Analiza składu ciała zawodników w trakcie bezpośredniego przygotowania startowego do Głównych Mistrzostw Polski w Pływaniu w 2016 roku

Żaneta Ciosek, Magdalena Ptak, Aleksandra Szylińska, Karolina Kot, Adam Drozd, Hanna Mosiejczuk, Elżbieta Baryła-Pankiewicz, Iwona Rotter

Abstrakt


Wstęp: Pływanie to dyscyplina sportowa oraz forma aktywności fizycznej, która znacząco podnosi wydolność fizyczną organizmu. W obecnych czasach sport wyczynowy stawia przed trenerami i zawodnikami wysokie wymagania. Żeby uzyskać oczekiwane efekty, zawodnicy szkoleni są na najwyższym poziomie. Celem badań była analiza składu ciała zawodników w trakcie bezpośredniego przygotowania startowego do Głównych Mistrzostw Polski w Pływaniu w 2016 r.

Materiały i metody: Badania wykonano w trakcie bezpośredniego przygotowania startowego do Głównych Mistrzostw Polski w Pływaniu, które miały miejsce w Szczecinie w 2016 r. W badaniu wzięło udział 34 zawodników – 7 zawodniczek 16.–19. r.ż. (średnia wieku 18,2 lat) oraz 27 zawodników 16.–24. r.ż. (średnia wieku 18,8 lat). U każdego z uczestników badań przeprowadzono 6-krotną analizę składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (Tanita BC-420 MA). Do analizy statystycznej jako główne dane wykorzystano pomiary masy kostnej (bone mass – BM), masy tkanki tłuszczowej w segmentach ciała, beztłuszczowej masy ciała (free fat mass – FFM), masy tkanki mięśniowej (muscle mass – MM), całkowitej zawartości wody worganizmie oraz wskaźnika masy ciała (body mass index – BMI).

Wyniki: W analizie zawartości masy tkanki tłuszczowej badanych zawodników przed I treningiem zaobserwowano istotne statycznie obniżenie w III (p = 0,038), IV (p = 0,038) i VI (p < 0,001) tygodniu treningu. Średni BMI obniżył się u osób przed VI treningiem w porównaniu do treningu I (p = 0,036). W analizie zawartości FFM, MM, BM w organizmie w poszczególnych pomiarach nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie.

Wnioski: Bezpośrednie przygotowanie startowe do Mistrzostw Polski w Pływaniu nie powoduje zmiany w zawartości FFM, MM, BM w organizmie zawodnika. Jedynie po 6 tygodniach treningów obniżeniu uległa zawartość masy tkanki tłuszczowej, co w konsekwencji wpływa na spadek BMI zawodników.


Słowa kluczowe


pływanie; analiza składu ciała; Mistrzostwa Polski w Pływaniu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czabański B, Pawełko B. Historia pływania, piłki wodnej i skoków do wody. In: Czabański B, Fiłon M, editors. Elementy teorii pływania. Wrocław: AWF; 1988.

Siewierski M. Wielkość i struktura obciążeń treningowych pływaków najwyższej klasy w bezpośrednim przygotowaniu startowym do zawodów głównych. Pol J Sport Tourism 2010;18:227-38.

Sozański H, Koch R, Sikorki R, Wojcieszak I. Bezpośrednie przygotowanie startowe a prawidłowości budowania formy sportowej. Sport Wyczyn 1987;2-3:7-18.

Płatonow WN, Sozański H, editors. Optymalizacja struktury treningu sportowego. Warszawa: RCMSzKFiS; 1991.

Siewierski M. Participation effectiveness versus participation policy of top swimmers. Monograph on participation workload optimization. In: Moloda Sportywna Nauka Ukrainy. Lwów: L’viv State University of Physical Culture; 2007. p. 178.

Rakowski M. Zmiany obciążeń treningowych młodych pływaków w okresie bezpośredniego przygotowania startowego. Sport Wyczyn 2005;7-8:30-4.

Leonard J. Tailoring your approach to specific competition level. In: Colwin CM, editor. Breakthrough swimming. Illinois: Hum Kinet Champaign; 2002.

Maglischo EW. Swimming fastest. Illinois: Hum Kinet Champaign; 2003.

Łubkowska W, Troszczyński J. Poziom tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej u szczecińskich pływaków kadry olimpijskiej, narodowej i wojewódzkiej. ARLwRW 2011;15:447-56.

Segal KS. Use of bioelectrical impedance analysis measurements as an evaluation for participating insports. Am J Clin Nutr 1996;64(3):469-71.

Ciosek Ż, Drozd A, Lubkowska A. Dynamika zmian składu ciała zawodników kadry polskich pływaków w okresie miesięcznego zgrupowania poprzedzającego Mistrzostwa świata juniorów w Dubaju w 2013 roku. Pomeranian J Life Sci 2015;61(2):232-6.

Siders WA, Lukaski HC, Bolonchuk WW. Relationships among swimming performance, body composition and somatotype in competitive collegiate swimmers. J Sports Med Phys Fitness 1993;33(2):166-71.

Quiterio AL, Carnero EA, Silva AM, Baptista F, Dardinha LB. Weekly training hours are associated with molecular and cellular body composition levels in adolescent athletes. J Sports Med Phys Fitness 2009;49:54-63.

Pyne DB, Anderson ME, Hopkins WG. Monitoring changes in lean mass of elite male and female swimmers. Int J Sports Physiol Perform 2006;1:14-26.

Klusiewicz A, Broniec J, Szczepańska B, Burkhard-Jagodzińska K. Wydolność fizyczna i skład ciała mistrzów olimpijskich w wioślarstwie (dwójka podwójna wagi lekkiej) w 6-letnim okresie szkolenia. Sport Wyczyn 2002;5-6:449-67.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.228

Copyright (c) 2017 Żaneta Ciosek

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/