Częstość istotnych związków wysokości i masy ciała z cechami tułowia wśród 4–6-letnich dzieci obojga płci i z dwóch różnych środowisk

Mirosław Mrozkowiak

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Celem badań było wykazanie częstości istotnych związków masy i wysokości ciała z wybranymi cechami tułowia.

Materiały i metody: Badania wśród dzieci w wieku 4–6 lat zostały przeprowadzone w okresie 3 lat, w 6 półrocznych edycjach, co pozwoliło zarejestrować 2988 obserwacji wielkości 41 cech opisujących tułów, masę i wysokość ciała. Do pomiaru wybranych cech zastosowano metodę fotogrametryczną wykorzystującą zjawisko mory projekcyjnej.

Wyniki: Częstość istotnych związków wysokości ciała z cechami postawy ciała wynosi 21,42%, a masy ciała – 14,28%. Częstość istotnych związków wysokości ciała w ramach płci kształtuje się na poziomie 14,28%, a masy ciała – 4,76%, wśród dziewcząt odpowiednio: 7,14% i 9,52%.

Wnioski: 1. Wśród 4–6-letnich dzieci wysokość ciała wykazuje znacząco częstszy związek z cechami tułowia niż masa ciała i są to głównie cechy płaszczyzny strzałkowej. Masa i wysokość ciała nie wykazują szczególnie częstego związku z cechami tułowia. 2. Wśród chłopców wysokość ciała wykazuje znacząco częstszy istotny związek z cechami tułowia niż masa ciała. Wśród dziewcząt częstość tych związków jest zbliżona i na niższym poziomie. Wśród dzieci mieszkających na wsi wysokość ciała wykazuje częstsze związki z cechami tułowia niż masa ciała, natomiast w mieście to masa ciała ma częstsze związki z cechami tułowia. 3. Wśród chłopców najczęstsze istotne związki wysokości ciała z cechami tułowia występują u mieszkających na wsi, natomiast w mieście nie występują. Związki masy ciała są sporadyczne. Wśród dziewcząt mieszkających w mieście i na wsi częstość tych związków jest na niskim i wyrównanym poziomie, przy czym częstość związków wysokości ciała w mieście jest najniższa.

Słowa kluczowe


masa i wysokość ciała; cechy postawy ciała

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ochwanowski P, Janiszewski M. Charakterystyka rozwoju fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym. Medycyna Manualna 2003;3-4:27-8.

Wojna D, Anwajler J, Hawrylak M. Metoda fotogrametryczna w ocenie budowy i postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym. Acta Bio-Opt Inform Med 2009;15(2):145-8.

Makris M, Umiastowska D. Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym. Szczecin: Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego; 2001. p. 53-60.

Demczuk-Włodarczyk E. Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego człowieka. Studia i monografie nr 66. Wrocław: AWF; 2003. p. 22-7.

Mrozkowiak M. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. Tom 2. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; 2015.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.452

Copyright (c) 2018 Mirosław Mrozkowiak

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/