Organiczne zaburzenia urojeniowe u pacjentki po przeszczepie nerki – opis przypadku

Agata Bąba-Kubiś, Justyna Pełka-Wysiecka, Paweł Liśkiewicz, Michał Wroński, Jerzy Samochowiec

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: W niniejszym artykule przedstawiono przypadek pacjentki chorującej na organiczne zaburzenia urojeniowe. Początek objawów psychiatrycznych następował stopniowo w okresie kilku tygodni po przeszczepieniu pacjentce nerki od zmarłego dawcy.

Opis przypadku: 42-letnia pacjentka została przyjęta na oddział psychiatrii w celu obserwacji stanu psychicznego oraz ewentualnej modyfikacji postawionego wcześniej rozpoznania klinicznego.

Komentarz: Objawy psychotyczne o charakterze urojeń ksobnych, prześladowczych oraz omamów słuchowych pojawiły się u pacjentki w okresie kilku tygodni po przeszczepie nerki od zmarłego dawcy. Objawy te miały tendencję do stopniowego nasilania się. Zgodnie ze standardami postępowania potransplantacyjnego pacjentka przyjmowała zwiększone dawki leków immunosupresyjnych, jednak mimo redukcji dawek objawy psychotyczne nie uległy zmniejszeniu. Pacjentka obciążona była somatycznie chorobą Hashimoto, nadciśnieniem tętniczym, wirusowym zapaleniem wątroby typu B, zakrzepicą tętnicy szyjnej wewnętrznej, cukrzycą typu 2 powikłaną nefropatią, retinopatią i neuropatią.

Wnioski: Przedstawiony przypadek stanowi przykład wielo­czynnikowej etiologii objawów psychopatologicznych oraz wskazuje na konieczność uwzględniania wielu aspektów stanu somatycznego przy ustalaniu diagnozy psychiatrycznej i planowaniu leczenia pacjenta.


Słowa kluczowe


zaburzenia psychotyczne; transplantacja nerki; leczenie immunosupresyjne; toczeń rumieniowaty układowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Król E, Rutkowski B, Czekalski S. Wczesne wykrywanie chorób nerek – wstępne wyniki programu pilotażowego. Przegl Lek 2005;62:690-3.

Rutkowski B. Przewlekła choroba nerek (PChN) – wyzwanie XXI wieku. Przegl Lek 2007;2:80-8.

Mathis AS, Liu MT, Adamson RT, Nambi SS, Patel AM. Retrospective ana­lysis of early steroid – induced adverse reactions in kidney and kidney pancreas transplant recipients. Transplantat Proc 2007;39(1):199-201. doi: 10.1016/j.transproceed.2006.10.011.

Kizilisik AT, Shokouh-Amiri MH, Tombazzi CR, Desmukh S, Grewal HP, Vera SR, et al. Psychiatric complications after liver transplantation. Transplant Proc 2001;33(7-8):3697.

Cukor D, Cohen SD, Peterson RA, Kimmel PL. Psychosocial aspects of chronic disease: ESRD as a paradigmatic illness. J Am Soc Nephrol 2007;18(12):3042-55. doi: 10.1681/ASN.2007030345.

Christensen AJ, Turner CW, Smith TW, Holman JM, Gregory MC. Health locus of control and depression in end-stage renal disease. J Consult Clin Psychol 1991;59(3):419-24.

Zalai D, Szeifert L, Novak M. Psychological distress and depression in patients with chronic kidney disease. Semin Dial 2012;25(4):428-38. doi: 10.1111/j.1525-139X.2012.01100.x.

DiMartini A, Crone C, Fireman M, Dew MA. Psychiatric aspects of organ transplantation in critical care. Crit Care Clin 2008;24(4):949-81. doi: 10.1016/j.ccc.2008.05.001.

Noohi S, Khaghani-Zadeh M, Javadipour M, Assari S, Najafi M, Ebrahiminia M, et al. Anxiety and depression are correlated with higher morbidity after kidney transplantation. Transplant Proc 2007;39(4):1074-8. doi: 10.1016/j.transproceed.2007.04.002.

Novak M, Molnar MZ, Szeifert L, Kovacs AZ, Vamos PE, Zoller R, et al. Depressive symptoms and mortality in patients after kidney transplantation: a prospective prevalent cohort study. Psychosom Med 2010;72(6):527-34. doi: 10.1097/PSY.0b013e3181dbbb7d.

Corbett C, Armstrong MJ, Parker R, Webb K, Neuberger JM. Mental health disorders and solid-organ transplant recipients. Transplantation 2013;96(7):593-600. doi: 10.1097/TP.0b013e31829584e0.

Corruble E, Barry C, Varescon I, Durrbach A, Samuel D, Lang P, et al. Report of depressive symptoms on waiting list and mortality after liver and kidney transplantation: a prospective cohort study. BMC Psychiatry 2011;11:182. doi: 10.1186/1471-244X-11-182.

Arapaslan B, Soykan A, Soykan C, Kumbasar H. Cross-sectional assessment of psychiatric disorders in renal transplantation patients in Turkey: a preliminary study. Transplant Proc 2004;36(5):1419-21. doi: 10.1016/j.transproceed.2004.04.087.

Levy NB. What is psychonephrology? J Nephrol 2008;21(Suppl 13):51-3.

Abbott KC, Agodoa LY, O’Malley PG. Hospitalized psychoses after renal transplantation in the United States: incidence, risk factors, and prognosis. J Am Soc Nephrol 2003;14(6):1628-35.

Heinrich TW, Marcangelo M. Psychiatric issues in solid organ transplantation. Harv Rev Psychiatry 2009;17(6):398-406. doi: 10.3109/ 10673220903463259.

Akman B, Ozdemir FN, Sezer S, Micozkadioglu H, Haberal M. Depression levels before and after renal transplantation. Transplant Proc 2004;36(1):111-3. doi: 10.1016/j.transproceed.2003.11.021.

Brzosko M, editor. Reumatologia kliniczna. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; 2010.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.378

Copyright (c) 2018 Agata Bąba-Kubiś, Justyna Pełka-Wysiecka, Paweł Liśkiewicz, Michał Wroński, Jerzy Samochowiec

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/