Appendektomia laparoskopowa przeprowadzona w znieczuleniu przewodowym – opis przypadku

Andrzej Modrzejewski, Marcin Śledź, Dominik Koś

Abstrakt


Wstęp: Appendektomia laparoskopowa przeprowadzana jest standardowo w znieczuleniu ogólnym. Przyjęto, iż taki rodzaj znieczulenia z towarzyszącym zwiotczeniem pacjenta jest najbardziej optymalnym sposobem, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń operacyjną oraz odpowiedni efekt przeciwbólowy dla technik operacyjnych wymagających wytworzenia odmy otrzewnowej. Na podstawie doniesień w piśmiennictwie oraz przypadku opisanego w niniejszej pracy śmiało można stwierdzić, iż dotychczasowe podejście do znieczulenia w zabiegach laparoskopowych staje się coraz mniej uzasadnione.

Omówienie przypadku: W pracy przedstawiono przypadek młodej, nieobciążonej internistycznie kobiety, u której rozpoznano ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i którą zakwalifikowano do laparoskopowej appendektomii. Stopień ryzyka operacyjnego w skali Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologów (American Society of Anaesthesiology) oceniono na Ii zdecydowano o przeprowadzeniu zabiegu w znieczuleniu przewodowym. Zabieg i znieczulenie przebiegały bez komplikacji, jednocześnie chora uniknęła ryzyka potencjalnych powikłań wynikających ze znieczulenia ogólnego i zwiotczenia.


Wyniki: Dzięki rozwojowi techniki operacyjnej oraz coraz większemu doświadczeniu operatorów wykonywane obecnie zabiegi laparoskopowe trwają znacznie krócej niż okres działania leków zwiotczających, a efekt przeciwbólowy znieczulenia przewodowego okazuje się zupełnie wystarczający. Ponadto omawiany przypadek chorej dowodzi, iż brak zwiotczenia w żaden sposób nie wpływa negatywnie na przebieg samego zabiegu.

Wnioski: Leczenie operacyjne ostrego schorzenia jamy brzusznej metodą laparoskopową w znieczuleniu przewodowym jest wykonalne i bezpieczne u pacjenta bez istotnych obciążeń internistycznych. Przedstawiony w pracy przypadek chorej uzasadnia potrzebę szerszego stosowania tej metody znieczulenia w trakcie laparoskopowych operacji ostrych schorzeń jamy brzusznej, a ostateczna wartość znieczulenia przewodowego podczas zabiegów techniką laparoskopową powinna zostać określona na podstawie dalszych prospektywnych badań porównujących zastosowanie obu metod znieczulenia.


Słowa kluczowe


appendektomia laparoskopowa; znieczulenie przewodowe; ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jun GW, Kim MS, Yang HJ, Sung TY, Park DH, Cho CK, et al. Laparoscopic appendectomy under spinal anesthesia with dexmedetomidine infusion. Korean J Anesthesiol 2014;67(4):246-51. doi: 10.4097/kjae.2014. 67.4.246.

Mane RS, Patil MC, Kedareshvara KS, Sanikop CS. Combined spinal epidural anesthesia for laparoscopic appendectomy in adults: A case series. Saudi J Anaesth 2012;6(1):27-30. doi: 10.4103/1658-354X.93051.

van Zundert AA, Stultiens G, Jakimowicz JJ, Peek D, van der Ham WG, Korsten HH, et al. Laparoscopic cholecystectomy under segmental thoracic spinal anaesthesia: a feasibility study. Br J Anaesth 2007;98(5):682-6. doi: 10.1093/bja/aem058.
DOI: http://dx.doi.org/10.21164/pomjlifesci.325

Copyright (c) 2017 Andrzej Modrzejewski, Marcin Śledź, Dominik Koś

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/