Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Polska

Komitet redakcyjny

 1. prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Polska
 2. prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej, Polska
 3. prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
 4. prof. dr hab. n. med. Tomasz Miazgowski, Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM, Polska
 5. prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym
 6. prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz, Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych, Polska
 7. prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk, Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki, Polska
 8. dr hab. n. med. Anna Machoy-Mokrzyńska, Regionalny Ośrodek Monitorujący Działania Niepożądane Leków, Polska
 9. mgr Dagmara Budek, Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polska
 10. mgr Bożena Opiela, Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polska

Międzynarodowa Rada Naukowa

 1. prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Polska
 2. prof. dr Maks Urchs, EBS University Wiesbaden, Niemcy, Niemcy
 3. prof. dr hab. med. Eugeniusz Szmatłoch, Specjalistyczny Gabinet Kardiologiczno-Internistyczny prof. dr hab. med. Eugeniusz Szmatłoch, Polska
 4. prof. dr Wolfgang Straube, Universität Rostock, Niemcy
 5. prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradowski, Klinika Choroby Wieńcowej UJ CM, Polska
 6. prof. dr Mary Osborn, Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy
 7. prof. dr Falk Oppel, Neurochirurgie in Bielefeld-Innenstadt, Niemcy
 8. prof. dr hab. med. Marek Moskała, Ordynator Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, oraz Kierownik Kliniki Nch i Nt CMUJ w Krakowie, Polska
 9. prof. dr Koichi Kono, Osaka Medical College, Osaka, Japan, Japonia
 10. prof. dr hab. n. med. Irena Karłowska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - wykładowca emerytowany, Polska
 11. prof. dr Alan Gewirtz, 3400 Civic Center Blvd, Philadelphia, PA 19104, Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 12. prof. dr hab. n. med. Janusz Fydryk, Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, Polska
 13. prof. dr Antonio J.G. Ferreira, Département de Chimie, Université de Montréal, Portugalia
 14. prof. dr hab. Lech Witkowski, AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Polska

Redakcja i korekta

 1. mgr Bożena Opiela, Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polska
 2. mgr Wojciech Markowski, Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polska
 3. mgr Ryszard Sędkiewicz, Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polska

Skład i łamanie

 1. dr Waldemar Jachimczak, Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polska

Redakcja statystyczna

 1. dr Aleksandra Szylińska, Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska

Zarządzanie platformą wydawniczą

 1. mgr Agnieszka Ewa Surmiak, Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polska