ZASTOSOWANIE KONCEPCJI TENSEGRACJI STRUKTURALNEJ W MANIPULACJACH POWIĘZIOWYCH© WEDŁUG STECCO

Anna Mikołajczyk, Marek Kocięcki, Aleksandra Zaklukiewicz, Mariusz Listewnik, Magdalena Gębska

Abstrakt


W wielu przypadkach dotyczących układu ruchu niska skuteczność terapeutyczna spowodowana jest błędną diagnozą, niezrozumieniem istoty problemu, patogenu bądź nieodpowiednią terapią, która odbywa się w niewłaściwej lokalizacji (w miejscu występowania bólu) lub obejmuje swoim zasięgiem zbyt mały obszar. W pracy opisano powody takiego stanu rzeczy. Przedstawiono teorię tensegracji strukturalnej (wraz z anatomicznym i fizjologicznym jej uzasadnieniem), na której opiera się wiele nowoczesnych terapii holistycznych. Jedną z takich metod jest metoda Manipulacje Powięziowe © wg Stecco. W pracy przedstawiono także budowę i funkcje powięzi, ponieważ właśnie wzrost świadomości w zakresie tej struktury był przyczyną powstania nowych koncepcji i terapii.

Słowa kluczowe


manipulacje powięziowe; powięź; tensegracja strukturalna; terapia tkanek miękkich; łańcuchy anatomiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Schultz L., Feitis R.: The endless web. North Atlantic Books, Berkeley 1996, 31–49.

Gray’s anatomy. Ed. P. Williams. Churchill Livingstone, Edinburgh 1995, 413–477.

Myers T.: Taśmy anatomiczne. DB Publishing, Warszawa 2010, 22–54.

Williams P., Goldsmith G.: Changes in sacromere length and physiologic properties in immobilized muscle. J Anatom. 1978, 127, 459.

Dynamics of human biologic tissues. Eds: D. Currier, R. Nelson. FA Davis, Philadelphia 1992, 173–181.

Barral J.‑P., Mercier P.: Visceral manipulation. Eastland Press, Seattle 1988.

Grinnell F.: Fibroblast‑collagen‑matrix contraction: growth‑factor signalling and mechanical loading. Trends Cell Biol. 2002, 10, 362–365.

Juhan D.: Job’s body. Station Hill Press, Tarrytown 1987, 61.

Schleip R.: Explorations in the neuromyofascial web. Rolf Institute, Boulder 1991.

Schleip R.: Fascial plasticity. J Bodywork Movement Therapies. 2003, 7 (1), 11–19.

Fuller B.: Synergetics. Macmillan, New York 1975. 12. Stecco L.: Manipulacja powięzi w zespołach bólowych układu ruchu. Odnowa, Szczecin 2010, 13–44.

Evans Ph.: The healing process at cellular level: a review. Physiotherapy. 1980, 66 (8), 256–259.

Travell J.G., Simons D.G.: Doloremuscolare. Ghedini, Milano 1998, 215–216.

Sokołowska‑Pituchowa J.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 1989, 31.

Kuryliszyn‑Moskal A.: Terapia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo‑krzyżowego – strategie postępowania. Reumatologia. 2009, 47, 6, 368–371.

Walker B.F., French S.D., Grant W.: Combined chiropractic interventions for low‑back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2010, Issue 4, CD005427.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.34

Copyright (c) 2016 Anna Mikołajczyk, Marek Kocięcki, Aleksandra Zaklukiewicz, Mariusz Listewnik, Magdalena Gębska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/