Współwystępowanie fibromatozy krezkowej i choroby Leśniowskiego–Crohna u dziecka – opis nowego przypadku

Lidia Babiak-Choroszczak, Kaja Giżewska -Kacprzak, Justyna Rajewska -Majchrzak, Elżbieta Gawrych

Abstrakt


Guzy desmoidalne to łagodne guzy wywodzące się z tkanki łącznej. Ich niekontrolowany rozrost może zagrażać funkcjonowaniu otaczających organów, szczególnie w lokalizacji brzusznej, gdy występują w przebiegu fibromatozy krezkowej. Opublikowano tylko kilka przypadków współwystępowania fibromatozy krezkowej z chorobą Leśniowskiego–Crohna. Wszystkie te przypadki dotyczyły osób dorosłych, w większości obciążonych czynnikami ryzyka predysponującymi do desmoidów, jak płeć żeńska, przyjmowanie estrogenów, operacje brzuszne w wywiadzie. Według autorów, w pracy zaprezentowano pierwszy przypadek współwystępowania tych jednostek chorobowych u dziecka. Piętnastoletni chłopiec operowany był z powodu niedrożności przewodu pokarmowego. Wynik przedoperacyjnego badania radiologicznego wskazywał na guz powodujący wgłobienie. Śródoperacyjnie stwierdzono guz oraz znaczącej długości zmieniony odcinek jelita, które wycięto. Badanie histopatologiczne potwierdziło guz desmoidalny w przebiegu ϐibromatozy krezkowej oraz chorobę Leśniowskiego–Crohna. Pacjent od tego czasu jest leczony farmakologicznie. Dalsze badania naukowe są konieczne do wyjaśnienia przyczyn i jednoczesnego występowania fibromatozy i choroby Leśniowskiego–Crohna u dzieci.

Słowa kluczowe


desmoid tumour; mesenteric fibromatosis; Crohn’s disease; child; paediatrics

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lazar AJ, Tuvin D, Hajibashi S, Habeeb S, Bolshakov S, MayordomoAranda E, et at. Speciϐic mutations in the beta-catenin gene (CTNNB1) correlate with local recurrence in sporadic desmoid tumors. Am J Pathol 2008;173(5):1518-27. doi: 10.2353/ajpath.2008.080475.

Gurbuz AK, Giardiello FM, Petersen GM, Krush AJ, Offerhaus GJ, Booker SV, et al. Desmoid tumors in familial adenomatous polyposis. Gut 1994;35(3):377-81.

Sakorafas GH, Nissotakis Ch, Peros G. Abdominal desmoid tumors. Surg Oncol 2007;16(2):131-42.

De Bree E, Keus R, Melissas J, Tsiftsis D, van Coevorden F. Desmoid tumors: need for an individualized approach. Expert Rev Anticancer Ther 2009;9(4):525-35. doi: 10.1586/era.09.9.

Constantinidou A, Jones RL, Scurr M, Al-Muderis O, Judson I. Advanced aggressive fibromatosis: Effective palliation with chemotherapy. Acta Oncol 2011;50(3):455-61. doi: 10.3109/0284186X.2010.509105.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.153

Copyright (c) 2016 Lidia Babiak-Choroszczak, Kaja Giżewska -Kacprzak, Justyna Rajewska -Majchrzak, Elżbieta Gawrych

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/