WSPÓŁISTNIENIE ZASTAWKI CEWKI PRZEDNIEJ I TYLNEJ U NOWORODKA. CZY ROZPOZNANIE KOINCYDENCJI WAD NA PODSTAWIE OBJAWÓW KLINICZNYCH I BADAŃ OBRAZOWYCH JEST MOŻLIWE?

Jacek Materny, Elżbieta Gawrych, Anna Walecka

Abstrakt


Autorzy przedstawiają rzadki przypadek współistnienia zastawki cewki przedniej (ZCP) z zastawką cewki tylnej (ZCT). Objawy kliniczne sugerujące przeszkodę podpęcherzową wystąpiły w 5. dobie po urodzeniu. Ultrasonografia i cystografia mikcyjna wskazały na przeszkodę zlokalizowaną w cewce przedniej. W endoskopii stwierdzono współistnienie ZCP i ZCT, które nacięto, uzyskując ustąpienie objawów klinicznych oraz poprawę w badaniach obrazowych. Autorzy próbowali ustalić możliwość rozpoznania współistnienia ZCP i ZCT na podstawie badań obrazowych.

Słowa kluczowe


zastawka cewki przedniej; zastawka cewki tylnej; przeszkoda cewki moczowej; dzieci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rao K.L.N., Eradi B., Menon P.: Anterior and posteriori urethral valves: a rare association. J Pediatr Surg. 2003, 38, 7, 23–24.

Ranawaka N., Dickson A.P.: Multiple urethral anomalie: Anterior urethral diverticulum, posterior urethral valves, and distal hypospadias. J Pediatr Surg. 2013, 48, 1, 5–8.

Cruz‑Diaz O., Salomon A., Rosenberg E., Moldes J.M., Badiola F., Labbie A.S. et al.: Anterior urethral valves: not such a benign condition. Front Pediatr. 2013, 1, 35.

Singh D.V., Taneja R.: Anterior urethral valves without diverticulae: a report of two cases and a review of the literature. Congenit Anom (Kyoto). 2014, 54, 2, 120–122.

Arena S., Romeo C., Borruto F.A., Racchiusa S., Di Benedetto V., Arena F.: Anterior urethral valves in children: an uncommon multipathogenic cause of obstructive uropathy. Pediatr Surg Int. 2009, 25, 7, 613–616.

Firlit R.S., Firlit C.F., King L.R.: Obstructing anterior urethral valves in children. J Urol. 1978, 119, 6, 819–821.

Van Savage J.G., Khoury A.E., McLorie G.A., Bagli D.J.: An algorithm for the management of anterior urethral valves. J Urol. 1997, 158, 1030–1032.

Kajbafzadeh A.: Congenital urethral anomalies in boys. Part II. J Urol. 2005, 2, 3, 125–131.

Kajbafzadeh A., Jangouk P., Ahmadi Yazdi A.: Anterior urethral valve associated with posterior urethral valves. J Pediatr Urol. 2006, 1, 6, 433–435.

Tran C.N., Reichard C.A., McMahon D., Rhee A.: Anterior urethral valve associated with posterior urethral valves: report of 2 cases and review of the literature. Urology. 2014, 84, 2, 469–471.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.33

Copyright (c) 2016 Jacek Materny, Elżbieta Gawrych, Anna Walecka

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/