Dyskurs na temat obowiązkowych szczepień ochronnych w opinii rodziców

Artur Kotwas, Natalia Czerniak, Paulina Zabielska, Beata Karakiewicz

Abstrakt


Wstęp: Szczepienia są niezwykle skutecznym sposobem walki z chorobami zakaźnymi, dlatego w wielu państwach są obowiązkowe zgodnie z zaleceniami instytutów epidemiologicznych. Jak każda technologia, także i ta oprócz dużego grona zwolenników znalazła grupę krytyków, którzy negują skuteczność szczepień.

Głównym celem badania było poznanie opinii rodziców na temat obowiązkowych szczepień ochronnych wieku dziecięcego.

Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 200 rodziców w wieku 26–60 lat. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej w programie PASW Statistics v.18.

Wyniki: Brak poparcia dla szczepień ochronnych wieku dziecięcego wyraziło 30 (15%) osób, wśród których było 18 (13%) kobiet i 12 (19,4%) mężczyzn; 22 (22%) osoby były z woj. lubuskiego, 8 (8%) z woj. zachodniopomorskiego. Zdecydowana większość respondentów (270 osób; 85%) popierała obowiązkowe szczepienia ochronne. Bardzo ważne i ważne dla rodziców (145 osób, 72,5%) były najczęściej opinie reprezentantów zawodów medycznych (lekarz, pielęgniarka). Z poglądami ruchu antyszczepionkowego zgadzało się 49 (24,5%) osób.

Wnioski: Pomimo poparcia dla ruchu antyszczepionkowego większość społeczeństwa uznaje obowiązek szczepień za ważny element profilaktyki poważnych chorób. Rodzice uważają jednak, że mają ograniczony dostęp do informacji, couniemożliwia im w pełni świadome podjęcie decyzji o zaszczepieniu dzieci.


Słowa kluczowe


obowiązkowe szczepienia ochronne; dzieci w wieku szkolnym; opinia rodziców; ruch antyszczepionkowy; wakcynologia; dobrowolne szczepienia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Zaszczep w sobie chęć szczepienia. Państwowa Inspekcja Sanitarna. http:szczepienia.gis.gov.pl (4.11.2016).

Beaglehole R, Bonita R. Basic epidemiology. Geneva: WHO; 1993.

Gańczak M, Dmytrzyk-Daniłów G, Karakiewicz B, Korzeń M, Szych Z. Determinants influencing self-paid vaccination coverage, in 0–5 years old Polish children. Vaccine 2013;31(48):5687-92. doi: 10.1016/j.vaccine.2013.09.056.

Szymczyk H. Szczepienia – najlepsza metoda zwalczania groźnych chorób zakaźnych. Med Ogólna Nauk Zdr 2016;22(4):245-52. doi: 10.5604/20834543.1227604.

Kalinowski P, Makara-Studzińska M, Kowalska M. Opinie i poglądy młodych osób dotyczące wykonywania szczepień ochronnych. Hygeia Public Health 2014;49(4):782-6.

Marchewka AK, Majewska A, Młynarczyk G. Działalność ruchu anty­szczepionkowego, rola środków masowego komunikowania oraz wpływ poglądów religijnych na postawę wobec szczepień ochronnych. Warszawa: Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM; 2014.

Moritz A. Szczepienia pełne kłamstw. Szokująca prawda o farmaceutycznych praktykach. Białystok: Vital; 2014.

Biss E. O odporności. Szczepić czy nie szczepić dzieci? Warszawa: MT Biznes; 2015.

Fernandez S. Aluminum in Vaccines: Addressing Parents’ Concerns. Pediatr Ann 2016;45(7):231-3. doi: 10.3928/00904481-20160606-01.

Hirte M. Szczepienia. Za & przeciw. Warszawa: Certa; 2014.

Bernatowska E, Mik E, Mrozińska M. Skład i bezpieczeństwo szczepionek. Przew Lek 2004;8:88-101.

Reluga TC, Bauch CHT, Galvani AP. Evolving public perceptions and stability in vaccine uptake. Math Biosci 2006;204(2):185-98.

Rainey JJ, Watkins M, Ryman TK, Sandhu P, Bo A, Banerjee K. Reasons related to non-vaccination and under-vaccination of children in low and middle income countries: findings from a systematic review of the published literature, 1999–2009. Vaccine 2011;29(46):8215-21. doi: 10.1016/j.vaccine.2011.08.096.

Kochman D, Rudzińska T. Znaczenie edukacji rodziców w kontekście szczepień obowiązkowych i zalecanych u dzieci w wieku 0–2 lat. Probl Pielęg 2008;16(1-2):163-72.

Traczoń I, Domaradzka E, Czajka H. Co na temat szczepień ochronnych wiedzą rodzice i pracownicy ochrony zdrowia? Przegl Lek 2009; 66:1-2.

Salmon DA, Moulton LH, Omer SB, deHart MP, Stokley S, Halsey NA. Factors associated with refusal of childhood vaccines among parents of school-ages children. Arch Pediatr Adolesc Med 2005;159(5):470-6. doi: 10.1001/archpedi.159.5.470.

Heininger U. An internet-based survey on parental attitudes towards immunization. Vaccine 2006;24:6351-5. doi: 10.1016/j.vaccine.2006.05.029.

Rogalska J, Augustynowicz E, Gzyl A, Steffanoff P. Źródła informacji oraz wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych w Polsce. Przegl Epidemiol 2010;64:83-90.

Cędrowska B, Olejniczak D. Edukacja zdrowotna kobiet ciężarnych na temat szczepień ochronnych ich dzieci. Nowa Pediatr 2014;2:50-5.

Koslap-Petraco M, Parsons T. Communicating the benefits of combination vaccines to parents and health care providers. J Pediatr Health Care 2003;17(2):53-7. https://doi.org/10.1067/mph.2003.42.

Szenborn L, Czajka H, Wysocki J. Kontrowersje wokół szczepień. Przegl Lek 2009;66(1-2):65-70.

Mastalerz-Migas A, Zagórska J, Steciwko A. Fakty i mity na temat szczepień ochronnych w opinii pacjentów praktyki lekarza rodzinnego. Fam Med Primary Care Rev 2011;13(3):446-9.

Kramarz P. Kompleksowe monitorowanie bezpieczeństwa szczepień. Med Prakt Szczep 2012;4(4):15-9.

Łopata E, Biesiada P, Kałucka S. Opinie rodziców na temat zasadności szczepień obowiązkowych w Polsce. Fam Med Primary Care Rev 2014;16(3):252-8.

Veliz L, Campos C, Vega P. Knowledge and attitudes of the parents in relation to the vaccination of their children. Rev Chilena Infectol 2016;33(1):30-7. doi: 10.4067/S0716-10182016000100005.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.292

Copyright (c) 2017 Artur Kotwas, Natalia Czerniak, Paulina Zabielska, Beata Karakiewicz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/