Kliniczna i radiologiczna ocena zastosowania materiału Bio-Gen Mix w ubytkach kości szczęk

Mansur Rahnama, Michał Łobacz, Łukasz Czupkałło

Abstrakt


Wstęp: Tradycyjne metody postępowania i wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej zazwyczaj prowadzą do bezpowrotnej utraty uzębienia i powstania typowego ubytku wysokości i szerokości kości grzbietu wyrostka zębodołowego. Celem niniejszego badania była ocena gojenia się ubytków kostnych po zastosowaniu materiału kościozastępczego Bio-Gen Mix.

Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 42 pacjentów leczonych z powodu obecności torbieli zębopochodnych, zmian okołowierzchołkowych przy zębach wymagających przeprowadzenia zabiegu resekcji wierzchołka korzenia oraz pacjentów wymagających poekstrakcyjnych zabiegów augmentacyjnych, jak również zabiegów sterowanej regeneracji kości przed planowanymi zabiegami implantacji z użyciem ksenogennego materiału kościozastępczego Bio-Gen Mix.

Wyniki: Wyniki oceny radiologicznej i klinicznej podsumowano za pomocą 3-stopniowej skali oceniającej proces gojenia ubytków śródkostnych, zaproponowanej przez Gutmanna i Harrison, a zmodyfikowanej przez Taschieri i wsp.

Wnioski: W przypadku niewielkich deficytów tkanki kostnej wystarczające jest wykorzystanie substytutów kości, chociażby preparatów pochodzenia wołowego, takich jak Bio-Gen Mix. Uzyskuje się w ten sposób dobry rezultat, dość szybką przebudowę tkanki kostnej, której jakość w dużej mierze wystarcza do prowadzenia dalszego leczenia implantoprotetycznego.


Słowa kluczowe


materiał pochodzenia ksenogennego; przeszczep kostny; sterowana regeneracja tkanek

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Stempowska M, Grzesiak-Janas G. Historia chirurgii stomatologicznej od czasów starożytnych do początku XX wieku. Twój Prz Stomatol 2009;3:81-5.

Rahnama M, Kozicka-Czupkałło M, Kiełbowicz D, Czupkałło Ł, Rahnama A. Implanty w stomatologii. Asyst Hig Stomatol 2013;3:148-63.

Sikorska B, Hędzelek M, Baum E. Implanty dentystyczne – historia i współczesność. Now Lek 2003;72:5393-5.

Sobczak A, Kowalski Z. Materiały hydroksyapatytowe stosowane w implantologii. Czas Tech Chemia 2007;104(1):149-58.

Khan SF, Cammisa FP, Sandhu HS, Diwan AD, Girardi FP, Lane JM. The biology of bone grafting. J Am Acad Orthop Surg 2005;13(1):77-86.

Gutmann JL, Harrison JW. Posterior endodontic surgery: anatomical considerations and clinical techniques. Int Endod J 1985;18(1):8-34.

Taschieri S, Del Fabbro M, Testori T, Weinstein R. Efficacy of xenogeneic bone grafting with guided tissue regeneration in the management of bone defects after surgical endodontics. J Oral Maxillofac Surg 2007;65(6):1121-7.

Dominiak M, Łysiak K. Naprawa i/lub regeneracja poresekcyjnych i pocystektomijnych ubytków śródkostnych wyrostka zębodołowego – ocena uwarunkowań na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Dent Med Probl 2005;42(3):41-350.

Hollinger JO, Kleinschmidt JC. The critical size defect as an experimental model to test bone repair materials. J Craniofac Surg 1990;1:60–68.

Schmitz JP, Hollinger JO. The critical size defect as an experimental model for craniomandibular nonunions. Clin Orthop Relat Res 1986;205:299-308.

Gallie WE. The history of a bone graft. J Bone Joint Surg Am 1914;12(2): 201-12.

Ghanaati S, Barbeck M, Willershausen I, Thimm B, Stuebinger S, Korzinskas T, et al. Nanocrystalline hydroxyapatite bone substitute leads to sufficient bone tissue formation already after 3 months: histological and histomorphometrical analysis 3 and 6 months following human sinus cavity augmentation. Clin Implant Dent Relat Res 2013;15(6):883-92. doi: 10.1111/j.1708-8208.2011.00433.x.

Khatiblou F. Histological and histometric evaluation of bovine cancellous bone and beta-tricalcium phosphate 45 months after grafting in maxillary sinus. J Oral Implantol 2011;37(6):727-33.

Koźlik M, Wójcicki P, Rychlik D. Preparaty kościozastępcze. Dent Med Probl 2011;48(4):547-53.

Schneider D, Weber FE, Hämmerle CH, Feloutzis A, Jung RE. Bone regeneration using a synthetic matrix containing enamel matrix derivate. Clin Oral Implants Res 2011;22(2):214-22. doi: 10.1111/j.1600-0501.2010.01985.x.

Zosky JG. Use of autogenous bone graft from the iliac crest to restore an atrophic maxilla with implant-retained prosthesis. J Can Dent Assoc 2006;72(6):521-4.

Kozakiewicz M, Klimek L, Dudek D. Analiza powierzchni, składu chemicznego i fazowego materiału kościozastępczego Gen-OX. Protet Stomatol 2006;56(4):269-73.

Ray RD, Degge J, Gloyd P, Mooney G. Bone regeneration an experimental study of bone-grafting materials. J Bone Joint Surg Am. 1952;34(3):638-47.

Merkx MAW, Maltha JC, Freihofer HPM. Incorporation of composite bone implants in the facial skeleton. Clin Oral Implants Res 2000;11(5): 422-9.

Merkx MAW, Maltha JC, Stoelinga PJW. Assessment of the value of anorganic bone additives in sinus floor augmentation: a review of clinical reports. Int J Oral Maxillofac Surg 2003;32(1):1-6.

Traini T, Valentini P, Iezzi G, Piattelli A. A histologic and histomorphometric evaluation of anorganic bovine bone retrieved 9 years after a sinus augmentation procedure. J Periodontol 2007;78(5):955-61. doi: 10.1902/jop.2007.060308.

Bashara H, Wohlfahrt JC, Polyzois I, Lyngstadaas SP, Renvert S, Claffey N. The effect of permanent grafting materials on the preservation of the buccal bone plate after tooth extraction: an experimental study in the dog.

Clin Oral Implants Res 2012;23(8):911-17. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02240.x.

Jensen T, Schou S, Stavropoulos A, Terheyden H, Palle Holmstrup P. Maxillary sinus floor augmentation with Bio-Oss or Bio-Oss mixed with autogenous bone as graft: a systematic review. Clin Oral Implants Res 2012;23(3):263-73. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02168.x.

Šponer P, Strnadová M, Urban K. In vivo behaviour of low-temperature calcium-deficient hydroxyapatite: comparison with deproteinised bovine bone. Int Orthop 2011;35(10):1553-60. doi: 10.1007/s00264-010-1113-6.

Cestari TM, Granjeiro JM, de Assis GF, Garlet GP, Rumio Taga R. Bone repair and augmentation using block of sintered bovine-derived anorganic bone graft in cranial bone defect model. Clin Oral Implants Res 2009;20(4):340-50.
DOI: http://dx.doi.org/10.21164/pomjlifesci.261

Copyright (c) 2017 Mansur Rahnama, Michał Łobacz, Łukasz Czupkałło

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/