Czynniki wpływające na urazowość narządu ruchu na podstawie danych zebranych od pacjentów zaopatrywanych ambulatoryjnie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 i hospitalizowanych w Klinice Ortopedii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – badanie prospektywne

Mateusz Pytlak

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Część czynników wpływających na urazowość jest powszechnie znana, np. występowanie zawrotów głowy predysponuje do upadków, a one zwiększają prawdopodobieństwo urazów. Wpływ alkoholu na urazowość jest również potwierdzony przez liczne badania naukowe. Inne zaś czynniki są różnie oceniane przez naukowców. Taka wątpliwość istnieje w stosunku do otyłości.

Celem pracy było określenie wpływu różnych czynników na urazowość.

Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 800 pacjentów zaopatrywanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz hospitalizowanych na Oddziale Ortopedii Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pacjenci zostali poddani badaniu sondażem diagnostycznym metodą ankiety.

Wyniki: W badanej grupie stłuczeń częściej doznawały kobiety. W trakcie opadów śniegu w badanej grupie kobiety częściej doznawały urazów niż mężczyźni. Mężczyźni częściej niż kobiety doznawali urazów w pracy, częściej też doznawali urazu tułowia. Osoby młodsze w chwili wypadku były częściej przemęczone niż osoby starsze. Osoby śpiące dłużej miały więcej złamań niż śpiące krócej.

Wnioski: 1. Najbardziej narażone na uraz były kobiety w wieku od 46 lat z nadciśnieniem tętniczym. Wśród mężczyzn najbardziej narażone były osoby do 30. r.ż., pracujące. 2. Najczęściej urazów doznały osoby w związku małżeńskim, posiadające 2 dzieci, mieszkające w dużym mieście >200 000 mieszkańców, mające dochód 1000–2000 zł na członka rodziny, z wykształceniem wyższym lub zawodowym, niepracujące. 3. Czynniki zewnętrzne, np. pogoda, miały największy wpływ na występowanie urazów w trakcie wypadków komunikacyjnych.


Słowa kluczowe


urazy; wypadki komunikacyjne; dorośli

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kwolek A, Podgórska J, Rykała J. Postępy w zakresie rehabilitacji narządu ruchu, zwłaszcza w Dekadzie Kości i Stawów 2000–2010. In: Kurczyński J, editor. Postępy w zakresie epidemiologii, stanu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowego w Polsce i na świecie w okresie dekady 2000–2010. Warszawa: Uniwersytet Rzeszowski i Narodowy Instytut Leków w Warszawie; 2010. p. 51-6.

Cervantes-Trejo A, Leenen I, Fabila-Carrasco JS, Rojas-Vargas R. Trends in traffic fatalities in Mexico: examining progress on the decade of action for road safety 2011–2020. Int J Public Health 2016;61(8):903-13. doi: 10.1007/s00038-016-0867-z.

Schneiders W, Niemann G, Rammelt S, Meyner T, Rehberg S. Injuries under the influence of alcohol. Unfallchirurg 2017;120(7):585-9. doi: 10.1007/s00113-016-0164-6.

Rivara FP, Gurney JG, Ries RK, Seguin DA, Copass MK, Jurkovich GJ. A descriptive study of trauma, alcohol, and alcoholism in young adults. J Adolesc Health 1992;13(8):663-7.

Barton DJ, Tift FW, Cournoyer LE, Vieth JT, Hudson KB. Acute alcohol use and injury patterns in young adult prehospital patients. Prehosp Emerg Care 2016;20(2):206-11. doi: 10.3109/10903127.2015.1076101.

Relja B, Menke J, Wagner N, Auner B, Voth M, Nau C, et al. Effects of positive blood alcohol concentration on outcome and systemic interleukin-6 in major trauma patients. Injury 2016;47(3):640-5. doi: 10.1016/j.injury.2016.01.016.

Hitosugi M, Koseki T, Miyama G, Furukawa S, Morita S. Comparison of the injury severity and medical history of disease-related versus trauma-related bicyclist fatalities. Leg Med 2016;18:58-61. doi: 10.1016/j.legalmed.2015.12.001.

Fire in the United States: 1987–1996. Arlington: National Fire Data Center; 1999.

Redeker NS, Smeltzer SC, Kirkpatrick J, Parchment S. Risk factors of adolescent and young adult trauma victims. Am J Crit Care 1995;4(5):370-8.

Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation (WHO Technical Report Series 894). Geneva: WHO; 2000. p. 7-9.

Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; 2012.

Duckworth AD, Clement ND, Jenkins PJ, Aitken SA, Court-Brown CM, McQueen MM. The epidemiology of radial head and neck fractures. J Hand Surg [Am] 2012;37(1):112-9. doi: 10.1016/j.jhsa.2011.09.034.

Resources for optimal care of the injured patient. Chicago: American College of Surgeons; 2000.

Gawroński W. Uraz, obrażenie a kontuzja. Med Sport 1998;2(4):343-4.

Clèries M, Bosch A, Vela E, Bustins M. Road traffic injuries in Catalonia (Spain): an approach using the minimum data set for acute-care hospitals and emergency resources. Gac Sanit 2015,29(1):36-42.

Charbotel B, Martin JL, Chiron M. Work-related versus non-work-related road accidents, developments in the last decade in France. Accid Anal Prev 2010;42(2):604-11. doi: 10.1016/j.aap.2009.10.006.

Atisha DM, Burr TV, Allori AC, Puscas L, Erdmann D, Marcus JR. Facial fractures in the aging population. Plast Reconstr Surg 2016;137(2):587-93. doi: 10.1097/01.prs.0000475791.31361.9a.

Bohatyrewicz A, Ziętek P, Kołodziej Ł, Kotrych D, Sieczka Ł. Biomechaniczne podstawy powstawania osteoporozy. In: Gzik M, Lewandowska-Szumieł M, Pawlikowski M, Wychowański M, editors. Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit; 2015. p. 525-41.

Tykarski A, Posadzy-Małaczyńska A, Wyrzykowski B, Kwaśniewska M, Pająk A, Tendera M, et al. Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego oraz skuteczność jego leczenia u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol 2005;63(4):614-9.

Nunes MI. The relationship between quality of life and adherence to treatment. Curr Hypertens Rep 2001;3(6):462-5.

Baune BT, Aljeesh YI. The association of psychological stress and health related quality of life among patients with stroke and hypertension in Gaza Strip. Ann Gen Psychiatry 2006;5:6. doi: 10.1186/1744-859X-5-6.

Chang AM, Reid KJ, Gourineni R, Zee PC. Sleep timing and circadian phase in delayed sleep phase syndrome. J Biol Rhythms 2009;24(4):313-21. doi: 10.1177/0748730409339611.

Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J. Psychiatria. Podstawy psychiatrii. T. 1. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010.

Wichniak A. Zaburzenia snu. In: Jarema M, Rabe-Jabłońska J, editors. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: PZWL; 2011. p. 289-13.

Buleshov MA, Buleshova AM, Yessaliyev AA, Jaksybergenov AM, Talgatbek AM. Evaluation of the role of individual and external background factors in traumatization and in everyday life. Life Sci J 2014;11:7.

Bales CW, Buhr G. Is obesity bad for older persons? A systematic review of the pros and cons of weight reduction in later life. J Am Med Dir Assoc 2008;9(5):302-12. doi: 10.1016/j.jamda.2008.01.006.

Wallace JI, Schwartz RS. Epidemiology of weight loss in humans with special reference to wasting in the elderly. Int J Cardiol 2002;85(1):15-21.

Jeffery RW, Drewnowski A, Epstein LH, Stunkard AJ, Wilson GT, Wing RR, et al. Long-term maintenance of weight loss: current status. Health Psychol 2000;19(1):5-16.

Wadden TA, Crerand CE, Brock J. Behavioral treatment of obesity. Psychiatr Clin North Am 2005;28(1):151-70. doi: 10.1016/j.psc.2004.09.008.

Perri MG, Fuller PR. Success and failure in the treatment of obesity: Where do we go from here? Med Exerc Nutr Health 1995,4:255-72.

Zodiak. Encyklopedia PWN. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4001986/zodiak.html (25.02.2016).

Reichardt CS. Testing astrological predictions about sex, marriage, and selfishness. Skeptic Magazine 2010;15(4):40-5.

Hjortrup PB, Haase N, Wetterslev J, Perner A. Gone fishing in a fluid trial. Crit Care Resusc 2016;18(1):55-8.

Schuld J, Slotta EJ, Schuld S, Kollmar O, Schilling MK, Richter S. Popular belief meets surgical reality: impact of lunar phases, Friday the 13th and zodiac signs on emergency operations and intraoperative blood loss. World J Surg 2011;35(9):1945-9. doi: 10.1007/s00268-011-1166-8.

Petrovecki M, Rahelić D, Bilić-Zulle L, Jelec V. Factors influencing medical informatics examination grade – can biorhythm, astrological sign, seasonal aspect, or bad statistics predict outcome? Croat Med J 2003;44(1):69-74.

May M, Braun KP, Helke C, Richter W, Vogler H, Hoschke B, et al. Lunar phases and zodiac signs do not influence quality of radical cystectomy – a statistical analysis of 452 patients with invasive bladder cancer. Int Urol Nephrol 2007;39(4):1023-30. doi: 10.1007/s11255-006-9165-7.

Boland MR, Shahn Z, Madigan D, Hripcsak G, Tatonetti NP. Birth month affects lifetime disease risk: a phenome-wide method. J Am Med Inform Assoc 2015;22(5):1042-53. doi: 10.1093/jamia/ocv046.

Goszczyńska M, Rosłan A. Self-evaluation of drivers’ skill: a cross-cultural comparison. Accid Anal Prev 1989;21(3):217-24.

Flores GM, Gotohio MP, Paras NG, Seva RR. Analysis motorcycle accidents based on environmental and personal factors. Manila: Department of Industrial Engineering De La Salle University; 2009.

Yannis G, Golias J, Papadimitriou E. Driver age and vehicle engine size effects on fault and severity in young motorcyclists accidents. Accid Anal Prev 2005;37(2):327-33. doi: 10.1016/j.aap.2004.10.003.

Boufous S, Aboss A, Montgomery V. Reporting on cyclist crashes in Australian newspapers. Aust N Z J Public Health 2016;40(5):490-2. doi: 10.1111/1753-6405.12537.

Majdzadeh R, Khalagi K, Naraghi K, Motevalian A, Eshraghian MR. Determinants of traffic injuries in drivers and motorcyclists involved in an accident. Accid Anal Prev 2007;40(1):17-23. doi: 10.1016/j.aap.2007.03.019.

Pai CW, Saleh W. Modelling motorcyclist injury severity by various crash types at Tjunctions in the UK. Safety Sci 2007;46:1234-47.

Symon E. Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku. Warszawa: Zespół Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji; 2013.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.384

Copyright (c) 2018 Mateusz Pytlak

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/