Rak przytarczycy jako przedoperacyjny dylemat diagnostyczny – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Maria Listewnik, Tomasz Miazgowski, Andrzej Borowiecki, Katarzyna Iskierska, Monika Koziołek, Bożena Birkenfeld

Abstrakt


Wstęp: Rak przytarczycy jest jednym z rzadziej występujących nowotworów układu endokrynnego i odpowiada za mniej niż 1% wszystkich przypadków pierwotnej nadczynności przytarczyc. W porównaniu do zmian łagodnych, objawy kliniczne (m.in. obecność guza zzajęciem okolicznych węzłów chłonnych lub odległych przerzutów), parametry biochemiczne i aktywność metaboliczna raka przytarczycy są z reguły bardziej widoczne. W przedstawionym przypadku nie było objawów, które uzasadniałyby przedoperacyjne rozpoznanie raka przytarczycy.

Opis przypadku: Przedstawiono przypadek 52-letniej pacjentki z nawrotowa kamicą nerkową, umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym, podwyższonym stężeniem wapnia całkowitego i zjonizowanego, niskim stężeniem potasu i podwyższonym poziomym kompletnego parathormonu. Obraz kliniczny i badania obrazowe (badanie ultrasonograficzne, scyntygrafia SPECT/CT) wskazywały na gruczolaka przytarczycy, jednakże za pomocą badania histopatologicznego usuniętej  zmiany wykazano raka przytarczycy. Podczas reoperacji nie stwierdzono zajęcia okolicznych węzłów chłonnych. Uzyskano normalizację parametrów biochemicznych i redukcję nadciśnienia tętniczego z umiarkowanego do łagodnego stopnia podczas rocznej obserwacji chorej.

Wnioski: 1. U pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc spowodowaną rakiem przytarczycy skuteczne leczenie operacyjne nie tylko doprowadza do normalizacji stężenia wapnia, fosforanów i parathormonu, ale również może poprawić skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego. 2. Rak przytarczycy może uwidocznić się jako ognisko o śladowej aktywności metabolicznej w badaniu SPECT/CT i równocześnie wykazywać sekrecję parathormonu w zakresie wartości bardziej charakterystycznych dla łagodnej patologii przytarczyc.


Słowa kluczowe


parathyroid neoplasms; primary hyperparathyroidism; radionuclide imaging; ultrasonography; surgery; blood pressure

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Mohebati A, Shaha A, Shah J. Parathyroid carcinoma: challenges in diagnosis and treatment. Hematol Oncol Clin North Am 2012;26(6):1221-38. doi: 10.1016/j.hoc.2012.08.009.

Kettle AG, O’Doherty MJ. Parathyroid imaging: how good is it and how should it be done? Semin Nucl Med 2006;36(3):206-11. doi: 10.1053/j.semnuclmed.2006.03.003.

Campennì A, Ruggeri RM, Sindoni A, Giovinazzo S, Calbo E, Ieni A, et al. Para­thyroid carcinoma presenting as normocalcemic hyperparathyroidism. J Bone Miner Metab 2012;30(3):367-72. doi: 10.1007/s00774-011-0344-y.

Cruz RP, Padoin AV, Vilhordo DW, Hoffmann A, Mottin CC. Use of a gamma probe to identify and guide resection of recurrent parathyroid carcinoma: report of a case. Surg Today 2011;41(2):237-41. doi: 10.1007/s00595-009-4233-0.

Do Cao C, Aubert S, Trinel C, Odou MF, Bayaram M, Patey M. Parathyroid carcinoma: Diagnostic criteria, classification, evaluation. Ann Endocrinol (Paris) 2015;76(2):165-8. doi: 10.1016/j.ando.2015.03.016.

Verdú J, Lizárraga C, Clavel J, Prata I, Calbo J, Pomares F. High retention of (99m)Tc-MIBI in delayed phase as a pitfall in the combined parathyroid-thyroid scintigraphy.

Rev Esp Med Nucl 2010;29(5):251-3. doi: 10.1016/j.remn.2010.02.002.

Al-Sobhi S, Ashari LH, Ingemansson S. Detection of metastatic parathyroid carcinoma with Tc-99m sestamibi imaging. Clin Nucl Med 1999;24(1):21-3.

Fröberg AC, Valkema R, Bonjer HJ, Krenning EP. 99mTc-tetrofosmin or 99mTc-sestamibi for double-phase parathyroid scintigraphy? Eur J Nucl Med Mol Imaging 2003;30(2):193-6. doi: 10.1007/s00259-002-1030-z.

Casara D, Rubello D, Pelizzo M, Shapiro B. Clinical role of (99m)TcO4/MIBI scan, ultrasound and intra-operative gamma probe in the performance of unilateral and minimally invasive surgery in primary hyperparathyroidism. Eur J Nucl Med 2001;28(9):1351-9. doi: 10.1007/s002590100564.

Minisola S, Cipriani C, Diacinti D, Tartaglia F, Scillitani A, Pepe J, et al. Imaging of the parathyroid glands in primary hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol 2016;174(1):D1-8. doi: 10.1530/EJE-15-0565.

Oksüz MO, Dittmann H, Wicke C, Müssig K, Bares R, Pfannenberg C, et al. Accuracy of parathyroid imaging: a comparison of planar scintigraphy, SPECT, SPECT-CT, and C-11 methionine PET for the detection of parathyroid adenomas and glandular hyperplasia. Diagn Interv Radiol 2011;17(4):297-307. doi: 10.4261/1305-3825.DIR.3486-10.1.

Neumann DR, Obuchowski NA, Difilippo FP. Preoperative 123I/99mTc-sestamibi subtraction SPECT and SPECT/CT in primary hyperpara­thyroidism. J Nucl Med 2008;49(12):2012-7. doi: 10.2967/jnumed.108.054858.

Hamel M, Guelpa G. Arterial hypertension and primary hyperparathyroidism – a reversible condition? Rev Med Suisse Romande 1995; 115(4):333-6.

Heyliger A, Tangpricha V, Weber C, Sharma J. Parathyroidectomy decreases systolic and diastolic blood pressure in hypertensive patients with primary hyperparathyroidism. Surgery 2009;146(6):1042-7. doi: 10.1016/j.surg.2009.09.024.

Tan AH-K, Kim HK, Kim MY, Oh YL, Kim JS, Chung JH, et al. Parathyroid carcinoma presenting as a hyperparathyroid crisis. Korean J Intern Med 2012;27(2):229-31. doi: 10.3904/kjim.2012.27.2.229.

Halenka M, Karasek D, Frysak Z. Four ultrasound and clinical pictures of parathyroid carcinoma. Case Rep Endocrinol 2012. doi: 10.1155/2012/363690.

Sabanayagam C, Shankar A. Serum calcium levels and hypertension among U.S. adults. J Clin Hypertens (Greenwich) 2011;13(10):716-21. doi: 10.1111/j.1751-7176.2011.00503.x.

Shim HK, Kim BS. 18F-FDG PET findings of a parathyroid cancer with cortical skeletal demineralization. Clin Nucl Med 2012;37(3):293-5. doi: 10.1097/RLU.0b013e3182443fb1.

Leupe PK, Delaere PR, Vander Poorten VL, Debruyne F. Pre-operative imaging in primary hyperparathyroidism with ultrasonography and sestamibi scintigraphy. B-ENT 2011;7(3):173-80.

Wilkins BJ, Lewis JS. Non-functional parathyroid carcinoma: a review of the literature and report of a case requiring extensive surgery. Head Neck Pathol 2009;3(2):140-9. doi: 10.1007/s12105-009-0115-4.

Yip L, Pryma DA, Yim JH, Virji MA, Carty SE, Ogilvie JB. Can a lightbulb sestamibi SPECT accurately predict single-gland disease in sporadic primary hyperparathyroidism? World J Surg 2008;32(5):784-92. doi: 10.1007/s00268-008-9532-x.

Pyzik AJ, Matyjaszek-Matuszek B, Zwolak A, Chrapko B, Pyzik D, Strawa-Zakościelna K. Parathyroid cancer – difficult diagnosis – a case report. Nucl Med Rev Cent East Eur 2016;19(1):46-50. doi: 10.5603/NMR.2016.0009.

Gardner CJ, Wieshmann H, Gosney J, Carr HM, Macfarlane IA, Cuthbertson DJ. Localization of metastatic parathyroid carcinoma by 18F FDG PET scanning. J Clin Endocrinol Metab 2010;95(11):4844-5. doi: 10.1210/jc.2010-1479.

Deandreis D, Terroir M, Al Ghuzlan A, Berdelou A, Lacroix L, Bidault F, et al. 18Fluorocholine PET/CT in parathyroid carcinoma: a new tool for disease staging? Eur J Nucl Med Mol Imaging 2015;42(12):1941-2. doi: 10.1007/s00259-015-3130-6.

Sturniolo G, Gagliano E, Tonante A, Taranto F, Papalia E, Cascio R, et al. Parathyroid carcinoma: case report. G Chir 2013;34(5-6):170-2.

Rodriguez C, Nadéri S, Hans C, Badoual C. Parathyroid carcinoma: a difficult histological diagnosis. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2012;129(3):157-9. doi: 10.1016/j.anorl.2012.01.002.

Demıralay E, Altaca G, Demırhan B. Morphological evaluation of parathyroid adenomas and immunohistochemical analysis of PCNA and Ki-67 proliferation markers. Turk Patoloji Derg 2011;27(3):215-20. doi: 10.5146/tjpath.2011.01078.
DOI: http://dx.doi.org/10.21164/pomjlifesci.256

Copyright (c) 2017 Maria Listewnik, Tomasz Miazgowski, Andrzej Borowiecki, Katarzyna Iskierska, Monika Koziołek, Bożena Birkenfeld

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/