Wpływ simwastatyny na stężenie białka C-reaktywnego i profil lipidowy u chorych w ostrej fazie niedokrwiennego udaru mózgu w zależności od polimorfizmu -717A>G genu CRP

Dariusz Kotlęga, Monika Białecka, Mateusz Kurzawski, Marek Droździk, Monika Gołąb-Janowska, Sylwester Ciećwież, Przemysław Nowacki

Abstrakt


Wstęp: Patogeneza i ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu związane są z obecnością zmian zapalnych biorących udział w rozwoju miażdżycy. Powszechnie stosowanym wykładnikiem procesu zapalnego jest stężenie białka C-reaktywnego (CRP) w surowicy. Poziom CRP wykorzystuje się w ocenie ryzyka wystąpienia i rokowania w chorobach sercowo-naczyniowych oraz w udarze. Stężenie CRP podlega wpływom czynników genetycznych, takich jak polimorfizm genetyczny, oraz środowiskowym, wśród których znajduje się stosowanie statyn. Celem pracy było ustalenie potencjalnego wpływu simwastatyny na stężenie CRP i profil lipidowy w udarze z uwzględnieniem wariantu polimorfizmu -717A>G genu CRP.

Materiały i metody: Do badania włączono 125 chorych hospitalizowanych z powodu udaru niedokrwiennego mózgu. Na podstawie kryteriów włączenia i wyłączenia do I grupy zakwalifikowano 95, a do grupy II – 30 chorych. Pacjenci z grupy I otrzymywali simwastatynę wdawce 40 mg od 1. doby, natomiast w grupie II nie stosowano tego leczenia. U wszystkich chorych oznaczono stężenie CRP i profil lipidowy w 1. i 10. dobie hospitalizacji oraz oznaczono wariant polimorfizmu -717A>G genu CRP.

Wyniki: W grupie I i II odnotowano istotny wzrost stężenia CRP, pomimo leczenia simwastatyną. U osób w grupie I i II nie stwierdzono istotnego wpływu poszczególnych wariantów polimorfizmu -717A>G genu CRP na zmianę stężenia CRP i profilu lipidowego pomiędzy 1. a10. dobą hospitalizacji.

Wnioski: Simwastatyna nie wpływa na stężenie CRP w ostrej fazie udaru mózgu w zależności od jakiegokolwiek wariantu polimorfizmu -717A>G genu CRP. Zastosowanie simwastatyny w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu wyraźnie wpływa na profil lipidowy, przy czym efekt nie jest zależny od wariantów polimorfizmu -717A>G genu CRP.

 


Słowa kluczowe


stroke; genetic polymorphism; C-reactive protein; lipids; atherosclerosis; statins

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Warlow C, Sudlow C, Dennis M, Wardlaw J, Sandercock P. Stroke. Lancet 2003;362:1211-24. doi: 10.1016/S0140-6736(03)14544-8.

Stoll G, Bendszus M. Inflammation and atherosclerosis: novel insights into plaque formation and destabilization. Stroke 2006;37(7):1923-32. doi:10.1161/01.STR.0000226901.34927.10.

Andersson J, Johansson L., Ladenvall P, Wiklund PG, Stegmayr B, Jern C, et al. C-reactive protein is a determinant of first-ever stroke: prospective nested case-referent study. Cerebrovasc Dis. 2009;27(6):544-51. doi: 10.1159/000214217.

Ladenvall C, Jood K, Blomstrand C, Nilsson S, Jern C, Ladenvall P. Serum C-reactive protein concentration and genotype in relation to ischemic stroke subtype. Stroke 2006;37(8):2018-23. doi:10.1161/01.STR.0000231872.86071.68.

Lip GY, Patel JV, Hughes E, Hart RG. High-sensitivity C-reactive protein and soluble CD40 ligand as indices of inflammation and platelet activation in 880 patients with nonvalvular atrial fibrillation: relationship to stroke risk factors, stroke risk stratification schema and prognosis. Stroke 2007;38(4):1229-37. doi: 10.1161/01.STR.0000260090.90508.3e.

Ridker PM, Cuchman M, Stampfer MJ, Tracy RP, Hennekens CH. Inflammation, aspirin and the risk of cardiovascular disease in apparently healthy men. N Engl J Med 1997;336(14):973-9. doi: 10.1056/NEJM199704033361401.

Schlager O, Exner M, Mlekusch W, Sabeti S, Amighi J, Dick P, et al. C-reactive protein predicts future cardiovascular events in patients with carotid stenosis. Stroke 2007;38(4):1263-8. doi: 10.1161/01.STR.0000259890.18354.d2.

Elkind MS, Coates K, Tai W, Paik MC, Boden-Albala B, Sacco RL. Levels of acute phase proteins remain stable after ischemic stroke. BMC Neurol 2006;6:37. doi: 10.1186/1471-2377-6-37.

Shantikumar S, Grant PJ, Catto AJ, Bamford JM, Carter AM. Elevated C-reactive protein and long-term mortality after ischaemic stroke: relationship with markers of endothelial cell and platelet activation. Stroke 2009;40(3):977-9. doi: 10.1161/STROKEAHA.108.525105.

Welsh P, Lowe GD, Chalmers J, Campbell DJ, Rumley A, Neal BC, et al. Associations of proinflammatory cytokines with the risk of recurrent stroke. Stroke 2008;39(8);2226-30. doi: 10.1161/STROKEAHA.107.504498.

Di Napoli M, Papa F, Bocola V. C-reactive protein in ischemic stroke: an independent prognostic factor. Stroke 2001;32(4):917-24.

Elkind MS, Tai W, Coates K, Paik MC, Sacco RL. High-sensitivity C-reactive protein, lipoprotein-associated phospholipase A2, and outcome after ischaemic stroke. Arch Intern Med 2006;166(19):2073-80. doi: 10.1001/archinte.166.19.2073.

Montaner J, Fernandez-Cadenas I, Molina CA, Ribó M, Huertas R, Rosell A, et al. Poststroke C-reactive protein is a powerful prognostic tool among candidates for thrombolysis. Stroke 2006;37(5):1205-10.

Morita A, Nakayama T, Soma M. Association study between C-reactive protein genes and ischemic stroke in Japanese subjects. Am J Hypertens 2006;19(6):593-600. doi: 10.1016/j.amjhyper.2005.11.015.

Assayag EB, Shenhar-Tsafaty S, Bova I, Berliner S, Usher S, Peretz H, et al. Association of the -757T>C polymorphism in the CRP gene with circulating C-reactive protein levels and carotid atherosclerosis. Thromb Res 2009;124(4):458-62. doi: 10.1016/j.thromres.2009.04.008.

Brull DJ, Serrano N, Zito F, Jones L, Montgomery HE, Rumley A, et al. Human CRP gene polymorphism influences CRP levels: implications for the prediction and pathogenesis of coronary heart disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003;23(11):2063-9. doi: 10.1161/01.ATV.0000084640.21712.9C.

Elliott P, Chambers JC, Zhang W, Clarke R, Hopewell JC, Peden JF, et al. Genetic loci influencing C-reactive protein levels and risk of coronary heart disease. JAMA 2009;302(1):37-48. doi: 10.1001/jama.2009.954.

Kathiresan S, Larson MG, Vasan RS, Guo CY, Gona P, Keaney JF, et al. Contribution of clinical correlates and 13 C-reactive protein gene polymorphisms to interindividual variability in serum C-reactive protein level. Circulation 2006;113(11):1415-23. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.591271.

Kovacs A, Green F, Hansson LO, Lundman P, Samnegard A, Boquist S, et al. A novel common single nucleotide polymorphism in the promoter region of the C-reactive protein gene associated with the plasma concentration of C-reactive protein. Atherosclerosis 2005;178(1):193-8. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2004.08.018.

Miller DT, Zee RY, Danik JS, Kozlowski P, Chasman DI, Lazarus R, et al. Association of common CRP gene variants with CRP levels and cardiovascular events. Ann Hum Genet 2005;69:623-38. doi: 10.1111/j.1529-8817.2005.00210.x.

Pai JK, Mukamal KJ, Rexrode KM, Rimm EB. C-reactive protein (CRP) gene polymorphisms, CRP levels, and risk of incident coronary heart disease in two nested case-control studies. PLoS ONE 2008;3(1):e1395. doi: 10.1371/journal.pone.0001395.

Arenillas JF, Massot A, Alvarez-Sabin J, Fernandez-Cadenas I, del Rio-Espinola A, Chacon P, et al. C-reactive protein gene C1444T polymorphism and risk of recurrent ischemic events in patients with symptomatic intracranial atherostenoses. Cerebrovasc Dis 2009;28(1):95-102. doi: 10.1159/000222660.

Assayag EB, Shenhar-Tsarfaty S, Bova I, Berliner S, Shopin L, Peretz H, et al. Triggered C-reactive protein (CRP) concentrations and the CRP gene 717A>G polymorphism in acute stroke or transient ischaemic attack. Eur J Neurol 2007;14(3):315-20. doi: 10.1111/j.1468-1331.2006.01661.x.

Pai JK, Kim OY, Koh SJ, Jang Y, Chae JS, Kim JY, et al. Additive effect of interleukin-6 and C-reactive protein (CRP) single nucleotide polymorphism on serum CRP concentration and other cardiovascular risk factors. Clin Chim Acta 2007;380(1-2):68-74. doi: 10.1016/j.cca.2006.11.011.

Toss H, Lindahl B, Siegbahn A, Wallentin L. Prognostic influence of increased fibrinogen and C-reactive protein levels in unstable coronary artery disease. Circulation 1997;96:4204-10.

Chen J, Zhao J, Huang J, Su S, Qiang B, Gu D. -717A>G polymorhism of human C-reactive gene associated with coronary heart disease in ethnic Han Chinese: the Beijing atherosclerosis study. J Mol Med 2005(1);83:72-8. doi: 10.1007/s00109-004-0585-5.

Wang Q, Ding H, Tang JR, Zhang L, Xu YJ, Yan JT, et al. C-reactive protein polymorphisms and genetic susceptibility to ischemic stroke and hemorrhagic stroke in the Chinese Han population. Acta Pharmacol Sin 2009;30(3):291-8. doi: 10.1038/aps.2009.14.

Wang L, Lu X, Li Y, Chen S, Gu D. Functional analysis of thee C-reactive protein (CRP) gene -717A>G polymorphism associated with coronary heart disease. BMC Med Genet 2009;10:73.

Pearson TA, Mensah GA, Alexander RW, Anderson JL, Cannon RO 3rd, Criqui M, et al. Markers of inflammation and cardiovascular disease: application to clinical and public health practice: A statement for healthcare professionals from the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association. Circulation 2003;107(3):499-511.

Toth PP, Davidson MH. High-dose statin therapy: benefits and safety in aggressive lipid lowering. J Fam Pract 2008;57:S29-36.

Kotlęga D, Ciećwież S, Turowska-Kowalska J, Nowacki P. Pathogenetic justification of statin use in ischaemic stroke prevention according to inflammatory theory in development of atherosclerosis. Neurol Neurochir Pol 2012;46(2):176-83.

Stüve O, Youssef S, Steinman L, Zamvil SS. Statins as potential therapeutic agents in neuroinflammatory disorders. Curr Opin Neurol 2003;16(3):393-401. doi: 10.1097/01.wco.0000073942.19076.d1.

Liao JK. Clinical implications for statin pleiotropy. Curr Opin Lipidol 2005;16(6):624-9.

Amarenco P, Labreuche J, Lavallee P, Touboul PJ. Statins in stroke prevention and carotid atherosclerosis: systematic review and up-to-date meta-analysis. Stroke 2004;35(12):2902-9. doi: 10.1161/01.STR.0000147965.52712.fa.

Collins R, Armitage J, Parish S, Sleight P, Peto R. Effects of cholesterol-lowering with simvastatin on stroke and other major vascular events in 20536 people with cerebrovascular disease or other high-risk conditions. Lancet 2004;363:757-67. doi: 10.1016/S0140-6736(04)

-0.

Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A. 3rd, Goldstein LB, Hennerici M, Rudolph AE, et al. High-dose atorvastatin after stroke or transient ischaemic attack. N Engl J Med 2006;355(6):549-59. doi: 10.1056/NEJMoa061894.

Kotlęga D, Nowacki P, Białecka M, Kurzawski M, Droździk M, Ciećwież S. Association between CRP gene polymorphism 717A/G, C-reactive protein and neurological deficit in ischaemic stroke. J Clin Neurosci 2014;21:574-7.

doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jocn.2013.06.016.

Anderson JL, Maycock CA, Lappe DL, Crandall BG, Horne BD, Bair TL, et al. Frequency of elevation of C-reactive protein in atrial fibrillation. Am J Cardiol 2004;94(10):1255-9. doi: 10.1016/j.amjcard.2004.07.108.

Hadi HA, Mahmeed WA, Suwaidi JA, Ellahham S. Pleiotropic effects of statins in atrial fibrillation patients: the evidence. Vasc Health Risk Manag 2009;5(3): 533-51.

Sata N, Hamada N, Horinouchi T, Amitani S, Yamashita T., Mori­yama Y. C-reactive protein and atrial fibrillation. Jpn Heart J 2004;45(3):441-5.

Maas MB, Furie KL. Molecular biomarkers in stroke diagnosis and prognosis. Biomark Med 2009;3(4):363-83. doi: 10.2217/bmm.09.30.

Li JJ, Wang Y, Nie SP, Zhang CY, Li YS, Hui RT, et al. Reduction of C-reactive protein by a single 80 mg of simvastatin in patients with unstable angina. Clin Chim Acta 2007;376:163-7. doi: 10.1016/j.cca.2006.08.012.

Smilde TJ, van Wissen S, Wollersheim H, Trip MD, Kastelein JJ, Stalenhoef AF. Effect of aggressive versus conventional lipid lowering on atherosclerosis progression in familial hypercholesterolaemia (ASAP): a prospective, randomised, double-blind trial. Lancet 2001;357:577-81.

Li JJ, Chen MZ, Chen X, Fang CH. Rapid effects of simvastatin on lipid profile and C-reactive protein in patients with hypercholesterolemia. Clin Cardiol 2003;26(10):472-6.

Libby P, Ridker PM, Maseri A. Inflammation and atherosclerosis. Circulation 2002;105(9):1135-43.

Akbarzadeh NR, Ghaderian SM, Tabatabaei Panah AS. C-reactive protein (CRP) gene polymorphisms: implication in CRP plasma levels and susceptibility to acute myocardial infarction. Mol Biol Rep 2012;39(4): 3705-12. doi: 10.1007/s11033-011-1145-z.
DOI: http://dx.doi.org/10.21164/pomjlifesci.246

Copyright (c) 2017 Dariusz Kotlęga, Monika Białecka, Mateusz Kurzawski, Marek Droździk, Monika Gołąb-Janowska, Sylwester Ciećwież

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/