Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u pracowników szczecińskich uczelni – anatomia funkcjonalna, diagnostyka, wybrane formy fizjoterapii

Wioletta Jagucka-Mętel, Anna Machoy-Mokrzyńska, Adam Nowicki, Ewa Sobolewska

Abstrakt


ABSTRAKT

W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na występowanie dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego u pracowników szczecińskich uczelni, będących pacjentami Poradni Fizjoterapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie. Przedstawiono zagadnienia dotyczące anatomii funkcjonalnej, patomechanizmu powstawania bólu tego odcinka kręgosłupa oraz diagnostyki i wybieranych form leczenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zabiegi fizjoterapeutyczne. Zagadnienia te stanowią wprowadzenie do cyklu doniesień, które zostały opracowane na podstawie wyników uzyskanych podczas 2-letnich badań prowadzonych wśród pracowników szczecińskich szkół wyższych, u których zdiagnozowano zmiany w obrębie dolnego odcinka kręgosłupa. W przeprowadzonych badaniach zwrócono uwagę na następujące zaburzenia: zmiany krzywizny lędźwiowej (opublikowane w Pomeranian Journal of Life Sciences), zaburzenia ze strony stawów krzyżowo-biodrowych, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia krążka międzykręgowego, zespół mięśnia gruszkowatego oraz otyłość – które zostaną szczegółowo przedstawione w kolejnych doniesieniach.

Słowa kluczowe


zaburzenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego; anatomia funkcjonalna; diagnostyka; fizjoterapia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Stodolny J, Stodolna-Tukendorf J. Profilaktyka powstawania zaburzeń przeciążeniowych w układach ruchowo-stablizacyjnych kręgosłupa i innych elementach narządu ruchu. Kwart Ortop 2009;79(3):299-308.

Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part 1. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. J Spinal Disord 1992;5(4):383-9.

Kuszewski M, Saulicz E, Myśliwiec A, Knapik A, Wolny T. Rola sztywności pasywnej mięśni kulszowo-goleniowych w procesach stabilizacji. Fizjoter Pol 2009;9(4):195-201.

Jagucka-Mętel W, Machoy-Mokrzyńska A, Nowicki A, Figeland A, Sobolewska E. Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego wynikające z zaburzenia lordozy lędźwiowej. Pomeranian J Life Sci 2017;63(1):20-3. doi: 10.21164/pomjlifesci.221.

Gnat R, Saulicz E, Kokosz M, Kuszewski M. Biomechaniczne aspekty nowoczesnych modeli stabilizacji miednicy. Cześć I: staw krzyżowo-biodrowy i mechanizm autoryglowania. Fizjoter Pol 2006;6(4):280-8.

Marciniak W, Szulc A. Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. T. II. Warszawa: PZWL; 2008. p. 303-4.

Zembaty A. Kinezyterapia. Tom I. Kraków: Wyd. Kasper; 2002.

Szechliński J, Styczyński T, Świerkot J, Szmyrka-Kaczmarek M. Flupirtyna w leczeniu bólów krzyża. Reumatologia 2007;45(4):225-9.

Rupert MP, Lee M, Manchikanti L, Datta S, Cohen SP. Evaluation of sacroiliac joint interventions: a systematic appraisal of the literature. Pain Physician 2009;12(2):399-418.

Laslett M, Aprill CN, McDonald B, Young SB. Diagnosis of sacroiliac joint pain: validity of individual provocation tests and composites of tests. Man Ther 2005;10(3):207-18. doi: 10.1016/j.math.2005.01.003.

Poley RE, Borchers JR. Sacroiliac joint dysfunction: evaluation and treatment. Phys Sportsmed 2008;36(1):42-9. doi: 10.3810/psm.2008.12.10.

Robinson HS, Brox JI, Robinson R, Bjelland E, Solem S, Telje T. The reliability of selected motion – and pain provocation tests for the sacroiliac joint. Man Ther 2007;12(1):72-9. doi: 10.1016/j.math.2005.09.004.

Greenman PE. Principles of manual medicine. Baltimore: Williams & Wilkins; 2003. p. 8.

Lewit K. Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu. Warszawa: PZWL; 1999.

Arab AM, Abdollahi I, Joghataei MT, Golafshani Z, Kazemnejad A. Inter-and intra-examiner reliability of single and composites of selected motion palpation and pain provocation tests for sacroiliac joint. Man Ther 2009;14(2):213-21. doi: 10.1016/j.math.2008.02.004.

van der Wurff P, Hagmeijer RH, Meyne W. Clinical tests of the sacroiliac joint. A systematic methodological review. Part 1: Reliability. Man Ther 2000;5(1):30-6. doi: 10.1054/math.1999.0228.

Kuijper B, Tans JT, Schimsheimer RJ, van der Kallen BF, Beelen A, Nollet F, et al. Degenerative cervical radiculopathy: diagnosis and conservative treatment. Eur J Neurol 2009;16(1):15-20. doi: 10.1111/j.1468-1331.2008.02365.x.

Fisher MA, Bajwa R, Somashekar KN. Routine electrodiagnosis and a multiparameter technique in lumbosacral radiculopathies. Acta Neurol Scand 2008;118(2):99-105. 10.1111/j.1600-0404.2007.00987.x.

Kurpas D, Steciwko A. Terapia pacjentów z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Postępowanie w zespołach bólowych kręgosłupa i dużych stawów. Terapia 2008;9(2):90-5.

Jagucka-Mętel W, Brzeska P, Kijak E, Lietz-Kijak E, Machoy-Mokrzyńska A, Bułatowicz I, et al. Terapia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia – problem interdyscyplinarny. Przegląd metod postępowania. Mag Stomatol 2013;23(1):30-7.

Kuszewski M, Gnat R, Saulicz E. Stability training of the lumbo-pelvo-hip complex influence stiffness of the hamstrings: a preliminary study. Scand J Med Sci Sports 2009;19(2):260-6. doi: 10.1111/j.1600-0838.2008.00793.x.

Kuszewski M, Saulicz E, Knapik A, Gnat R, Ryngier P. Czy uprawianie sportu może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia funkcjonalnych skróceń mięśni kulszowo-goleniowych u młodzieży? Probl Hig Epidemiol 2008;89(1):47-50.

Szczepański L. Bóle krzyża – częsty problem w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Med Rodz 1999;7:3-9.

Stodolny J. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa – epidemia naszych czasów. Kielce: ZL Natura; 1999.

Dziak A, Tayara S, Szczepański L. Bóle krzyża – częsty problem w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Med Rodz 1999;7:3-9.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.407

Copyright (c) 2018 Wioletta Jagucka-Mętel, Anna Machoy-Mokrzyńska, Adam Nowicki, Ewa Sobolewska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/