Akwizycja planarna a SPECT/CT w detekcji węzłów wartowniczych w raku sutka

Sylwia Jankowska

Abstrakt


Wstęp: Biopsja węzła wartowniczego jest coraz częściej wybieraną metodą leczenia raka sutka. W celu określenia liczby i lokalizacji potencjalnie zajętych węzłów niezbędne jest przeprowadzenie limfoscyntygrafii węzła wartowniczego. Jakość powstałych obrazów limfoscyntygraficznych zależy od doboru odpowiednio czułej metody obrazowania.
Celem pracy było porównanie czułości techniki tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT), techniki fuzyjnej łączącej SPECT z tomografią komputerową (SPECT/CT) i klasycznej akwizycji planarnej w detekcji węzłów wartowniczych w limfoscyntygrafii u chorych na raka sutka oraz ocena przydatności obrazu morfologicznego uzyskanego za pomocą SPECT/CT
do ich lokalizacji.
Materiały i metody: Przebadano 62 kobiety (średni wiek – 58 lat, SD = 10,28) z potwierdzonym histopatologicznie rakiem sutka
(T0-2N0M0). U wszystkich pacjentek wykonano limfoscyntygrafię węzłów wartowniczych kolejno metodami: planarną, SPECT i SPECT/CT. Otrzymane obrazy porównano pod względem liczby węzłów wartowniczych, ich lokalizacji oraz kierunku spływu
limfatycznego. Wyniki: W badaniach planarnych uwidoczniono 93 węzły wartownicze.
Z kolei za pomocą technik SPECT i SPECT/CT znaleziono ich 114 (o 22% więcej). U 15(24 %) pacjentek w obrazach SPECT zlokalizowano więcej węzłów wartowniczych niż w obrazach
planarnych. U wszystkich kobiet w obrazach SPECT były widoczne węzły wartownicze, natomiast metodą planarną u 6
(10 %) chorych w ogóle ich nie wykryto. Średni stosunek zmiana tło w obrazach planarnych wyniósł 11,6 w obrazach SPECT – 134,9 a w obrazach SPECT/CT – 147,5 Kierunek spływu limfatycznego i lokalizację węzłów wartowniczych dołu pachowego określono jedynie w obrazach SPECT/CT.
Wnioski: Użycie techniki SPECT w limfoscyntygrafii węzła wartowniczego zwiększa czułość detekcji węzłów wartowniczych w raku sutka. Zastosowanie w metodzie SPECT niskodawkowej
tomografii komputerowej poprawia kontrast obrazu, nie wpływając istotnie na liczbę uwidocznionych w limfoscyntygrafii węzłów wartowniczych. Wnosi natomiast istotną informację anatomiczną, niemożliwą do określenia w badaniu planarnym i SPECT.


Słowa kluczowe


obrazowanie radioizotopowe; biopsja węzła wartowniczego; tomografia emisyjna pojedynczych fotonów; nowotwory sutka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Motomura K, Egawa C, Komoike Y, Kataoka T, Nagumo S, Koyama H, et al. Sentinel node biopsy for breast cancer: technical aspects and controversies. Breast Cancer 2007;14(1):25-30.

Krag DN, Anderson SJ, Julian TB, Brown AM, Harlow SP, Ashikaga T, et al. Technical outcomes of sentinel-lymph-node resection and conventional axillary-lymph-node dissection in patients with clinically node-negative breast cancer: results from the NSABP B-32 randomised phase III trial. Lancet Oncol 2007;8(10):881-8.

Mansel RE, Fallowfield L, Kissin M, Goyal A, Newcombe RG, Dixon JM, et al. Randomized multicenter trial of sentinel node biopsy versus standard axillary treatment in operable breast cancer: the ALMANAC Trial. J Natl Cancer Inst 2006;98(9):599-609.

Veronesi U, Paganelli G, Viale G, Luini A, Zurrida S, Galimberti V, et al. A randomized comparison of sentinel-node biopsy with routine axillary dissection in breast cancer. N Engl J Med 2003;349(6):546-53.

Kapteijn BA, Nieweg OE, Petersen JL, Rutgers EJ, Hart AA, van Dongen JA, et al. Identification and biopsy of the sentinel lymph node in breast cancer. Eur J Surg Oncol 1998;24(5):427-30.

Almakiewicz R, Birkenfeld B. Medyczna aparatura jądrowa. In: Birkenfeld B, Listewnik M, editors. Medycyna nuklearna. Obrazowanie molekularne. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; 2011. p. 174-85.

van der Ploeg IM, Valdés Olmos RA, Kroon BB, Nieweg OE. The Hybrid SPECT/CT as an additional lymphatic mapping tool in patients with breast cancer. World J Surg 2008;32(9):1930-4.

Kowalski J, Birkenfeld B. Metoda rekonstrukcji obrazów trójwymiarowych. In: Birkenfeld B, Listewnik M, editors. Medycyna nuklearna. Obrazowanie molekularne. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; 2011. p. 199-206.

Keidar Z, Israel O, Krausz Y. SPECT/CT in tumor imaging: technical aspects and clinical applications. Semin Nucl Med. 2003;33(3):205-18.

Goyal A, Newcombe RG, Mansel RE, Chetty U, Ell P, Fallowfield L, et al. Role of routine preoperative lymphoscintigraphy in sentinel node biopsy for breast cancer. Eur J Cancer 2005;41(2):238-43.

Lerman H, Metser U, Lievshitz G, Sperber F, Shneebaum S, Even-Sapir E. Lymphoscintigraphic sentinel node identification in patients with breast cancer: the role of SPECT-CT. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006;33(3): 329-37.

Lerman H, Lievshitz G, Zak O, Metser U, Schneebaum S, Even-Sapir E. Improved sentinel node identification by SPECT/CT in overweight patients with breast cancer. J Nucl Med 2007;48(2):201-6.

Husarik DB, Steinert HC. Single-photon emission computed tomography/computed tomography for sentinel node mapping in breast cancer. Semin Nucl Med 2007;37(1):29-33.

van der Ploeg IM, Valdés Olmos RA, Nieweg OE, Rutgers EJ, Kroon BB, Hoefnagel CA. The additional value of SPECT/CT in lymphatic mapping in breast cancer and melanoma. J Nucl Med 2007;48(11): 1756-60.

van der Ploeg IM, Nieweg OE, Kroon BB, Rutgers EJ, Baas-Vrancken Peeters MJ, Vogel WV, et al. The yield of SPECT/CT for anatomical lymphatic mapping in patients with breast cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009;36(6):903-9.

van der Ploeg IM, Olmos RA, Kroon BB, Rutgers EJ, Nieweg OE. The hidden sentinel node and SPECT/CT in breast cancer patients. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009;36(1):6-11.

Coffey JP, Hill JC. Breast sentinel node imaging with low-dose SPECT/CT. Nucl Med Commun 2010;31(2):107-11.

Brenot-Rossi I, Houvenaeghel G, Jacquemier J, Bardou VJ, Martino M, Hassan-Sebbag N, et al. Nonvisualization of axillary sentinel node during lymphoscintigraphy: is there a pathologic significance in breast cancer? J Nucl Med 2003;44(8):1232-7.

Chakera AH, Friis E, Hesse U, Al-Suliman N, Zerahn B, Hesse B. Factors of importance for scintigraphic non-visualisation of sentinel nodes in breast cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005;32(3):286-93.

Tanis PJ, van Sandick JW, Nieweg OE, Valdés Olmos RA, Rutgers EJ, Hoefnagel CA, et al. The hidden sentinel node in breast cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2002;29(3):305-11.

Rousseau C, Classe JM, Campion L, Curtet C, Dravet F, Pioud R, et al. The impact of nonvisualization of sentinel nodes on lymphoscintigraphy in breast cancer. Ann Surg Oncol 2005;12(7):533-8.

Lo YF, Hsueh S, Ma SY, Chen SC, Chen MF. Clinical relevance of nonvisualized sentinel lymph nodes in unselected breast cancer patients during lymphoscintigraphy. Chang Gung Med J 2005;28(6):378-86.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.177

Copyright (c) 2016 Sylwia Jankowska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/