Pierwotne i wtórne zapalenia naczyń układu nerwowego

Paweł Wańkowicz, Przemysław Nowacki, Marek Brzosko

Abstrakt


ABSTRAKT

Zapalenia naczyń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego stanowią heterogenną grupę chorób. Dzieli się je na zapalenia pierwotne i wtórne. W pierwotnych zapaleniach naczyń zmiany ograniczają się do układu nerwowego, bez zmian zapalnych w naczyniach innych narządów. Jako wtórne natomiast określa się zapalenia naczyń, w których zajęcie układu nerwowego towarzyszy chorobom ogólnoustrojowym. W przebiegu zapalenia naczyń układu nerwowego występuje różnorodność objawów neurologicznych i ich kombinacje, co sprawia, że są trudne do rozpoznania.

Celem niniejszej publikacji był przegląd aktualnej symptomatologii neurologicznej oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w przebiegu zapalenia naczyń układu nerwowego.


Słowa kluczowe


pierwotne zapalenia naczyń; wtórne zapalenia naczyń; układ nerwowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Scolding NJ, Jayne DR, Zajicek JP, Meyer PA, Wraight EP, Lockwood CM. The syndrome of cerebral vasculitis: recognition, diagnosis and management. Quarterly J Med 1997;90:61-73.

Watts RA, Scott DG. Classification and epidemiology of the vasculitides. Baillieres. Clin Rheumatol 1997;11:191-217.

Adams HP Jr. Cerebral vasculitis. Handb Clin Neurol 2014;119:475-94.

Berlit P. Diagnosis and treatment of cerebral vasculitis. Ther Adv Neurol Disord 2010;1:29-42.

Minagar A, Fowler M, Harris MK, Jaffe SL. Neurologic presentations of systemic vasculitides. Neurol Clin 2010;28:171-84.

Younger DS. Vasculitis of the nervous system. Curr Opin Neurol 2004;17:317-36.

Duna GF, George T, Rybicki L, Calabrese LH. Primary angitis of the central nervous system (PACNS): an analysis of unusual presentations. Arthritis Rheum 1995;38:S340.

Hajj-Ali RA, Singhal AB, Benseler S, Molloy E, Calabrese LH. Primary angitis of the CNS. Lancet Neurol 2011;10:561-72.

Calabrese LH, Gragg LA, Furlan AJ. Benign angiopathy: a subset of angiographically defined primary angitis of the central nervous system. J Rheumatol 1993;20:2046-50.

Hermann DM, Keyvani K, van de Nes J, Weimar C, Wiltfang J, Nitsch RM, et al. Brain-reactive beta-amyloid antibodies in primary CNS angiitis with cerebral amyloid angiopathy. Neurology 2011;77:503-5.

D’Cruz DP, Khamashta MA, Hughes GR. Systemic lupus erythematosus. Lancet 2007;369:587-96.

West SG. Lupus and the central nervous system. Curr Opin Rheumatol 1996;8:408-14.

Bockie BC, Jara D, Aichhorn K, Junker D, Berger T, Ratzinger G, et al. Cerebral large vessel vasculitis in systemic lupus erthematosus. Lupus 2014;23:1417-21.

Fiedorowicz-Fabrycy I, Brzosko M. Diagnostyka powikłań neuropsychiatrycznych w chorobach naczyniowych mózgu w układowych chorób tkanki łącznej. Reumatologia 2005;43:369-72.

Jennette JC. Nomenclature and classification of vasculitis: lesson learned from granulomatosis with polyangitis (Wegener’s granulomatosis). Clin Exp Immunol 2011;164:7-10.

Nardone R., Lochner P, Tezzon F. Wegener’s granulomatosis presenting with intracerebral hemorrhages. Cerebrovasc Dis 2004;17:81-2.

Nishino H, Rubino FA, DeRemee RA, Swanson JW, Parisi JE. Neurological involvement in Wegener’s granulomatosis: an analysis of 324 consecutive patients at the Mayo Clinic. Ann Neurol 1993;33(1):4-9.

Guillevin L, Durand-Gasselin B, Cevallos R, Gayraud M, Lhote F, Callard P, et al. Microscopic polyangitis: clinical and laboratory findings in eighty-five patients. Arthritis Rheum 1999;42:421-30.

Laria A, Lurati A, Scarpellini M. Color duplex ultrasonography findings of temporal arteries in a case of giant cell arteritis: role in diagnosis and follow-up. Open Access Rheumatol 2017;9:55-9. doi: 10.2147/OARRR.S110585.

Rondeau M, Weber J, Storck D. A case of giant cell arteritis associated with suspected cerebral angitis. Eur J Intern Med 2001;12(5):459-61.

Salvarani C, Hunder GG. Giant cell arteritis with low erythrocyte sedimentation rate: frequency of occurrence in a population-based Study. Arthritis Rheum 2001;45:140-5.

Li-Xin Z, Jun N, Shan G, Bin P, Li-Ying C. Neurological manifestations of Takayasu arteritis. Chin Med Sci J 2011;26:227-30.

Pereira VC, de Freitas CC, Luvizutto GJ, Sobreira ML, Peixoto DE, Magalhaes IN, et al. Stroke as the First Clinical Manifestation of Takayasu’s Arteritis. Case Rep Neurol 2014;6:271-4.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.380

Copyright (c) 2018 Paweł Wańkowicz, Przemysław Nowacki, Marek Brzosko

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/