Występowanie zmętnienia przedniej i tylnej torebki soczewki po operacji zaćmy z implantacją soczewki akrylowej hydrofobowej heparynizowanej u pacjentów z cukrzycą typu 2

Katarzyna Kubasik-Kładna, Marzena Formicka, Ewelina Lachowicz, Radosław Kiedrowicz, Tomasz Pabin, Wojciech Lubiński

Abstrakt


Wstęp: Obserwacje kliniczne wskazują, że u pacjentów z cukrzycą stwierdza się częstsze występowanie zmętnienia torebki soczewki po operacji fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem soczewki. Nowe metody operacyjne i modyfikacje sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych zmniejszają częstość występowania zmętnienia torebki tylnej soczewki (PCO) i wykonywania YAG – kapsulotomii z powodu zaćmy wtórnej. Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań sugerują, że operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewek pokrytych heparyną zmniejsza ryzyko PCO u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Celem pracy była ocena wpływu soczewki akrylowej hydrofobowej heparynizowanej na częstość występowania I stopnia zaawansowania zmętnienia przedniej (ACO) i tylnej torebki soczewki oraz ostrości wzroku u pacjentów z cukrzycą typu 2 po niepowikłanej operacji zaćmy.

Materiały i metody: Do prospektywnego badania zakwalifikowano 18 pacjentów (36 oczu) z cukrzycą typu 2, bez cech retinopatii. Przeprowadzono standardową operację usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki akrylowej hydrofobowej heparynizowanej (Polylens Y10AS) do jednego oka (grupa badana) i nieheparynizowanej (Alcon SA60AT) do drugiego oka (grupa kontrolna). Oceniano najlepiej skorygowaną ostrość wzroku do dali (DBCVA) oraz występowanie ACO i PCO w badaniu retroiluminacji. Otrzymane wyniki badań poddano analizie statystycznej.

Wyniki: W okresie rocznej obserwacji nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w występowaniu ACO i PCO w oczach pacjentów z cukrzycą z wszczepionymi soczewkami heparynizowanymi w porównaniu z oczami tych samych pacjentów z implantami nieheparynizowanymi. Nie wykazano także znaczących różnic w DBCVA między omawianymi grupami w ciągu 12 miesięcy obserwacji.

Wnioski: Wyniki przedstawionych badań sugerują, że soczewki akrylowe hydrofobowe heparynizowane i nieheparynizowane wykazują podobną biokompatybilność u pacjentów z cukrzycą typu 2.


Słowa kluczowe


cukrzyca; operacja zaćmy; porównanie soczewki akrylowej hydrofobowej heparynizowanej i nieheparynizowanej; DBCVA; zmętnienie torebki soczewki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hayashi Y, Kato S, Fukushima H, Numaga J, Kaiya T, Tamaki Y, et al. Relationship between anterior capsule contraction and posterior capsule opacification after cataract surgery in patients with diabetes mellitus. J Cataract Refract Surg 2004;30(7):1517-20.

Raj SM, Vasavada AR, Johar SR, Vasavada VA, Vasavada VA. Post-operative capsular opacification: a review. Int J Biomed Sci 2007;3(4):237-50.

Birinci H, Kuruoğlu S, Oge I, Oge F, Acar E. Effect of intraocular lens and anterior capsule opening type on posterior capsule opacification. J Cataract Refract Surg 1999;25(8):1140-6.

Pandey SK, Apple DJ, Werner L, Maloof AJ, Milverton EJ. Posterior capsule opacification: a review of the aetiopathogenesis, experimental and clinical studies and factors for prevention. Indian J Ophthalmol 2004;52(2):99-112.

Ebihara Y, Kato S, Oshoka T, Yoshizaki M, Sugita G. Posteriori capsule opacification after cataract surgery in patients with diabetes mellitus. J Cataract Refract Surg 2006;32:1184-7.

Vasavada AR, Praveen MR. Posterior capsule opacification after phacoemulsification: annual review. Asia Pac J Ophthalmol (Phila) 2014;3(4):235-40. doi: 10.1097/APO.0000000000000080.

Rönbeck M, Zetterström C, Wejde G, Kugelberg M. Comparison of posterior capsule opacification development with 3 intraocular lens types. J Cataract Refract Surg 2009;35:1935-40.

Abela-Formanek C, Amon M, Kahraman G, Schauersberger J, Dunavoelgyi R. Biocompatibility of hydrophilic acrylic, hydrophobic acrylic, and silicone intraocular lenses in eyes with uveitis having cataract surgery: Long-term follow-up. J Cataract Refract Surg 2011;37(1):104-12.

Zaczek A, Zetterström C. Posterior capsule opacification after phacoemulsification in patients with diabetes mellitus. J Cataract Refract Surg 1999;25(2):233-7.

Wejde G, Kugelberg M, Zetterström C. Posterior capsule opacification: comparison of 3 intraocular lenses of different materials and design. J Cataract Refract Surg 2003;29(8):1556-9.

Trocme SD, Li H. Effect of heparin-surface-modified intraocular lenses on postoperative inflammation after phacoemulsification: a randomized trial in a United States patient population. Heparin-Surface-Modified Lens Study Group. Ophthalmology 2000;107(6):1031-7.

Tabbara KF, Al-Kaff AS, Al-Rajhi AA, Al-Mansouri SM, Badr IA, Chavis PS, et al. Heparin surface-modified intraocular lenses in patients with inactive uveitis or diabetes. Ophthalmology 1998;105(5):843-5.

Mester U, Strauss M, Grewing R. Biocompatibility and blood-aqueous barrier impairment in at-risk eyes with heparin-surface-modified or unmodified lenses. J Cataract Refract Surg 1998;24(3):380-4.

Tognetto D, Ravalico G. Inflammatory cell adhesion and surface defects on heparin-surface-modified poly(methyl methacrylate) intraocular lenses in diabetic patients. J Cataract Refract Surg 2001;27(2):239-44.

Kang S, Kim MJ, Park SH, Joo CK. Comparison of clinical results between heparin surface modified hydrophilic acrylic and hydrophobic acrylic intraocular lens. Eur J Ophthalmol 2008;18(3):377-83.

Awan MT, Khan MA, Al-Khairy S, Malik S. Improvement of visual acuity in diabetic and nondiabetic patients after Nd:YAG laser capsulotomy. Clin Ophthalmol 2013;7:2011-7.

Lizárraga M. IOL Opacification, 2015. http://eyewiki.aao.org/IOL_Opacification (1.09.2016).

Alió JL, Chipont E, BenEzra D, Fakhry MA. Comparative performance of intraocular lenses in eyes with cataract and uveitis. J Cataract Refract Surg 2002;28(12):2096-108.

Gatinel D, Lebrun T, Le Toumelin P, Chaine G. Aqueous flare induced by heparin-surface-modified poly(methyl methacrylate) and acrylic lenses implanted through the same-size incision in patients with diabetes. J Cataract Refract Surg 2001;27(6):855-60.

Koraszewska-Matuszewska B, Samochowiec-Donocik E, Pieczara E, Filipek E. Wszczepy soczewek heparynizowanych u dzieci we wczesnym i późnym okresie obserwacji. Klin Ocz 2003;105(5):273-6.

Jeganathan VSJ, Wang JJ, Wong TY. Ocular associations of diabetes other than diabetic retinopathy. Diabetes Care 2008;31(9):1905-12.

Olokoba AB, Obateru OA, Olokoba LB. Type 2 diabetes mellitus: a review of current trends. Oman Med J 2012;27(4):269-73. doi: 10.5001/omj.2012.68.

Maedel S, Hirnschall N, Chen YA, Findl O. Effect of heparin coating of a foldable intraocular lens on inflammation and capsular bag performance after cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2013;39(12):1810-7.

Praveen MR, Vasavada AR, Shah GD, Shah AR, Khamar BM, Dave KH. A prospective evaluation of posterior capsule opacification in eyes with diabetes mellitus: a case-control study. Eye 2014;28:720-7.

Elgohary MA, Hollick J, Bender LE, Heatley CJ, Wren SM, Boyce J, et al. Hydrophobic acrylic and plate-haptic silicone intraocular lens implantation in diabetic patients. Pilot randomized clinical trial. J Cataract Refract Surg 2006;32:1188-95.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.335

Copyright (c) 2017 Katarzyna Kubasik-Kładna, Marzena Formicka, Ewelina Lachowicz, Radosław Kiedrowicz, Tomasz Pabin, Wojciech Lubiński

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/