Częstość występowania i lekowrażliwość szczepów Propionibacterium acnes izolowanych ze zmian trądzikowych

Agata Pruss, Paweł Kwiatkowski, Helena Masiuk, Stefania Giedrys-Kalemba

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Propionibacterium acnes jest patogenem współodpowiedzialnym za tworzenie się zmian chorobowych w trądziku pospolitym, najczęstszej przewlekłej chorobie skóry. Dotyka ona w większości osób w okresie dojrzewania, może występować także u noworodków oraz utrzymywać się u osób dorosłych. Zmiany chorobowe występują zwykle w okolicy gruczołów łojowych na skórze twarzy i pleców, rzadziej klatki piersiowej. Obecnie największym problemem jest narastanie oporności szczepów na antybiotyki stosowane miejscowo.

Celem pracy było określenie częstości występowania P. acnes u pacjentów ze zmianami trądzikowymi w zależności od wieku i płci oraz ocena lekowrażliwości izolowanych szczepów.

Materiały i metody: Przeanalizowano wyniki badań wykonanych u 470 pacjentów ambulatoryjnych w wieku 9–59 lat ze zmianami trądzikowymi. Materiał stanowiła wydzielina ropna pobrana ze zmian zapalnych na twarzy (64,3%), pleców (7,6%) oraz klatki piersiowej (28,1%). Wymazy posiewano na podłoże Schaedler Agar z dodatkiem 5% krwi baraniej i inkubowano w warunkach beztlenowych. Wrażliwość wyizolowanych szczepów na erytromycynę, klindamycynę, tetracyklinę i doksycyklinę oceniano zgodnie z wytycznymi EUCAST.

Wyniki: Dodatnie wyniki posiewów w kierunku P. acnes stwierdzono u 84,0% pacjentów. Najwyższy odsetek posiewów dodatnich uzyskano w grupie wiekowej 21–30 lat (91,0%) i >50. r.ż. (88,2%), najniższy u osób w wieku 31–40 lat (78,2%). P. acnes częściej izolowano u mężczyzn (86,1%) niż u kobiet (81,7%). Wszystkie wyizolowane szczepy P. acnes były wrażliwe na doksycyklinę, jedynie 1,5% izolatów wykazało oporność na tetracyklinę. Odnotowano istotny statystycznie (p ≤ 0,05) wzrost oporności na erytromycynę i klindamycynę, z 29,6% w 2010 r. do 48,7% w 2014 r.

Wnioski: Zmiany trądzikowe coraz częściej obserwuje się u osób dorosłych >21. r.ż. Zapadalność na trądzik u kobiet i mężczyzn jest porównywalna. Szczepy P. acnes wykazują dobrą wrażliwość na tetracykliny, natomiast niepokojąco narasta oporność na erytromycynę i klindamycynę.

Słowa kluczowe


Propionibacterium acnes; lekowrażliwość; trądzik

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH, Burdgdorf WHC. Dermatologia. Lublin: Wyd. Czelej; 2004.

Plewig G, Kligman AM. Acne and rosacea. Berlin: Wyd. Springer; 1993.

Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wrocław: Wyd. Elsevier Urban & Partner; 2010. p. 54-8.

Gollnick H, Cunliffe W, Berson D, Dreno B, Finlay A, Leyden JJ, et al. Management of acne: a report from a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. J Am Acad Dermatol 2003;49:S1-37.

Krasowska D. Trądzik. Diagnostyka i leczenie. Lublin: Wyd. Czelej; 2009. p. 115-70.

Simonart T, Dramaix M. Treatment of acne with topical antibiotics: lessons from clinical studies. Br J Dermatol 2005;153:395-403.

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoints tables for interpretation of MICs and zones diameters. Version 5.0, 2015. http://www.eucast.org (28.03.2017).

Jeremy AH, Holland DB, Roberts SG, Thomson KF, Cunliffe WJ. Inflammatory events are involved in acne lesion initiation. J Invest Dermatol 2003;121:20-7.

Tałasiewicz K, Ołdakowska A, Szczerkowska-Dobosz A. Evaluation of knowledge about acne vulgaris among a selected population of adolescents of Tricity schools. Post Derm Alergol 2012;29(6):417-20.

Szepietowski J, Kapińska-Mrowiecka M, Kaszuba A, Langner A, Placek W, Wolska H, et al. Trądzik zwyczajny: patogeneza i leczenie. Konsensus Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Przegl Dermatol 2012;99:649-73.

Goodman GJ. Patofizjologia blizn potrądzikowych – krótki opis mechanizmu ich powstawania. Dermatol Estet 2002;1:22-8.

Mendoza N, Hernandez PO, Tyring SK, Haitz KA, Motta A. Antimicrobial susceptibility of Propionibacterium acnes isolates from acne patients in Colombia. Int J Dermatol 2013;52:688-92.

Poli F, Dreno B, Verschoore M. An epidemiological study of acne in female adults: results of a survey conducted in France. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15:541-5.

Khunger N, Kumar C. A clinico-epidemiological study of adult acne: is it different from adolescent acne? Indian J Dermatol Venereol Leprol 2012;78:335-41.

Goulden V, Stables GI, Cunliffe WJ. Prevalence of facial acne in adults. J Am Acad Dermatol 1999;41:557-80.

Collier CN, Harper JC, Cafardi JA, Cantrell WC, Wang W, Foster KW, et al. The prevalence of acne in adults 20 years and older. J Am Acad Dermatol 2008;58:56-9.

McConnell RC, Fleischer AB Jr, Williford PM, Feldman SR. Most topical tretinoin treatment is for acne vulgaris through the age of 44 years: an analysis of the National Ambulatory Medical Care Survey, 1990–1994. J Am Acad Dermatol 1998;38:221-6.

Dumont-Wallon G, Dréno B. Specificity of acne in women older than 25 years. Presse Med 2008;37:585-91.

Rivera R, Guerra A. Management of acne in women over 25 years of age. Actas Dermosifiliogr 2009;100:33-7.

Szczurek P, Kamińska-Winciorek G, Śpiewak R. Częstość występowania trądziku późnego oraz jego wpływ na jakość życia młodych kobiet. Estetol Med Kosmetol 2012;2(2):58-62. doi: 10.14320/EMK.2012.012.

Nast A, Dréno B, Bettoli V, Degitz K, Erdmann R, Finlay AY, et al. European evidence-based (S3) guidelines for the treatment of acne. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;Suppl 1:1-29.

Leyden JJ, McGinley KJ, Cavalieri S, Webster GF, Mills OH, Kligman AM. Propionibacterium acnes resistance to antibiotics in acne patients. J Am Acad Dermatol 1983;8:41-5.

Dreno B, Thiboutot D, Golnick H, Bettoli V, Kang S, Leyden JJ, et al. Antibiotic stewardship in dermatology: limiting antibiotic use in acne. Eur J Dermatol 2014;24(3):330-4.

Bowe WP. Antibiotic resistance and acne: where we stand and what the future holds. J Drugs Dermatol 2014;13(6):66-70.

Luk NM, Hui M, Lee HC, Fu LH, Liu ZH, Lam LY, et al. Antibiotic-resistant Propionibacterium acnes among acne patients in a regional skin centre in Hong Kong. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013;27:31-6.

Song M, Seo SH, Ko HC, Oh CK, Kwon KS, Chang CL, et al. Antibiotic susceptibility of Propionibacterium acnes isolated from acne vulgaris in Korea. J Dermatol 2011;38:667-73.

Coates P, Vyakrnam S, Eady EA, Jones CE, Cove JH, Cunliffe WJ. Prevalence of antibiotic-resistant propionibacteria on the skin of acne patients: 10-year surveillance data and snapshot distribution study. Br J Dermatol 2002;146:840-8.

Lomholt HB, Kilian M. Clonality and anatomic distribution on the skin of antibiotic resistant and sensitive Propionibacterium acnes. Acta Derm Venereol 2014;94:534-8.

Thiboutot D, Gollnick H, Bettoli V, Dréno B, Kang S, Leyden JJ, et al. New insights into the management of acne: an update from the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne group. J Am Acad Dermatol 2009;60:S1-50.

Eady AE, Cove JH, Layton AM. Is antibiotic resistance is cutaneous propionibacteria clinically relevant?: implications of resistance for acne patients and prescribers. Am J Clin Dermatol 2003;4:813-31.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.442

Copyright (c) 2018 Agata Pruss, Paweł Kwiatkowski, Helena Masiuk, Stefania Giedrys-Kalemba

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/