyoksydacyjnym charakteryzowały się wszystkie ekstrakty sporządzone w alkoholu izopropylowym.

Wnioski: Ekstrakty ze świeżych owoców papryki wykazują aktywność antyoksydacyjną oraz zawierają barwniki asymilacyjne, dlatego mogą być użyteczne jako surowce antyoksydacyjne w preparatach kosmetycznych i farmaceutycznych.

Słowa kluczowe


papryka ostra; aktywność antyoksydacyjna; DPPH; FRAP; barwniki asymilacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blanco-Ríos AK, Medina-Juárez LÁ, González-Aguilar GA, Gámez-Meza N. Antioxidant activity of the phenolic and oily fractions of different sweet bell peppers. J Mex Chem Soc 2013;57(2):137-43.

Igbokwe GE, Aniakor GC, Anagonye CO. Determination of β-carotene and vitamin C content of fresh green pepper (Capsicum annuum), fresh red pepper (Capsicum annuum) and fresh tomatoes (Solanum lycopersicum) fruits. Bioscientist 2013;1(1):89-93.

Shotorbani N, Jamei, R, Heidari R. Antioxidant activities of two sweet pepper Capsicum annuum L. varieties phenolic extracts and the effects of thermal treatment. Avicenna J Phytomed 2013;3(1):25-34.

Chávez-Mendoza C, Sanchez E, Muñoz-Marquez E, Sida-Arreola JP, Flores-Cordova MA. Bioactive compounds and antioxidant activity in different grafted varieties of bell pepper. Antioxidants 2015;4(2):427-46.

Sun T, Xu Z, Wu CT, Janes M, Prinyawiwatkul W, No HK. Antioxidant activities of different colored sweet bell peppers (Capsicum annuum L.). J Food Sci 2007;72(2):98-102. doi: 10.1111/j.1750-3841.2006.00245.x.

Kim JS, An GC, Park JS, Lim YP, Kim S. Carotenoid profiling from 27 types of paprika (Capsicum annuum L.) with different colors, shapes, and cultivation methods. Food Chem 2016;201:64-71. doi: 10.1016/j.foodchem.2016.01.041.

Paradiković N, Vinković T, Vinković-Vrček I, Žuntar I, Bojić M, Medić-Šarić M. Effect of natural biostimulants on yield and nutritional quality: an example of sweet yellow pepper (Capsicum annuum L.) plants. J Sci Food Agric 2011;91(12):2146-52. doi: 10.1002/jsfa.4431.

Oboh G, Rocha TBJ. Distribution and antioxidant activity of polyphenols in ripe and unripe tree pepper (Capsicum pubescens). J Food Biochem 2007;31:456-73. doi: 10.1111/j.1745-4514.2007.00123.x.

Pieńko T. Kapsaicyna – właściwości, zastosowania i perspektywy. Biul Wydz Farm WUM 2013;2:11-7.

Muzykiewicz A, Zielonka-Brzezicka J, Klimowicz A, Florkowska K. Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia L.) jako źródło składników o potencjalnym działaniu antyoksydacyjnym – porównanie właściwości przeciwutleniających ekstraktów z liści, kwiatów i owoców. Probl Hig Epidemiol 2017;98(2):125-32.

Zielonka-Brzezicka J, Nowak A, Zielińska M, Klimowicz A. Porównanie właściwości przeciwutleniających wybranych części maliny właściwej (Rubus idaeus) i jeżyny europejskiej (Rubus fruticosus). Pomeranian J Life Sci 2016;62(4):52-9. doi: 10.21164/pomjlifesci269.

Nowak A, Zielonka-Brzezicka J, Pechaiko D, Tkacz M, Klimowicz A. Ocena właściwości antyoksydacyjnych liści Ginkgo biloba L. po zakończeniu wegetacji. Pomeranian J Life Sci 2017;63(1):9-15. doi: 10.21164/pomjlifesci.222.

Arnon DJ, Alllen MB, Whatley F. Photosynthesis by isolated chloroplast. IV. General concept and comparison of three photochemical reaction. Biochim Biophys Acta 1956;20(3):449-61.

Lichtenthaler HK, Wellburn AR. Determinations of total carotenoids and chlorophyll a and b of leaf extracts in different solvents. Biochem Soc Trans 1983;11(5):591-2. doi: 10.1042/bst0110591.

Nadeem M, Anjum FM, Khan MR, Saeed M, Riaz A. Antioxidant potential of bell pepper (Capsicum annuum L.). Pak J Food Sci 2014;21(1-4):45-51.

Materska M, Perucka I. Antioxidant activity of the main phenolic compounds isolated from hot pepper fruit (Capsicum annuum L.). J Agric Food Chem 2005;53(5):1750-6. doi: 10.1021/jf035331k.

Stahl W, Sies H. Antioxidant activity of carotenoids. Mol Aspects Med 2003;24(6):345-51. doi: 10.1016/S0098-2997(03)00030-X.

Krinsky NI. Carotenoids as antioxidants. Nutrition 2001;17(10):815-7. doi: 10.1016/S0899-9007(01)00651-7.

Witrowa-Rajchert D, Hankus M, Pawlak E. Wpływ metody suszenia na zawartość chlorofilu i barwę oregano oraz bazylii. Inż Ap Chem 2009;48(1):70-1.

Borowski J, Szajdek A, Borowska EJ. Charakterystyka chemiczna i aktywność biologiczna warzyw z terenu Olsztyna. Bromat Chem Toksykol 2008;41:333-7.

Sora GT, Haminiuk CW, da Silva MV, Zieliński AA, Gonçalves GA, Bracht A, et al. A comparative study of the capsaicinoid and phenolic contents and in vitro antioxidant activities of peppers of the genus Capsicum: an application of chemometrics. J Food Sci Technol 2015;52(12):8086-94. doi: 10.1007/s13197-015-1935-8.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.455

Copyright (c) 2018 Katarzyna Florkowska, Wiktoria Duchnik, Anna Nowak, Adam Klimowicz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/