ANALIZA WSKAZAŃ DO I OCENA WYNIKÓW PO WTÓRNYCH OPERACJACH PO PIERWOTNYM ZAOPATRZENIU URAZÓW W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Andrzej Żyluk, Agnieszka Mazur

Abstrakt


Wstęp: Celem pracy była analiza wskazań do oraz ocena wyników wtórnych operacji kończyny górnej po pierwotnym zaopatrzeniu urazów w obrębie kończyny górnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (ośrodek referencyjny).

Materiał i metody: Materiał do analizy stanowiły odpowiedzi udzielone przez 33 chorych na wysłane do nich pocztą kwestionariusze, w tym standaryzowany DASH. W grupie było 27 mężczyzn i 6 kobiet (średnia wieku 36 lat), a czas od pierwszej do wtórnej operacji wynosił średnio 8 miesięcy.

Wyniki: Obrażenia, z powodu których wykonano wtórne operacje, ujęto w 5 kategorii: uszkodzenia ścięgien, amputacje ręki i palców, uszkodzenia nerwów, urazy wielotkankowe i izolowane złamania palców. Najczęstszymi wskazaniami do wtórnych operacji była niepełna ruchomość palców i brak opozycji kciuka, a najczęściej wykonywanymi operacjami były tenoliza, artroliza i odtworzenie opozycji kciuka. Wyniki leczenia w ocenie pacjentów były ogólnie dobre: 13 (39%) chorych oceniło poprawę jako znaczną, 16 jako umiarkowaną (48%), a tylko 4 (13%) nie uzyskało żadnej poprawy. Dwudziestu pięciu (76%) chorych odzyskało pełną lub prawie pełną sprawność ręki (DASH 2–40 pkt), a 8 (24%) miało umiarkowanie lub znacznie upośledzoną (DASH 40–80 pkt). Dwudziestu siedmiu (82%) chorych wróciło do pracy.

Wnioski: Pierwotne zaopatrzenie nawet ciężkich urazów kończyny górnej w ośrodku referencyjnym było dobre, a wtórne operacje – rzadko konieczne. Najczęstszym wskazaniem była upośledzona ruchomość palców spowodowana nieskutecznym usprawnianiem pooperacyjnym. Podkreślono istotną rolę prawidłowej rehabilitacji pooperacyjnej dla końcowego wyniku leczenia obrażeń ręki.


Słowa kluczowe


urazy ręki; wtórne operacje; rehabilitacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rosberg H.E., Carlsson K.S., Dahlin L.B.: Prospective study of patients with injuries to the hand and forearm: costs, function and general health. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2005, 39, 360–369.

Trybus M., Lorkowski J., Brongel L., Hladki W.: Causes and consequences of hand injuries. Am J Surg. 2006, 192, 52–57.

Żyluk A., Janowski P.: Wyniki leczenia złożonych, wielotkankowych uszkodzeń rąk. Pol Przegl Chir. 2011, 83, 153–165.

Rosberg H.E., Carlsson K.S., Hojgard S., Lindgren B., Lundborg G., Dahlin L.B.: Injury to the human median and ulnar nerves in the forearm – analysis of costs for treatment and rehabilitation of 69 patients in southern Sweden. J Hand Surg. [Br] 2005, 30B, 35–39.

Weinzweig N., Chin G., Mead M., Gonzales M.: „Spaghetti wrist”: management and results. Plast Reconstr Surg. 1998, 102, 96–102.

Matsuzaki H., Kouda H., Maniwa K.: Secondary surgeries after digital replantation: a case series. Hand Surg. 2012, 17, 351–357.

Żyluk A., Piotuch B.: Zastosowanie kwestionariuszy w ocenie wyników leczenia w chirurgii ręki. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2009, 74, 193–201.

Walaszek I., Żyluk A.: Long term follow‑up after finger replantation. J Hand Surg Eur Vol. 2008, 33 (1), 59–64.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.32

Copyright (c) 2016 Andrzej Żyluk, Agnieszka Mazur

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/