Nosicielstwo GBS w aspekcie antybiotykoterapii okołoporodowej w latach 2007–2011

Sławomir Szymański, Katarzyna Szczerba, Violetta Konstanty-Kurkiewicz, Witold Malinowski, Olimpia Sipak-Szmigiel

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: W ciągu ostatnich lat obserwowane jest wyraźne obniżanie się odsetka umieralności okołoporodowej płodów i noworodków. Jedną z przyczyn takiego stanu jest zastosowanie okołoporodowej antybiotykoterapii celem zmniejszania ryzyka zakażenia okołoporodowego m.in. szczepami paciorkowca grupy B (GBS) – Streptococcus agalactiae.

Materiały i metody: Materiał do badań stanowiły uzyskane z historii chorób dane 1328 żywo urodzonych, pojedynczych noworodków i ich matek. Badane parametry ciągłe opisano, podając odpowiednią liczebność, średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe, medianę oraz najmniejszą i największą wartość. Parametry dyskretne (jakościowe) przedstawiono jako odpowiednie procenty (frakcje). Średnie arytmetyczne między grupami porównano testem t-Studenta. Do analizy frakcji użyto testu χ2, także z poprawką Yatesa (dla małych liczebności komórek). Poziom istotności statystycznej przyjęto dla p < 0,05.

Wyniki: Średni wiek rodzących wyniósł 27,5 ±5,1 lat. Średni czas trwania ciąży wyniósł 39,2 ±1,6 tygodnia ciąży. Średni czas od pęknięcia pęcherza płodowego do zakończenia porodu wyniósł 352,2 ±925,2 min. Całkowity czas porodu noworodka zakażonego był istotnie dłuższy od czasu porodu noworodka zdrowego (453,3 vs 383,8; p < 0,0001). Stan urodzeniowy noworodka oceniany wg punktacji w skali Apgar był istotnie wyższy u noworodków zdrowych niż u noworodków zakażonych (9,3 vs 8,6; p < 0,0001). Odsetek leczonych ciężarnych wyniósł 26,81%, natomiast tych z dodatnim wynikiem posiewu tylko 78,43% (p = 0,0001).

Wnioski: Zastosowanie okołoporodowej profilaktyki antybiotykowej (IAP) ma wpływ na zmniejszenie częstości występowania wczesnych infekcji GBS u noworodków. Stosowanie IAP w razie braku posiewu w kierunku GBS nie jest powszechną procedurą, jednakże w zestawieniu lat 2007–2011 coraz częściej praktykowaną. Występowanie nosicielstwa GBS jest powszechne.

Słowa kluczowe


nosicielstwo GBS; zakażenie; poród; antybiotykoterapia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Kotarski J, Heczko PB, Lauterbach R, Niemiec T, Leszczyńska-Gorzelak B. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniom u noworodków. Ginekol Pol 2008;79:221-3.

Perinatal group B streptococcal disease after universal screening recommendations – United States, 2003–2005. MMWR 2007;56(28):701-5.

Falciglia G, Hageman JR, Schreiber M, Alexander K. Antibiotic therapy and early onset sepsis. Neo Rev 2012:13(2):e86.

Kraśnianin E, Skręt-Magierło J, Witalis J, Barnaś E, Kluz T, Kozieł A, et al. The incidence of Streptococcus group B in 100 parturient women and the transmission of pathogens to the newborn. Ginekol Pol 2009;80:285-9.

Barcaite E, Bartusevicius A, Tameliene R, Kliucinskas M, Maleckiene L, Nadisauskiene R. Prevalence of maternal group B streptococcal colonisation in European countries. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87:260-71.

Matsubara K, Yamamoto G. Invasive group B streptococcal infections in a tertiary care hospital between 1998 and 2007 in Japan. Int J Infect Dis 2009;13:679-84.

Nomura ML, Passini Júnior R, Oliveira UM, Calil R. Group B streptococcus maternal and neonatal colonization in preterm rupture of membranes and preterm labor. Rev Bras Ginecol Obstet 2009;31(8):397-403.

Seoud M, Nassar AH, Zalloua P, Boghossian N, Ezeddine N, Fakhoury H. Prenatal and neonatal Group B Streptococcus screening and serotyping in Lebanon: incidence and implications. Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89:399-403.

Simetka O, Petros M, Podesvová H. Prevention of early-onset neonatal group B streptococcal infection: neonatal outcome after introduction of national screening guideline. Ceska Gynekol 2010;75:41-6.

Valkenburg-van den Berg AW, Houtman-Roelofsen RL, Oostvogel PM, Dekker FW, Dörr PJ, Sprij AJ. Timing of group B streptococcus screening in pregnancy: a systematic review. Gynecol Obstet Invest 2010;69:174-183.

Kociszewska-Najman B, Oslislo A, Szymusik I, Pietrzak B, Jabiry-Zieniewicz Z. Śródporodowa profilaktyka zakażeń paciorkowcami grupy B – doświadczenia własne. Ginekol Pol 2010;81:913-7.

Dobrowolska-Redo A, Romejko-Wolniewicz E, Zaręba-Szczudlik J, Czajkowski K. Porównanie przebiegu porodu, wczesnego połogu i okresu noworodkowego w zależności od flory bakteryjnej obecnej w wymazie z dróg rodnych. Perinatol Neonatol Ginekol 2013;6:73-80.

Glasgow TS, Speakman M, Firth S, James B, Byington CL, Young PC. Clinical and economic outcomes for term infants associated with increasing administration of antibiotics to their mothers. Paediatr Perinat Epidemiol 2007;21:338-46.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.399

Copyright (c) 2018 Sławomir Szymański, Katarzyna Szczerba, Violetta Konstanty-Kurkiewicz, Witold Malinowski, Olimpia Sipak-Szmigiel

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/