Receptory estrogenowe i progesteronowe w obustronnej oraz jednostronnej ginekomastii pokwitaniowej – czy leczenie lekami antyestrogenowymi jest uzasadnione?

Kaja Giżewska-Kacprzak, Jacek Materny, Elżbieta Gawrych, Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk, Magdalena Lewandowska

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Ginekomastia pokwitaniowa (GP) jest łagodnym powiększeniem gruczołów piersiowych u mężczyzn, które występuje u ponad połowy chłopców w wieku pokwitaniowym. W niejasnej etiologii ginekomastii nie ma również wyjaśnienia przyczyny przypadków jednostronnej GP. Najczęstszą metodą leczenia przetrwałych przypadków jest zabieg operacyjny, obciążony ryzykiem powikłań.

Celem badania było porównanie występowania receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych (PR) w jednostronnej i obustronnej GP z oceną możliwego klinicznego zastosowania wyników.

Materiały i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji 30 pacjentów operowanych z powodu GP z wtórną oceną immunohistochemiczną występowania ER i PR w wyciętych preparatach. Porównano przypadki jednostronne (8) z obustronnymi (22).

Wyniki: Receptory estrogenowe i progesteronowe były obecne we wszystkich przebadanych preparatach. Stwierdzono statystycznie istotnie wyższy odsetek jąder komórkowych z ER i PR w materiale obustronnych GP niż w przypadkach jednostronnej patologii. Została stwierdzona dodatnia korelacja pomiędzy występowaniem obu typów receptorów. Wiek pacjentów w chwili operacji nie był istotnym czynnikiem.

Wnioski: Receptory estrogenowe i progesteronowe mogą odgrywać istotną rolę w etiologii ginekomastii, szczególnie w przypadkach obustronnych. Uzyskane wyniki stanowią punkt wyjścia do dalszych badań nad różnicami pomiędzy jednostronną a obustronną ginekomastią. Randomizowane badania prospektywne oceniające skuteczność terapii GP lekami antyestrogenowymi mogłyby przyczynić się do ustalenia farmakologicznej alternatywny dla leczenia chirurgicznego.

Słowa kluczowe


ginekomastia pokwitaniowa; jednostronna; obustronna; receptor estrogenowy; receptor progesteronowy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dickson G. Gynecomastia. Am Fam Physician 2012;85(7):716-72.

Lawrence SE, Faught KA, Vethamuthu J, Lawson ML. Beneficial effects of raloxifene and tamoxifen in the treatment of pubertal gynecomastia. J Pediatr 2014;145(1):71-6. doi: 10.1016/j.jpeds.2004.03.057.

Nuzzi LC, Cerrato FE, Erikson CR, Webb ML, Rosen H, Walsh EM, et al. Psychosocial impact of adolescent gynecomastia: a prospective case-control study. Plast Recontr Surg 2013;131(4):890-6. doi: 10.1097/PRS.0b013e3182818ea8.

Ersek RA, Schaeferele M, Beckham PH, Sallsbury MA. Gynecomastia: a clinical review. Aesthet Surg J 2000;20(5):381-6.

Ratnam BV. A new classification and treatment protocol for gynecomastia. Aesthet Surg J 2009;29(1):26-31. doi: 10.1016/j.asj.2008.11.003.

Griffin JE, Wilson JD: Abnormalities in estrogen metabolism. In: Williams texbook of endocrinology, 10th Ed. Philadelphia: Sauders; 2003. p. 741-6.

Bulard J, Mowszowicz I, Schaison G. Increased aromatase activity in pubic skin fibroblasts from patients with isolated gynecomastia. J Clin Endocrinol Metab 1987;64(3):618-23. doi: 10.1210/jcem-64-3-618.

Moore DC, Schlaepfer LV, Paunier L, Sizonenko PC. Hormonal changes during puberty: V. Transient pubertal gynecomastia: abnormal androgen estrogen ratios. J Clin Endocrinol Metab 1984;58(3):492-9. doi: 10.1210/jcem-58-3-492.

Large DM, Anderson DC. Twenty-four hour profiles of circulating androgens and oestrogens in male puberty with and without gynaecomastia. Clin Endocrinol (Oxf) 1979;11(5):505-2.

Nuttall FQ, Warrier RS, Gannon MC. Gynecomastia and drugs: a critical evaluation of the literature. Eur J Clin Pharmacol 2015;71(5):569-78. doi: 10.1007/s00228-015-1835-x.

Pensler JM, Silverman BL, Sanghavi J, Goolsby C, Speck G, Brizio-Molteni L, et al. Estrogen and progesterone receptors in gynecomastia. Plast Reconstr Surg 2000;106(5):1011-3.

Sasano H, Kimura M, Shizawa S, Kimura N, Nagura H. Aromatase and steroid receptors in gynecomastia and male breast carcinoma: an immunohistochemical study. J Clin Endocrinol Metab 1996;81(8):3063-7. doi: 10.1210/jcem.81.8.8768875.

Hoevenaren IA, Schott DA, Otten BJ, Kroese-Deutman HC. Prepubertal unilateral gynecomastia: a report of two cases. Eur J Plast Surg 2011;34(5):395-8. doi: 10.1007/s00238-010-0469-6.

Kang SG, Song WJ, Kim CH, Kim JW, Tark MS. Unilateral gynecomastia in a tennis player. Arch Plast Surg 2012;39(6):675-8. doi: 10.5999/aps.2012.39.6.675.

Goud BK, Devi OS, Nayal B, Devaki RN. A rare case of unilateral gynecomastia during antituberculous chemotherapy with isoniazid. Indian J Pharmacol 2012;44(4):521-2. doi: 10.4103/0253-7613.99340.

Demirbilek H, Bacak G, Baran RT, Avci Y, Baran A, Keles A, et al. Prepubertal unilateral gynecomastia: report of 2 cases. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2014;6(4):250-3. doi: 10.4274/Jcrpe.1477.

Fischer S, Hirsch T, Hirche C, Kiefer J, Kueckelhaus M, Germann G, et al. Surgical treatment of primary gynecomastia in children and adolescents. Pediatr Surg Int 2014;30(6):641-7. doi: 10.1007/s00383-014-3508-8.

Vermeulen JF, Kornegoor R, van der Wall E, van der Groep P, van Diest PJ. Differential expression of growth factor receptors and membrane-bound tumor markers for imaging in male and female breast cancer. PLoS One 2013;8(1):e53353. doi: 10.1371/journal.pone.0053353.

Senger JL, Chandran G, Kanthan R. Is routine pathological evaluation of tissue from gynecomastia necessary? A 15-year retrospective pathological and literature review. Plast Surg (Oakv) 2014;22(2):112-6.

Hammond ME, Hayes DF, Dowsett M, Allred DC, Hagerty KL, Badve S, et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Patholo­gists guideline recommendations for immunohistochemical testing of estrogen and progesterone receptors in breast cancer. J Clin Oncol 2010;28(16):2784-95. doi: 10.1200/JCO.2009.25.6529.

Hanavadi S, Banerjee D, Monypenny IJ, Mansel RE. The role of tamoxifen in the management of gynaecomastia. Breast 2004;15(2):276-80. doi: 10.1016/j.breast.2005.04.007.

Lawrence SE, Faught KA, Vethamuthu J, Lawson ML. Beneficial effects of raloxifene and tamoxifene in the treatment of pubertal gynecomastia. J Pediatr 2004;145(1):71-6. doi: 10.1016/j.jpeds.2004.03.057.

Derman O, Kanbur N, Kilic I, Kutluk T. Long-term follow-up of tamoxifen treatment in adolescents with gynecomastia. J Pediatr Endocrinol Metab 2008;21(5):449-54.

Lapid O, van Wingerden JJ, Perlemuter L. Tamoxifen therapy for the management of pubertal gynecomastia: a systemic review. J Pediatr Endocrinol Metab 2013;26(9-10):803-7. doi: 10.1515/jpem-2013-0052.

Lapid O, Klinkenbijl JH, Oomen MW, van Wingerden JJ. Gynaecomastia surgery in the Netherlands: What, why, who, where… J Plast Reconstr Aesthet Surg 2014;67(5):702-6. doi: 10.1016/j.bjps.2014.01.040.

Thiruchelvam P, Walker JN, Rose K, Lewis J, Al-Mufti R. Gynaecomastia. BMJ 2016;354:i4833. doi: 10.1136/bmj.i4833.

Rew L, Young C, Harrison T, Caridi R. A systemic review of literature on psychosocial aspects of gynecomastia in adolescents and young men. J Adolesc 2015;43:206-12. doi: 10.1016/j.adolescence.2015.06.007.

Esenboga S, Akgul S, Kanbur N, Tuzun Z, Derman O. The effects of gynecomastia on body image perception and gender roles in adolescents. Turk J Pediatr 2015;57(1):60-7.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.397

Copyright (c) 2018 Kaja Giżewska-Kacprzak, Jacek Materny, Elżbieta Gawrych, Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk, Magdalena Lewandowska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/