Analiza przyczyn uszkodzeń płytki blokowanej kompresyjnej stabilizującej złamanie końca dalszego i części dalszej trzonu kości piszczelowej

Jacek Lorkowski, Mirosław Mrzygłód, Oliwia Grzegorowska, Ireneusz Kotela

Abstrakt


Wstęp: Uszkodzenia implantów są jedną z przyczyn powikłań w leczeniu złamań.

Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek 59-letniego chorego, u którego po leczeniu operacyjnym wieloodłamowego złamania końca dalszego i części dalszej trzonu kości goleni (wg klasyfikacji AO 43C3) doszło do uszkodzenia implantu nie tylko z powodu braku współpracy chorego, ale również w wyniku powstania zjawiska karbu i złamania zmęczeniowego płytki blokowanej kompresyjnej (locking compression plate – medial distal tibial plate), prawdopodobnie z powodu błędu technologicznego (analiza makroskopowa i metoda elementów skończonych).

Wniosek: Przedstawiony przypadek dowodzi konieczności współpracy z chorym w trakcie leczenia złamań oraz konieczności wyeliminowania błędów konstrukcyjnych i produkcyjnych używanych implantów.


Słowa kluczowe


złamanie kości piszczelowej; analiza in silico; zmęczenie metalu; metoda elementów skończonych; kontrola obrażeń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lorkowski J, Juras B, Kozień M, Hładki W, Trybus M. Analiza metrologiczna uszkodzeń materiału zespalającego przy stabilizacji złamań metodą AO. Przegl Lek 2012;69(6):222 -8.

Petersen W, Rembitzki IV, Koppenburg AG, Ellermann A, Liebau C, Brüggemann GP, et al. Treatment of acute ankle ligament injuries: a systematic review. Arch Orthop Trauma Surg 2013;133(8):1129-41.

Kanchanomai C, Phiphobmongkol V, Muanjan P. Fatigue failure of an orthopedic implant – A locking compression plate. Engineering Failure Analysis 2008;15,521 -30.

Mrzyglód M. Parametryczna optymalizacja konstrukcji pracujących przy obciążeniach wysokocyklowych, PhD Thesis. Kraków: Politechnika Krakowska; 2005.

Zahavi E, Torbilo V. Fatigue Design. Life Expectancy of Machine Parts, London: CRC Press; 1996.

Nassiri M, MacDonald B, O’Byrne JM. Computational modelling of long bone fractures fixed with locking plates – How can the risk of implant failure be reduced? J Orthop 2013;10(1):29 -37.

Dassault Systèmes, CATIA V5.19 Documentation – Generative Structural Analysis; 2010.

Lutz UC, Batra A. Diagnostics and therapy of alcohol withdrawal syndrome: focus on delirium tremens and withdrawal seizure. Psychiatr Prax 2010;37(6):271 -8.

Marcomini JB, Baptista CA, Pascon JP, Teixeira RL, Reis FP. Investigation of a fatigue failure in a stainless steel femoral plate. J Mech Behav Biomed Mater 2014;38:52 -8.

Nassiri M, MacDonald B, O’Byrne JM. Locking compression plate breakage and fracture nonunion: a finite element study of three patient specific cases. Eur J Orthop Surg Traumatol 2012;22:275–81.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.155

Copyright (c) 2016 Jacek Lorkowski, Mirosław Mrzygłód, Oliwia Grzegorowska, Ireneusz Kotela

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/