Seronegatywny zespół Millera–Fishera z objawami opuszkowymi – odniesienie do spektrum autoimmunologicznych neuropatii z obecnością przeciwciał antygangliozydowych. Opis przypadku

Agnieszka Meller, Monika Gołąb-Janowska, Zofia Osuch, Michał Maj, Przemysław Nowacki

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Zespół Millera–Fishera jest rzadkim wariantem ostrej zapalnej poliradikulopatii demielinizacyjnej.

Opis przypadku: Przedstawiono przypadek rzadkiej klinicznej manifestacji zespołu Millera–Fishera pod postacią dyzartrycznej mowy oraz dysfagii spowodowanej porażeniem podniebienia miękkiego. Objawy były poprzedzone problemami z równowagą, zaburzeniami widzenia oraz drętwieniem kończyn górnych. W surowicy krwi stwierdzono ujemne przeciwciała anty-GQ1b.

W leczeniu zastosowano 5 cykli plazmaferezy. W 16. dniu hospitalizacji odnotowano zmniejszenie ataksji, a także poprawę w zakresie ruchomości gałek ocznych oraz chodu. Po 8 tygodniach od początku wystąpienia objawów choroby uzyskano całkowite ustąpienie deficytu neurologicznego.


Słowa kluczowe


zespół Millera–Fishera; poliradikuloneuropatia; choroby autoimmunologiczne; przeciwciała anty-GQ1b; dysfagia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Levin MC, Krichavsky M, Berk J, Foley S, Rosenfeld M, Dalmau J, et al. Neuronal molecular mimicry in immune-mediated meurologic disease. Ann Neurol 1998;44(1):87-98. doi: 10.1002/ana.410440115.

Ropper AH. The Guillain-Barré syndrome. N Engl J Med 1992;326(17):1130-6. doi: 10.1056/NEJM199204233261706.

Fisher M. An unusual variant of acute idiopathic polyneuritis (syndrome of ophthalmoplegia, ataxia, and areflexia). N Engl J Med 1956;255(2):57-65. doi: 10.1056/NEJM195607122550201.

Collier J. Peripheral neuritis. Edinburgh Med J 1932;39:601-18.

Bilińska M, Koszewicz M. Zespół Millera Fishera z dominującymi zaburzeniami połykania i mowy. Adv Clin Exp Med 2004;13(3):515-19.

Katsuno M, Ando T, Hakusui S, Yanagi T, Sobue G. Motor conduction studies in Miller Fisher syndrome with severe tetraparesis. Muscle Nerve 2002;25(2):378-82.

Berlit P, Rakicky J. The Miller Fisher syndrome. Review of the literature. J Clin Neuroophthalmol 1992;12(1):57-63.

Chiba A, Kusunoki S, Obata H, Machinami R, Kanazawa I. Serum anti-GQ1b immunoglobulin G antibody is associated with ophthalmoplegia in Miller Fisher syndrome and Guillain–Barré syndrome: clinical and immunohistochemical studies. Neurology 1993;43(10):1911-7.

Ito M, Kubawara S, Odaka M, Misawa S, Koga M, Hirata K, et al. Bickerstaff’s brainstem encephalitis and Fisher syndrome form a continuous spectrum: clinical analysis of 581 cases. J Neurol 2008;255(5):674-82. doi: 10.1007/s00415-008-0775-0.

Mazur-Melewska K, Szwed K, Figlerowicz M, Figlerowicz M, Służewski W, Bareńska I, et al. Heterogenność zespołu Guillaina–Barrego na przykładzie przypadków. Pediatr Pol 2012;87(1):102-5.

Yuki N, Sato S, Tsuji S, Hozumi I, Miyatake T. An immunologic abnormality common to Bickerstaff’s brain stem encephalitis and Fisher’s syndrome. J Neurol Sci 1993;118(1):83-87.

Odaka M, Yuki N, Yamada, M, Koga M, Takemi T, Hirata K, et al. Bickerstaff’s brainstem encephalitis: clinical features of 62 cases and a subgroup associated with Guillain–Barré syndrome. Brain 2003;126(10):2279-90. doi: 10.1093/brain/awg233.

Ropper AH. Unusual clinical variants and signs in Guillain–Barré syndrome. Arch Neurol 1986;43(11):1150-2. doi: 10.1001/archneur. 1986.00520110044012.

Koga M, Gilbert M, Takahashi M, Li J, Hirata K, Kanda T, et al. GQ1b-sero­negative Fisher syndrome: clinical features and new serological markers. J Neurol 2012;259(7):1366-74. doi: 10.1007/s00415-011-6360-y.

Hughes RA, Cornblath DR. Guillain–Barré syndrome. Lancet 2005; 366(9497):1653-66. doi: 10.1016/S0140-6736(05)67665-9.

Jacobs BC, Hazenberg MP, van Doorn PA, Endtz HP, van der Meche FG. Cross-reactive antibodies against gangliosides and Campylobacter jejuni lipopolysaccharides in patients with Guillain–Barré or Miller Fisher syndrome. J Infect Dis 1997;175(3):729-33.

Chiba A, Kusunoki S, Obata H, Machinami R, Kanazawa I. Ganglioside composition of the human cranial nerves, with special reference to pathophysiology of Miller Fisher syndrome. Brain Res 1997;745(1-2):32-6.

Chiba A, Kusunoki S, Shimizu T, Kanazawa I. Serum IgG antibody to ganglioside GQ1b is a possible marker of Miller Fisher syndrome. Ann Neurol 1992;31(6): 677-9. doi: 10.1002/ana.410310619.

Nagashima T, Koga M, Odaka M, Hirata K, Yuki N. Continuous spectrum of pharyngeal-cervical-brachial variant of Guillain–Barré syndrome. Arch Neurol 2007;64(10):1519-23. doi: 10.1001/archneur.64.10.1519.

Noureldine MH, Sweid A, Ahdab R. Miller Fisher syndrome presenting as palate paralysis. J Neuroimmunol 2016;15(298):130-1. doi: 10.1016/j.jneuroim.2016.07.013.

Kornberg AJ, Pestronk A, Blume GM, Lopate G, Yue J, Hahn A. Selective staining of the cerebellar molecular layer by serum IgG in Miller–Fisher syndromes. Neurology 1996;47(5):1317-20.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.377

Copyright (c) 2018 Agnieszka Meller, Monika Gołąb-Janowska, Zofia Osuch, Michał Maj, Przemysław Nowacki

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/