Analiza korelacyjna aberracji falowych i akomodacyjnych w krótkowzroczności i nadwzroczności

Elena Tarutta, Sona Harutyunyan, Anusch Khandzhyan, Narine Khodzhabekyan

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Celem badania było przeprowadzenie analizy porównawczej dotyczącej akomodacji, pseudoakomodacji (PA) i aberracji wyższego rzędu (higher order optical aberrations – HOA) u dzieci oraz młodzieży z krótkowzrocznością i nadwzrocznością.

Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 88 pacjentów w wieku 5–24 lat (średnia 12,5 ±0,7). Zbadano 123 oczu z krótkowzrocznością (średnia −5,27 ±1,6 D) i 53 oczu z nadwzrocznością (średnia +3,1 ±1,15 D). Dokonano pomiaru obiektywnej odpowiedzi akomodacyjnej i względnej rezerwy akomodacyjnej. Wartość amplitudy pseudoakomodacyjnej (pseudoaccomodation amplitude – PA) oszacowano na podstawie różnicy między obliczoną mocą dodatkowej soczewki +3.0 D a najmniejszą mocą soczewki dodatniej umożliwiającą czytanie po wywołaniu cykloplegii (1% chlorowodorku cyklopentolanu × 2) z odległości 33 cm. Obliczono również wartości aberracji wyższego rzędu (średni kwadrat reszt, root mean square – RMS), pionowego i poziomego trefoil, pionowej i poziomej coma (coma7, coma8), oraz aberracji sferycznej (spherical aberration – SA).

Wyniki: Obiektywne i subiektywne parametry akomodacji były znacząco niższe w krótkowzroczności niż w dalekowzroczności, natomiast wartości aberracji fali (RMS HOA, pionowy trefoil, coma7) oraz PA były znacząco wyższe. Stwierdzono różnice w zależnościach między parametrami aberracji i akomodacji w krótkowzroczności i nadwzroczności. W przypadku krótkowzroczności wykazano dodatnią korelację między RMS oraz pionową coma i akomodacją, natomiast pionowy trefoil oraz SA były dodatnio skorelowane z PA. W nadwzroczności stwierdzono dodatnią korelację między wartością pionowego trefoil a akomodacją oraz PA, odwrotną korelację między pionową coma a PA, oraz odwrotną korelację między poziomym trefoil i SA a akomodacją.

Porównanie pacjentów krótkowzrocznych i nadwzrocznych wykazało odmienne zależności między aberracją sferyczną mierzoną po wywołaniu cycloplegii a akomodacją. Nie stwierdzono zależności między krótkowzrocznością a obiektywną odpowiedzią akomodacyjną, natomiast zaobserwowano dodatnią korelację z wartością PA. Nadwzroczność była ujemnie skorelowana z obiektywną odpowiedzią akomodacyjną, jednak nie stwierdzono zależności z wartością PА. U osób krótkowzrocznych zaobserwowano istotnie wyższe wartości SA oraz szerszą amplitudę PA. Natomiast w nadwzroczności wartość SA malała istotnie w kierunku wartości ujemnych przy wyższej amplitudzie PA.

Wnioski: W krótkowzroczności stwierdzono obniżenie parametrów akomodacji oraz podwyższenie wartości HOA i PA. Porównanie oczu krótkowzrocznych i nadwzrocznych wykazało zróżnicowane powiązania między parametrami akomodacji oraz fali. Stwierdzone cechy należy uwzględnić przy opracowywaniu metod korekcji ukierunkowanych na refraktogenezę.


Słowa kluczowe


fala; aberracje; akomodacja; odpowiedź akomodacyjna; pseudoakomodacja; krótkowzroczność; nadwzroczność

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Hung GK, Ciuffreda KJ. An incremental retinal-defocus theory of the development of myopia. Comments Theor Biol 2003;8:511-38. doi: 10.1080/08948550390213120.

Wallman J, Wildsoet C, Xu A, Gottlied MD, Nicla DL, Marran L. Moving the retina: choroidal modulationof refractive state. Vision Res 1995;35:37-50.

Wildsoet C, Wallman J. Choroidal and scleral mechanisms of compensation for spectacle lenses in chicks. Vision Res 1995;35:1175-94.

Ciuffreda KJ. Accommodation, the pupil, and presbyopia. In: Benjamin WJ, Borish IM, editors. Borish’s clinical refraction. St. Louis: Butterworth Heinemann; 2006. p. 93-144.

Tarutta EP, Khodzhabekyan NV, Filinova OB. Modern views on the role of accommodation in refractogenesis. Moscow: Accommodation; 2012. p. 35-40 (In Russ.).

Campbell FW. The depth of field of the human eye. Optica Acta 1957;4:157-64.

Charman WN. Optics of human eye. In: Charman WN, editor. Visual optics and instrumentation. Florida: CRC Press; 1991. p. 1-26.

Chin SS, Hampson KM, Mallen EA. Effect of correction of ocular aberration dynamics on the accommodation response to a sinusoidally moving stimulus. Opt Lett 2009;34:3274-6.

Tarutta EP, Egorova TS, Alyaeva OO. Assessment of the effectiveness of orthokeratology correction of myopia in children. Eye 2012;1:24-7 (In Russ.).

Gabriel C, Klaproth OK, Titke C, Baumeister M. Repeatability of topographic and aberrometric measurements at different accommodative states using a combined topographer and open-view aberrometer. J Cataract Refract Surg 2015;41:806-11. doi:10.1016/j.jcrs.2014.07.037.

Zhou X-Y, Wang L, Zhou X-T, Yu Z-Q. Wavefront aberration changes caused by a gradient of increasing accommodation stimuli. Eye (Lond) 2015;29:115-21. doi: 10.1038/eye.2014.244.

Fritzsch M, Dawczynski J, Jurkutat S, Vollandt R, Strobel J. Monochromatic aberration in accommodation. Dynamic wavefront analysis. Ophthalmol 2011;108:553-60. doi: 10.1007/s00347-011-2336-7.

Li YJ, Choi JA, Kim H, Yu SY, Joo CK. Changes in ocular wavefront aberrations and retinal image quality with objective accommodation. J Cataract Refract Surg 2011;37:835-41. doi: 10.1016/j/jcrs.2010.11.031.

Theagarayan B, Radhakrishnan H, Allen PM, Сalver RI, Rae SM. The effect of altering spherical aberration on the static accommodative response. Ophthalmic Physiol Opt 2009;29:65-71.

Allen PM, Radhakrishnan H, Rae S, Calver RI, Theagarayan BP. Aberration control and vision Training as an effective means of improving accommodation in individuals with myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2009;50:5120-29.

Gambra E, Sawides L, Dorronsoro C, Marcos S. Accomodative lag and fluctuations when optical aberrations are manipulated. J Vis 2009;9(4):1-15. doi: 10.1167/9.6.4.

Tarutta EP, Alyaeva OO, Egorova TS. Method of evaluation pseudoaccomodation before and after the orthokeratology correction of myopia: patent 2500339. Russian Federation 2013 (in Russ.).

He Ji C, Gwiazda J, Thorn F, Held R, Vera-Piaz FA. The association of wavefront aberration and accommodative lag in myopes. Vision Res 2005;45:285-90.

Radhakrishnan H, Pardhan S, Calver RI, O’Leary DJ. Effect of positive and negative defocus on contrast sensitivity in myopes and non-myopes. Vision Res 2004;44:1869-78.

Jianget B. Integration of a sensory component into the accommodation model reveals differences between emmetropia and late-onset myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 1997;38:1511-16.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.375

Copyright (c) 2018 Elena Tarutta, Sona Harutyunyan, Anusch Khandzhyan, Narine Khodzhabekyan

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/