Zastosowanie termografii w medycynie – przegląd literatury

Anna Modrzejewska, Mirosław Parafiniuk

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Celem doniesienia jest przedstawienie zastosowania zjawiska termoemisji w różnych dziedzinach medycyny z uwzględnieniem okulistyki.

Zastosowanie tomografii: Dane w piśmiennictwie wskazują, że detekcja promieniowania podczerwonego, która jest emitowana przez różne obiekty, w tym tkanki ludzkie, może być wykorzystywana w medycynie. Termografia w medycynie najczęściej służy do oceny rozległości i nasilenia stanu zapalnego w badanej tkance na postawie zjawiska wysokiej termoemisji, czyli lokalnego wzmożonego ukrwienia i metabolizmu tkankowego. Używana jest w diagnostyce zapalenia stawów, skóry czy gałki ocznej. Wzrost temperatury obserwuje się w guzach nowotworowych takich jak czerniak oraz naczyniak. Obniżenie temperatury jako efekt zaburzeń ukrwienia stwierdza się w termografii dynamicznej w Zespole Raynauda, po zawale serca, po oparzeniach skóry oraz w niedokrwieniu siatkówki. Zaobserwowano, iż w zespole suchego oka oczy chore mają niższą temperaturę niż oczy zdrowe, co może wynikać z niższej emisji promieniowania podczerwonego przez zaburzony film łzowy.

Wnioski: Termografia jest metodą nieinwazyjną, szybką oraz obiektywną, która może znaleźć w przyszłości zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, w tym w okulistyce.

Słowa kluczowe


termografia; kamera termowizyjna; medycyna; okulistyka; zespół suchego oka; czerniak błony naczyniowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Usamentiaga R, Venegas P, Guerediaga J, Vega L, Molleda J, Bulnes FG. Infrared thermography for temperature measurement and non-destructive testing. Sensors 2014;14(7):12305-48.

Kruszewski S. Zastosowanie termografii i termowizji w medycynie. Pol Przegl Radiol Med Nukl 1971;35(4):441-4.

Cholewka A, Drzazga Z, Sieroń A, Stanek A. Thermovision diagnostics in chosen spine disease treated by whole body cryotheraphy. J Thermal Analysis Calorimetry 2010;102(1):113-9.

Helmy A, Holdmann M, Rizkalla M. Application of thermography for non-invasive diagnosis of thyroid gland disease. IEEE Trans Biomed Eng 2008;55(3):1168-75.

Ammer K. Diagnosis of Raynaud’s phenomenon by thermography. Skin Res Technol 1996;2(4):182-5.

Zadeh HG, Haddadnia J, Ahmadinejad N, Baghdadi MR. Assessing the potential of thermal imaging in recognition of breast cancer. Breast Care 2015;16(18):8619-23.

Omranipour R, Kazemian A, Alipour S, Najafi M, Alidoosti M, Navid M, et al. Comparison of the accuracy of thermography and mammography in the detection of breast cancer. Breast Care 2016;11(4):260-4.

Madhu H, Kakileti ST, Venkataramani K, Jabbireddy S. Extraction of medically interpretable features for classification of malignancy in breast thermography. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2016;2016:1062-5.

Bauer J, Boerner E, Podbielska H. Termowizyjna ocena kolejności stosowania zabiegów fizykalnych. Biomedyczne zastosowania termowizji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; 2014.

Santa Cruz GA, Bertotti J, Marin J, Gonzalez SJ, Gossio S, Alvarez D, et al. Dynamic infrared imaging of cutaneous melanoma and normal skin in patients treated with BNCT. Appl Radiat Isot 2009;67:S54-8.

Shada AL, Dengel LT, Petroni GR, Smolkin ME, Acton S, Slingluff CL Jr. Infrared thermography of cutaneous melanoma metastases. J Surg Res 2013;182(1):e9-14.

Burkes SA, Patel M, Adams DM, Hammill AM, Eaton KP, Randall Wickett R, et al. Infantile hemangioma status by dynamic infrared thermography: A preliminary study. Int J Dermatol 2016;55(10):e522-32.

Garcia-Romero MT, Chakkittakandiyil A, Pope E. The role of infrared thermography in evaluation of proliferative infantile hemangiomas. Results of a pilot study. Int J Dermatol 2014;53(3):e216-7.

Nowakowski A, Kaczmarek K, Rumiński J. The role of thermal monitoring in cardiosurgery interventions. In: Diakides M, Bronzino JD, Petereson DR, editors. Medical infrared imaging: principles and practices. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group; 2013. p. 17.1-17.24.

Prasał M, Sawicka KM, Wysokiński A. Termowizja jako metoda diagnostyczna stosowana w kardiologii. Kardiol Pol 2010;68(9):1052-6.

Pabisiak K, Romanowski M, Myslak M, Szydłowski L, Sieńko J, Domański L, et al. Variations in temperature of the donor kidney during cold ischemia time and subsequent assessment of reperfusion using the application of thermovision camera. Transplant Proc 2003;35(6):2157-9.

Xue EY, Chandler LK, Viviano SL, Keith JD. Use of FLIR ONE Smartphone thermography in burn wound assessment. Ann Plast Surg 2018;80(4):S236-8.

Simmons JD, Kahn SA, Vickers AL, Crockett ES, Whitehead JD, Krecker AK, et al. Early assessment of burn depth with far infrared time lapse thermography. J Am Coll Surg 2018;226(4):687-93.

Maksymowicz K, Dudek K, Bauer J, Jurek T, Drozd R. Ocena możliwości zastosowania techniki termowizyjnej w diagnostyce medyczno-sądowej. Podstawy teoretyczne. Ann Acad Med Stetin 2007;53(2):102-6.

Klamann MK, Maier AK, Gonnermann J, Klein JP, Pleyer U. Measurement of dynamic ocular surface temperature in healthy subjects using a new thermography device. Curr Eye Res 2012;37(8):678-83.

Pattmöller J, Wang J, Zemova E, Seitz B, Eppig T, Langenbucher A, et al. Correlation of corneal thickness, endothelial cell density and anterior chamber depth with ocular surface temperature in normal subjects. Z Med Phys 2015;25(3):243-50.

Bauer J, Dereń E. Standaryzacja badań termograficznych w medycynie i fizykoterapii. Inż Biomed 2014;20(1):11.

Kessel L, Johnson L, Arvidsson H, Larsen M. The relationship between body and ambient temperature and corneal temperature. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51(12):6593-7.

Freeman RD, Fatt I. Environmental influences on ocular temperature. Invest Ophthalmol 1973;12(8):596-602.

Mapstone R. Ocular thermography. Br J Ophthalmol 1970;54:751-4.

Sodi A, Giambene B, Miranda P, Falaschi G, Corvi A, Menchini U. Ocular surface temperature in diabetic retinopathy: a pilot study by infrared thermography. Eur J Ophthalmol 2009;19(6):1004-8.

Sodi A, Matteoli S, Giacomelli G, Finocchio L, Corvi A, Menchini U. Ocular surface temperature in age-related macular degeneration. J Ophthalmol 2014;2014:281010.

Klamann MK, Maier AK, Gonnermann J, Klein JP, Ruokonen P, Pleyer U. Thermography: a new option to monitor filtering bleb function? J Glaucoma 2015;24(4):272-7.

Klamann MKJ, Maier AK, Gonnermann J, Klein JP, Bertelmann E, Pleyer U. Ocular surface temperature gradient is increased in eyes with bacterial corneal ulcers. Ophthalmic Res 2013;49:52-6.

Kawali AA. Thermography in ocular inflammation. Indian J Radiol Imaging 2013;23(3):281-3.

Wittig I, Kohlmann H, Lommatzsch PK, Krüger L, Herold H. Static and dynamic infrared thermometry and thermography in malignant melanoma of the uvea and conjunctiva. Klin Monatsbl Augenheilkd 1992;201(5):317-21.

Buzug TM, Schumann S, Pfaffmann L, Reinhold U, Ruhlmann J. Functional infrared imaging for skin-cancer screening. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2006;1:2766-9.

Azharuddin M, Bera SK, Datta H, Dasgupta AK. Thermal fluctuation based study of aqueous deficient dry eyes by non-invasive thermal imaging. Exp Eye Res 2014;120:97-102.

Żelichowska B, Różycki R, Tłustochowicz M, Kujawa A, Kalicki B, Murawski P. Przydatność termografii w diagnostyce zespołu suchego oka. Klin Oczna 2005;107(7-9):483-7.

Azharuddin M, Bera SK, Datta H, Dasgupta AK. Thermal fluctuation based study of aqueous deficient dry eyes by non-invasive thermal imaging. Exp Eye Res 2014;120:97-102.

Giannaccare G, Fresina M, Agnifili L, Versura P. Ocular-surface temperature modification by cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2016;42(7):983-9.

Shih SR, Li HY, Hsiao YL, Chang TC. The application of temperature measurement of the eyes by digital infrared thermal imaging as a prognostic factor of methyl prednisolone pulse therapy for Graves’ ophthalmopathy. Acta Ophthalmol 2010;88(5):e154-9. doi: 10.1111/j.1755-3768.2010.01941.x.

Su TY, Ho WT, Lu CY, Chang SW, Chiang HK. Correlations among ocular surface temperature difference value, the tearmeniscus height, Schirmer’s test and fluorescein tear film breakup time. Br J Ophthalmol 2015;99(4):

-7.

Morgan PB, Soh MP, Efron N. Corneal surface temperature decreases with age. Cont Lens Anterior Eye 1999;22(1):11-3.

Kamao T, Yamaguchi M, Kawasaki S, Mizoue S, Shiraishi A, Ohashi Y. Screening for dry eye with newly developed ocular surface thermographer. Am J Ophthalmol 2011;151:782-91.

Versura P, Giannaccare G, Fresina M, Campos EC. Subjective discomfort symptoms are related to low corneal temperature in patients with evaporative dry eye. Cornea 2015;34:1079-85.

Craig JP, Singh I, Tomlinson A, Morgan PB, Efron N. The role of physiology in ocular surface temperature. Eye 2000;14:635-41.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.441

Copyright (c) 2018 Anna Modrzejewska, Mirosław Parafiniuk

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/