ANALIZA PRZYCZYN ODMÓW PRZYJĘCIA PACJENTÓW Z ROZLEGŁYMI RANAMI I AMPUTACJAMI RĄK, ZGŁASZANYCH DO SERWISU REPLANTACYJNEGO

Piotr Puchalski, Michał Białek, Joanna Chrąchol, Paweł Dec, Anna Lesińska, Andrzej Żyluk

Abstrakt


Wstęp: Utrata kończyny górnej lub jej części ogranicza w sposób istotny możliwość normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Osiągnięcia mikrochirurgii pozwoliły na przyszycie odciętej kończyny lub jej części i odzyskanie jej częściowej, a niekiedy pełnej sprawności.

Materiał i metody: Analizie poddano 55 przypadków odmów przyjęć spośród 141 pacjentów zgłoszonych w ramach serwisu replantacyjnego do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w latach 2012–2013.

Wyniki: Główne przyczyny odmów stanowiły rany bez zaburzeń ukrwienia kończyny (35%), dystalne amputacje palców (27%), zmiażdżenia (11%), amputacje pojedynczego palca, nie kciuka (9%), znaczne uszkodzenia części amputowanej (9%) i amputacje kończyny dolnej (5%). Wiek chorych nie miał istotnego znaczenia dla decyzji o odmowie przyjęcia. Średnia odległość szpitala zgłaszającego od ośrodka replantacyjnego była statystycznie istotnie mniejsza w grupie pacjentów przyjętych niż w grupie odmów (252 km vs 496 km, p < 0,05).

Wnioski: Wyniki analizy wskazują na różne przyczyny odmów przyjęcia chorych z urazami i amputacjami rąk w ramach serwisu replantacyjnego. Głównymi czynnikami wpływającymi na decyzję o przyjęciu lub odmowie było istnienie lub brak zagrożenia dla przeżycia uszkodzonej kończyny i ocena realnych szans na jej uratowanie.

Słowa kluczowe


amputacja kończyny górnej; replantacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Żyluk A.: Organizacja i działalność Serwisu Replantacyjnego dla amputacji rąk w Polsce. Chir Narz Ruchu Ortop Pol. 2013, 78, 71–76.

Żyluk A., Jabłecki J., Romanowski L., Mazur A.: Raport z trzyletniej działalności serwisu replantacyjnego dla amputacji rąk w Polsce. Pol Przegl Chir. 2012, 84, 574–581.

Żyluk A., Janowski P.: Wyniki leczenia złożonych, wielotkankowych uszkodzeń rąk. Pol Przegl Chir. 2011, 83, 153–165.

Sebastin S.J., Chung K.C.: A systematic review of the outcomes of replantation of distal digital amputation. Plast Reconstr Surg. 2011, 128, 723–737.

Datiashvili R., Knox K.R., Kaplan G.M.: Solutions to challenging digital replantations. Repl Transpl Clin Plast Surg. 2007, 34, 167–175.

Dec P., Bartosik K., Chrąchol J., Puchalski P., Żyluk A.: Porównanie wyników replantacji lub rekonstrukcji i terminalizacji w leczeniu amputacji palców rąk. Ann Acad Med Stetin. 2013, 59, 49–52.

Walaszek I., Szlosser Z., Żyluk A.: Successful replantation of two out of four amputated fingers in an 80 years‑old patient: a case report. Handchir Mikrochir Plast Chir. 2014, submitted
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.36

Copyright (c) 2016 Piotr Puchalski, Michał Białek, Joanna Chrąchol, Paweł Dec, Anna Lesińska, Andrzej Żyluk

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/