Aktywność fizyczna zalecana we wczesnym połogu

Dorota Torbé, Anna Stolarek Stolarek, Anna Lubkowska, Andrzej Torbé

Abstrakt


Pomimo że coraz częściej podkreśla się potrzebę utrzymywania przez ciężarne aktywności fizycznej na odpowiednim poziomie, nadal niewiele uwagi poświęca się aspektom związanym z aktywnością fizyczną po porodzie. Aktywność ruchowa w połogu jest bardzo wskazana, a odpowiednio ukierunkowane i dawkowane ćwiczenia fizyczne sprzyjają szybszemu cofaniu się zmian związanych z ciążą i porodem. Możliwości podejmowania aktywności fizycznej w czasie połogu, szczególnie w jego początkowych dniach, są jednak znacznie ograniczone. W pracy przedstawiono zasady podejmowania aktywności fizycznej we wczesnym okresie połogu. Opisano ćwiczenia mające na celu zapobieganie skutkom unieruchomienia, takim jak zakrzepica żylna oraz zasady wczesnego uruchamiania kobiet w połogu. Szczególną uwagę zwrócono na trening mięśnia poprzecznego brzucha oraz prawidłową aktywację mięśni dna miednicy

Słowa kluczowe


aktywność fizyczna; mięśnie; wczesny połóg

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Torbé D, Torbé A, Ćwiek D. Aktywność fizyczna kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu. Nowa Med 2013; 4:174-9.

Leszczyńska-Gorzelak B, Kamiński K, Szymankiewicz M. Połóg i odżywianie noworodka. In: Szymański W, editor. Rudolfa Klimka położnictwo. Kraków: Dream; 1999. p. 159.

Karowicz-Bilińska A, Sikora A, Estemberg D, Brzozowska M, Berner-Trąbska M, Kuś E, et al. Fizjoterapia w położnictwie. Ginekol Pol 2010;81:441-5.

Minig L, Trimble E, Sarsotti C, Sebastiani MM, Spong CY. Building the evidence base for postoperative and postpartum advice. Obstet Gynecol 2009;114(4):892-900.

de Oliveira C, Lopes MA, Longo e Pereira LC, Zugaib M. Effects of pelvic floor muscle training during pregnancy. Clinics 2007;62(4):439-46.

Mottola MF. Exercise in the postpartum period: practical applications. Curr Sports Med Rep 2002;1(6):362-8.

Tunn R, DeLancey JO, Howard D, Thorp JM., Ashton-Miller JA, Quint LE. MR imaging of levator ani muscle recovery following vaginal delivery. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1999;10(5):300-7.

Péninou G, Tixa S. Napięcia mięśniowe. Od diagnostyki do leczenia. Warszawa: PZWL; 2012.

Kapandji AI. Anatomia funkcjonalna stawów. Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner; 2014.

Richardson C, Hodges P, Hides J. Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miednicznego. Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner; 2009.

Lee D. Obręcz biodrowa. Badanie i leczenie okolicy lędźwiowo-miedniczno-biodrowej. Warszawa: Wydawnictwo DB Publishing; 2001.

Rakowska-Muskat M. Codzienność bez bólu. Zakopane: Księgarnia Litera; 2011.

Rakowski A. Terapia manualna holistyczna. Poznań: Wydawnictwo Centrum Terapii Manualnej; 2011.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.182

Copyright (c) 2016 Dorota Torbé, Anna Stolarek Stolarek, Anna Lubkowska, Andrzej Torbé

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/