Zaburzenia oftalmologiczne u chorego z guzem połączenia czaszkowo‑kręgosłupowego bez wodogłowia – opis przypadku

Lidia Puchalska‑Niedbał, Urszula Kulik, Klaudyna Kojder, Wojciech Lubiński, Beata Rzewuska, Ireneusz Kojder

Abstrakt


Wstęp: Opisano przypadek chorego cierpiącego z powodu guza okolicy połączenia czaszkowo‑rdzeniowego
bez wodogłowia, u którego zaobserwowano neurologiczne nieprawidłowości i cechy oftalmologiczne wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Metoda: Przeprowadzone zostały kompleksowo badania neurookulistyczne (z uwzględnieniem reakcji źrenic, ostrości wzroku, dna oka, ciśnienia śródgałkowego, ruchomości gałek ocznych, pola widzenia, MRI, MR z angiografią). Dodatkowo wykonano badania immunohistochemiczne i testy laboratoryjne. Wyniki: U 24‑letniego mężczyzny pojawiło się k rwawienie podsiatkówkowe tuż przy tarczy nerwu wzrokowego po chirurgicznym wycięciu guza okolicy połączenia czaszkowo‑kręgowego. 

Wnioski: Przestrzeń dotknięta uszkodzeniem na granicy czaszkowo‑rdzeniowej była przyczyną dynamicznych i rozmaitych zmian naczyniowych na dnie oka. Chirurgiczna dekompresjaw tym przypadku była prawidłowym postępowaniem,
które przyczyniło się do ustąpienia patologicznych zmian we wczesnym stadium ich rozwoju.


Słowa kluczowe


peripapillary subretinal hemorrhage, increased intracranial pressure, acute diplopia, cranio‑cervical junction tumors

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Harris M.J., Fine S.L., Owens S.L.: Hemorrhagic complications of optic nerve drusen. Am J Ophthalmol. 1981, 92 (1), 70–76.

Hitchings R.A., Corbett J.J., Winkelman J., Schatz N.J.: Hemorrhages with optic nerve drusen. A differentiation from early papilledema. Arch Neurol. 1976, 33 (10), 675–677.

Sanders T.E., Gay A.J., Newman M.: Hemorrhagic complications of drusen of the optic disc. Am J Ophtalmol. 1971, 71, 204–217.

Sanders T.E., Gay A.J., Newman M.: Drüsen of the optic disk hemorrgahic complications. Trans Am Ophtalmol Soc. 1970, 68, 186–218.

Orcrutt J.C., Page N.G., Sanders M.D.: Factors affecting visual loss in benign intracranial hypertension. Ophtalmology. 1984, 91 (11), 1303–1312.

Castellarin A.A., Sugino I.K., Nasir M., Zarbin M.A.: Clinicopathological correlation of an excised choroidal neovascular membrane in pseudotumour cerebri. Br J Ophtalmol. 1997, 81 (11), 994–1000.

Suzuki N., Takeda M., Takeda M., Hotta H.: Preretinal and retinal hemorrhage due to chronic subdural hematoma. Ann Ophthalmol. 1985, 17 (8), 494–497.

Browning D.J., Fraser C.M.: Ocular conditions associated with peripapillary subretinal neovascularization, their relative frequencies, and associated outcomes. Ophthalmology. 2005, 112 (6), 1054–1061.

Meredith T.A., Aaberg T.M.: Hemorrhagic peripapillary lesions in presumed ocular histoplasmosis. Am J Ophthalmol. 1977, 84 (2), 160–168.

Cibis G.W., Watzke R.C., Chua J.: Retinal hemorrhages in posterior vitreous detachment. Am J Ophthalmol. 1975, 80 (6), 1043–1046.

Kokame G.T., Yamamoto I., Kishi S., Tamura A., Drouilhet J.H.: Intrapapillary hemorrhage with adjacent peripapillary subretinal hemorrhage. Ophthalmology. 2004, 111 (5), 926–930.

Katz B., Hoyt W.F.: Intrapapillary and peripapillary hemorrhage in young patients with incomplete posterior vitreous detachment: signs of vitreopapillary traction. Ophthalmology. 1995, 102 (2), 354–394.

Usubiaga J.E., Usubiaga L.E., Brea I.M., Goyena R.: Effect of saline injections on epidural and subarachnoid space pressure and relations to postspinal anesthesia headache. Anesth Analg. 1967, 46 (3), 293–296.

Kojder I.: Intracranial pressio volumetric compensation in spontaneous intracerebral hematoma. Neurol Neurochir Pol. 1992, 26, 497–501.

Kojder I., Benabid A.L., Herbowski L.: Relationship between shifts of brain medial line structures and intracranial pressure in rabbits. Neurosciences. 1993, 19, 1–4.

Arcand G., Girard F., McCormack M., Chouinard P., Boudreault D., Williams S.: Bilateral sixth cranial nerve palsy after unintentional dural puncture. Can J Anesth. 2004, 54 (8), 821–823.

Bell J.A., McIllwaine G.G., O’Neill D.: Iatrogenic lateral rectus palsies: a series of five postmyelographic cases. J Neuroophthalmol. 1994, 14 (4), 205–209.

Richards B.W., Jones F.R., Younge B.R.: Causes and prognosis in 4,278 cases of paralysis of the oculomotor, trochlear, and abducens cranial nerves. Am J Ophthalmol. 1992, 113 (5), 489–496.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.106

Copyright (c) 2015 Lidia Puchalska‑Niedbał, Urszula Kulik, Klaudyna Kojder, Wojciech Lubiński, Beata Rzewuska, Ireneusz Kojder

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/