Kliniczna ocena skuteczności badania klinicznego, radiologicznego i fluorescencji laserowej w wykrywaniu próchnicy wtórnej w ubytkach I klasy według Blacka

Agnieszka Witek, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Maja Bendyk-Szeffer, Alicja Nowicka, Katarzyna Barczak

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Współczesna stomatologia zachowawcza oparta jest głównie na pracy z materiałami kompozytowymi. Jest to związane nie tylko z możliwością ich kompleksowego zastosowania, ale także z estetycznymi względami, które można osiągnąć dzięki szerokiej gamie tych materiałów. W przypadkach, w których nie jest możliwe prawidłowe wykonanie uzupełnień kompozytowych, należy rozważyć zastąpienie go alternatywnym materiałem, który zapewni bardziej stabilną rekonstrukcję tkanek zęba. Nieprawidłowo wykonane odbudowy kompozytowe w stosunkowo krótkim czasie mogą prowadzić do powstania nieszczelności brzeżnej, co przyczynia się do akumulacji płytki nazębnej i rozwoju próchnicy wtórnej.

Celem pracy było dokonanie in vivo oceny przydatności trzech różnych metod diagnostycznych (badania klinicznego, fluorescencji laserowej oraz radiografii) w wykrywaniu próchnicy wtórnej w zębach posiadających wypełnienia amalgamatowe lub kompozytowe w klasie I wg Blacka.

Materiały i metody: Badaniem objęto grupę 94 pacjentów w wieku 17–67 lat. Oceniono łącznie 200 wypełnień z materiałów złożonych i amalgamatu, w których stwierdzono obecność nieszczelności brzeżnej, przebarwienie brzegów wypełnienia lub przylegających tkanek zęba. Nie uwzględniano zębów z widocznymi ogniskami próchnicy wtórnej. Przeprowadzono badanie kliniczne, ocenę fluorescencji laserowej oraz badanie radiologiczne zębów zakwalifikowanych do oceny.

Wyniki: Obecność próchnicy wtórnej stwierdzono w przypadku 137 spośród 200 badanych zębów. Metoda fluorescencji laserowej i badanie radiologiczne wykazały niską czułość wykrywania próchnicy wtórnej (odpowiednio 0,31 i 0,39). Obydwie metody wykazywały natomiast wyższą swoistość (odpowiednio 0,86 i 0,98) oraz dokładność (odpowiednio 0,49 i 0,58).

Wnioski: Badanie kliniczne jest najskuteczniejszą metodą diagnozowania wtórnych ognisk próchnicy w uzupełnieniach klasy I wg Blacka. Fluorescencja laserowa oraz badania radiologiczne powinny być przeprowadzane wyłącznie w ramach uzupełnienia badania klinicznego.

Słowa kluczowe


DIAGNOdent; diagnostyka; radiowizjografia; próchnica wtórna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Braga RR, Boaro LCC, Kuroe T, Azevedo CLN, Singer JM. Influence of cavity dimensions and their derivatives (volume and ‘C’ factor) on shrinkage stress development and microleakage of composite restorations. Dent Mater 2006;22:818-23.

Giachetti L, Russo DS, Bambi C, Grandini R. A review of polymerization shrinkage stress: current techniques for posterior direct resin restorations. J Contemp Dent Pract 2006;7:1-14.

Cenci MS, Pereira-Cenci T, Cury JA, Ten Cate JM. Relationship between gap size and dentine secondary caries formation assessed in a microcosm biofilm model. Caries Res 2009;43:97-102.

Kidd EAM, Joyston-Bechal S, Beighton D. Marginal ditching and staining as a predictor of secondary caries around amalgam restorations: a clinical and microbiological study. J Dent Res 1995;74:1206-11.

Ando M, González-Cabezas C, Isaacs RL, Eckert GJ, Stookey GK. Evaluation of several techniques for the detection of secondary caries adjacent to amalgam restorations. Caries Res 2004;38:350-6.

Shivakumar KM, Prasad S, Handu GN; International Caries Detection and Assessment System. A new paradigm in detection of dental caries. J Conserv Dent 2009;12:10-6.

Totiam P, González-Cabezas C, Fontana MR, Zero DT. A new in vitro model to study the relationship of gap size and secondary caries. Caries Res 2007;41:467-73.

Fabianelli A, Pollington S, Davidson CL, Cagidiaco MC, Goracci C. The relevance of micro-leakage studies. Int Dent South Afr 2007;9:64-74.

Lima FG, Romano AR, Correa MB, Demarco FF. Influence of microleakage, surface roughness and biofilm control on secondary caries formation around composite resin restorations: an in situ evaluation. J Appl Oral Sci 2009;17(1):61-5. doi: 10.1590/S1678-77572009000100012.

Sousa RP, Zanin IC, Lima JP, Vasconcelos SM, Melo MA, Beltrão HC, et al. In situ effects of restorative materials on dental biofilm and enamel demineralisation. J Dent 2009;37:44-51.

Gupta KV, Verma P, Trivedi A. Evaluation of microleakage of various restorative materials: an in vitro study. J Life Sci 2011;3:29-33.

Nedeljkovic I, Teughels W, De Munck J, Van Meerbeek B, Van Landuyt KL. Is secondary caries with composites a material-based problem? Dent Mater 2015;31(11):e247-77. doi: 10.1016/j.dental.2015.09.001.

Krupiński J, Krupińska A, Lejman L, Modelska D, Roterman I, Sciegienny­‍-Malec J, et al. Clinical pattern of secondary dental caries in relation to tissue defect class and type of filling material. Czas Stomatol 1990;43:595-9.

Bernardo M, Luis H, Martin MD, Leroux BG, Rue T, Leitão J, et al. Survival and reasons for failure of amalgam versus composite posterior restorations placed in a randomized clinical trial. J Am Dent Assoc 2007;138:775-8.

Diniz MB, Eckert GJ, González-Cabezas C, Cássia Loiola Cordeiro R, Gonçalves Ferreira-Zandona A. Caries detection around restorations using ICDAS and optical devices. J Esthet Restor Dent 2016;28:110-21.

Pitts NB. Clinical diagnosis of dental caries: a European perspective. J Dent Educ 2001;65:972-8.

Gordan VV, Riley JL, Carvalho RM, Snyder J, Sanderson JL, Anderson M, et al. Methods used by dental practice-based research network (DPBRN) dentists to diagnose dental caries. Oper Dent 2011;36:2-11.

Braga MM, Chiarotti APS, Imparato JCP, Mendes FM. Validity and reliability of methods for the detection of secondary caries around amalgam restorations in primary teeth. Braz Oral Res 2010;24:102-7.

Moreira PL, Messora MR, Pereira SM, de Almeida SSM, da Cruz AD. Diagnosis of secondary caries in esthetic restorations: influence of the incidence vertical angle of the x-ray beam. Braz Dent J 2011;22:129-33.

Brouwer F, Askar H, Paris S, Schwendicke F. Detecting secondary caries lesions. A systematic review and meta-analysis. J Dent Res 2016;95:143-51.

Pedrosa RF, Brasileiro IV, dos Anjos Pontual ML, dos Anjos Pontual A, da Silveira MM. Influence of materials radiopacity in the radiographic diagnosis of secondary caries: evaluation in film and two digital systems. Dentomaxillofac Radiol 2011;40:344-50.

Hewlett ER, Atchison KA, White SC, Flack V. Radiographic secondary caries prevalence in teeth with clinically defective restorations. J Dent Res 1993;72:1604-9.

Pretty IA, Smith PW, Edgar WM, Highama SM. Detection of in vitro demineralization adjacent to restorations using quantitative light induced fluorescence (QLF). Dent Mater 2003;19:368-74.

Kulczyk T, Dyszkiewicz-Konwińska M, Owecka M, Krzyżostaniak J, Surdacka A. The influence of amalgam fillings on the detection of approximal caries by cone beam CT: in vitro study. Dentomaxillofac Radiol 2014;43(7):20130342. doi: 10.1259/dmfr.20130342.

Hitij T, Fidler A. Effect of dental material fluorescence on DIAGNOdent readings. Acta Odontol Scand 2008;66(1):13-7.

Bamzahim M, Aljehani A, Shi XQ. Clinical performance of DIAGNOdent in the detection of secondary caries lesions. Acta Odontol Scand 2005;63:26-30.

Hall AF, Deschepper E, Stookey GK. In vitro studies of laser fluorescence for detection and quantification of mineral loss from dental caries. Adv Dent Res 1997;11:507-14.

Diniz MB, Cordeilo RCL, Ferreira-Zandona AG. Detection of caries around amalgam restorations on approximal surfaces. Oper Dent 2016;41:34-43.

Boston DW. Initial in vitro evaluation of DIAGNOdent for detecting secondary carious lesions associated with resin composite restorations. Quintessence Int 2003;34:109-16.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.402

Copyright (c) 2018 Agnieszka Witek, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Maja Bendyk-Szeffer, Alicja Nowicka, Katarzyna Barczak

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/