Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Wol. 62, Nr 1 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Wpływ wysiłkowego nietrzymania moczu stopnia I na aktywność ruchową kobiet w zależności od stanu odżywienia określonego za pomocą wskaźnika masy ciała Abstrakt   PDF
Magdalena Ptak, Hanna Mosiejczuk, Aleksandra Szylińska, Iwona Rotter
 
Wol. 64, Nr 4 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Wpływ żywienia klinicznego na wybrane parametry biochemiczne i ogólny stan odżywienia pacjentów geriatrycznych leczonych w warunkach domowych Abstrakt   PDF (English)
Mariola Głowacka, Mirosława Starzec, Paulina Zabielska, Tomasz Kornatowski, Beata Haor, Artur Kotwas, Dorota Rogalska, Katarzyna Barczak, Anna Jurczak, Beata Karakiewicz
 
Wol. 62, Nr 1 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Wskaźnik niepełnosprawności głosowej – efektywność i korelacja pomiędzy cechami fizycznymi, funkcjonalnymi oraz emocjonalnymi a zaburzeniami głosu Abstrakt   PDF
Marcin Scech
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Współczesne kierunki rehabilitacji w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – przegląd systematyczny Abstrakt   PDF
Wioletta Łubkowska, Bożena Mroczek
 
Wol. 65, Nr 1 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences Współczesne metody opracowania ubytków zmineralizowanych tkanek zębów – przegląd piśmiennictwa Abstrakt   PDF
Dorota Berczyńska, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Paweł Berczyński, Anna Gmerek
 
Wol. 64, Nr 1 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Współistnienie uszkodzenia śródbłonka naczyniowego, aktywacji fibrynolizy i obniżonego poziomu interleukiny 6 w otyłości ogromnej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Iza Iwan-Ziętek, Katarzyna Szot, Małgorzata Michalska, Przemysław Adamczyk, Jacek Chojnowski, Krzysztof Góralczyk, Barbara Ruszkowska-Ciastek, Grażyna Bednarek, Tadeusz Sulikowski, Zbigniew Ziętek, Danuta Rość
 
Wol. 60, Nr 2 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS WSPÓŁISTNIENIE ZASTAWKI CEWKI PRZEDNIEJ I TYLNEJ U NOWORODKA. CZY ROZPOZNANIE KOINCYDENCJI WAD NA PODSTAWIE OBJAWÓW KLINICZNYCH I BADAŃ OBRAZOWYCH JEST MOŻLIWE? Abstrakt   PDF
Jacek Materny, Elżbieta Gawrych, Anna Walecka
 
Wol. 62, Nr 2 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Współwystępowanie fibromatozy krezkowej i choroby Leśniowskiego–Crohna u dziecka – opis nowego przypadku Abstrakt   PDF
Lidia Babiak-Choroszczak, Kaja Giżewska -Kacprzak, Justyna Rajewska -Majchrzak, Elżbieta Gawrych
 
Wol. 61, Nr 1 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES WSZCZEPIENIE DRENU DYSTALNEGO ZASTAWKI KOMOROWO-PRZEDSIONKOWEJ POPRZEZ LEWĄ ŻYŁĘ SZYJNĄ WEWNĘTRZNĄ Z WYKORZYSTANIEM FLUOROSKOPII JAKO TECHNIKA RATUNKOWA – OPIS PRZYPADKU Abstrakt   PDF
Bartosz Limanówka, Leszek Sagan, Sławomir Janik, Beata Rzewuska, Ireneusz Kojder
 
Wol. 64, Nr 4 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Wybrane pomiary antropometryczne i MNA (mini nutritional assessment) a niektóre czynniki predykcyjne niedożywienia osób starszych Abstrakt   PDF (English)
Mariola Głowacka, Beata Haor, Paulina Zabielska, Anna Jurczak, Monika Biercewicz, Renata Jabłońska, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Beata Karakiewicz
 
Wol. 65, Nr 1 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences Wybrane problemy zdrowotne pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki leczonych na oddziale intensywnej terapii Abstrakt   PDF
Joanna Polek, Zuzanna Radosz, Michał Kozień, Agnieszka Gniadek
 
Wol. 61, Nr 1 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES WYBRANE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE – NIEUNIKNIONE ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA Abstrakt   PDF
Izabela Anna Sobieraj-Garbiak, Marta Drożdżyńska
 
Wol. 61, Nr 1 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES WYSTĘPOWANIE KWASU ELAIDYNOWEGO I WAKCENOWEGO W OSOCZU KOBIET CIĘŻARNYCH ORAZ WE KRWI PĘPOWINOWEJ Abstrakt   PDF (English)
Dominika Jamioł-Milc, Ewa Stachowska, Tomasz Janus, Anna Barcz, Dariusz Chlubek
 
Wol. 61, Nr 1 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES WYSTĘPOWANIE NIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH TYPU TRANS (ELAIDYNOWEGO I WAKCENOWEGO) W MLEKU KOBIECYM Abstrakt   PDF
Dominika Jamioł-Milc, Ewa Stachowska, Tomasz Janus, Anna Barcz, Dariusz Chlubek
 
Wol. 62, Nr 3 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Występowanie wybranych czynników ryzyka związanych ze specyfiką pracy zawodowych kierowców Abstrakt   PDF
Maja Czerwińska, Joanna Hołowko, Ewa Stachowska
 
Wol. 63, Nr 3 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Występowanie zespołów bólowych kręgosłupa – przyczyny i leczenie Abstrakt   PDF
Maryla Szpala, Agata Skorupińska, Karolina Kostorz
 
Wol. 63, Nr 4 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Występowanie zmętnienia przedniej i tylnej torebki soczewki po operacji zaćmy z implantacją soczewki akrylowej hydrofobowej heparynizowanej u pacjentów z cukrzycą typu 2 Abstrakt   PDF
Katarzyna Kubasik-Kładna, Marzena Formicka, Ewelina Lachowicz, Radosław Kiedrowicz, Tomasz Pabin, Wojciech Lubiński
 
Wol. 64, Nr 4 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Właściwości alkalizujące wybranych krzemianowo-wapniowych uszczelniaczy kanałowych. Badanie in vitro Abstrakt   PDF
Przemysław Reszka, Łukasz Kucharski, Adam Klimowicz, Mariusz Lipski
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Właściwości antyoksydacyjne papryki ostrej odmiany Hungarian yellow Abstrakt   PDF
Katarzyna Florkowska, Wiktoria Duchnik, Anna Nowak, Adam Klimowicz
 
Wol. 65, Nr 1 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences Właściwości lecznicze geraniolu – przegląd piśmiennictwa Abstrakt   PDF
Anna Bieda, Agnieszka Wróblewska, Piotr Miądlicki
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Właściwości prozdrowotne wybranych miodów Abstrakt   PDF
Milena Bąkowska, Katarzyna Janda
 
Wol. 60, Nr 2 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH JAKO CZYNNIK POWSTAWANIA BEZDECHU NOCNEGO Abstrakt   PDF (English)
Halina Ey-Chmielewska, Iwona Teul, Jacek Lorkowski
 
Wol. 61, Nr 3 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Zaburzenia oftalmologiczne u chorego z guzem połączenia czaszkowo‑kręgosłupowego bez wodogłowia – opis przypadku Abstrakt   PDF (English)
Lidia Puchalska‑Niedbał, Urszula Kulik, Klaudyna Kojder, Wojciech Lubiński, Beata Rzewuska, Ireneusz Kojder
 
Wol. 60, Nr 1 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ZAGROŻENIA KORUPCYJNE W RELACJACH MIĘDZY LEKARZEM A PACJENTEM Abstrakt   PDF
Marcin Kolwitz, Jakub Gąsiorowski
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Zakres badań naukowych w pielęgniarstwie rodzinnym. Przegląd piśmiennictwa z lat 1995–2015 Abstrakt   PDF
Ewa Taranta, Ludmiła Marcinowicz, Barbara Ślusarska
 
351 - 375 z 401 elementów << < 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>