Historia czasopisma

Czasopismo ukazuje się od 1951 roku. Od 1962 roku redagowane było przez prof. dra hab. n. med. Eugeniusza Miętkiewskiego, a od 2000 roku przez prof. dra hab. n. med. Ireneusza Kojdera.

Do 2015 roku czasopismo wydawane było jako rocznik, a obecnie Pomeranian Journal of Life Sciences jest kwartalnikiem, który przechodzi stopniową transformację z formy tradycyjnego zeszytu na czasopismo elektroniczne. Redakcja nie pozbawiła jednak Pomeranian Journal of Life Sciences formy papierowej, zachowując niewielki nakład do celów promocyjnych czasopisma.