Postępowanie u pacjentki z bólem neuropatycznym po ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego żuchwy. Opis przypadku

Bartosz Dalewski, Agata Kamińska, Grzegorz Trybek, Bogumiła Frączak

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Spośród pacjentów dorosłych zgłaszających się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do 20% cierpi z powodu bólu przewlekłego. W grupie tej znajdują się pacjenci zgłaszający dolegliwości o charakterze bólu neuropatycznego. Ból neuropatyczny jest spowodowany uszkodzeniem czuciowych składowych układu nerwowego.

Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek 23-letniej pacjentki, która zgłosiła się do Poradni Protetyki Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w celu leczenia bólu neuropatycznego zainicjowanego poprzez nieprawidłowe postępowanie chirurgiczne podczas ekstrakcji zęba 48. U pacjentki przeprowadzone zostało postępowanie farmakologiczne z użyciem leków z grupy przeciwbólowych, przeciwdepresyjnych oraz przeciwpadaczkowych wg schematów właściwych dla leczenia bólu neuropatycznego. Dodatkowo wykonanych zostało kilka zabiegów igłowania suchego. Ponadto pacjentka użytkuje szynę stabilizacyjną ze względu na zdiagnozowany w czasie leczenia bruksizm typu wtórnego. Pacjentka uczęszcza na regularne wizyty kontrolne. Dolegliwości bólowe w skali VAS zmieniły się w trakcie terapii z VAS = 7 do VAS = 0.

Słowa kluczowe


ból przewlekły; ból neuropatyczny; szyna okluzyjna; ekstrakcja; igłowanie suche

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Samuels AM, Ropper HA. Leczenie w neurologii. 1st ed. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2014.

Sharav Y, Benoliel R. Orofacial pain and headache. 2nd ed. Elsevier; 2016.

Bannister R. Neurologia kliniczna. 7nd ed. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Alfa-Medica Press; 1992.

Okeson JP. Managment of temporomandibular disorders and occlusion. 7nd ed. Elsevier Science Publishers; 2012.

Al-Quliti KW. Update on neuropathic pain treatment for trigeminal neuralgia. The pharmacological and surgical options. Neurosciences (Riyadh) 2015;20(2):107-14. doi: 10.17712/nsj.2015.2.20140501.

Gallagher HC, Gallagher RM, Butler M, Buggy DJ, Henman MC. Venlafaxine for neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015;23(8):CD011091. doi: 10.1002/14651858.CD011091.pub2.

Bharti Ch, Bairy KL, Smitha D, Supurna D, Himabindu P. Comparision of the efficiacy of carbamezapine, gabapentin and lamotrygine for neuropathic pain in rats. Indian J Pharmacol 2011;43(5):596-8.

Sidhu HS, Sadhotra A. Current status of the new antiepileptic drugs in chronic pain. Front Pharmacol 2016;7:276. doi: 10.3389/fphar.2016.00276.

Clark GT, Padilla M, Dionne R. Medication treatment efficacy and chronic orofacial pain. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2016;28(3):409-21.

Berge TI. Incidence of chronic neuropathic pain subsequent to surgical removal of impacted third molars. Acta Odontol Scand 2002;60(2):108-12.

Dieleman JP, Kreklaan J, Huygen FJ, Bouma PA, Sturkenboom MC. Incidence rates and treatment of neuropathic pain conditions in the general population. Pain 2008;137(3):681-8. doi: 10.1016/j.pain.2008.03.002.

Koopman JS, Dieleman JP, Huygen FJ, de Mos M, Martin CG, Sturken­boom MC. Incidence of facial pain in the general population. Pain 2009;147(1-3):122-7. doi: 10.1016/j.pain.2009.08.023.

González Canga A, Fernández Martínez N, Sahagún Prieto AM, García Vieitez JJ, Díez Liébana MJ, Díez Láiz R, et al. Dietary fiber and its interaction with drugs, Nutr Hosp 2010;25(5):535-9. doi: 10.3305/nh.2010.25.4.4610.

Ju Z, Cui H, Guo X, Yang H, He J, Wang K. Molecular mechanisms underlying the effects of acupuncture on neuropathic pain. Neural Regen Res 2013;8(25):2350-9. doi: 10.3969/j.issn.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.410

Copyright (c) 2018 Bartosz Dalewski, Agata Kamińska, Grzegorz Trybek, Bogumiła Frączak

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/