Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 61, No 4 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Vitamin C – structure, properties, occurrence and functions Abstract   PDF (Język Polski)
Katarzyna Janda, Magdalena Kasprzak, Jolanta Wolska
 
Vol 62, No 1 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Voice Handicap Index – efficiency and correlation between physical, functional and emotional aspects and voice disorders Abstract   PDF (Język Polski)
Marcin Scech
 
Vol 63, No 4 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences W następnym numerze Details   PDF (Język Polski)
W następnym numerze W następnym numerze
 
Vol 63, No 2 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences W następnym numerze… Abstract   PDF (Język Polski)
In the upcoming issue… W następnym numerze…
 
Vol 62, No 2 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES What is the nutrition regimen followed by athletes after the end of their sporting career? Abstract   PDF (Język Polski)
Joanna Hołowko, Maja Czerwińska, Wysokiński Paweł, Dominika Maciejewska, Marcin Banaszak, Krzysztof Ficek, Krzysztof Wilk, Ewa Stachowska
 
Vol 60, No 1 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS WOMEN’S EXPECTATIONS TOWARDS GYNAECOLOGICAL EXAMINATION Abstract   PDF (Język Polski)
Katarzyna Szymoniak
 
Vol 64, No 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Women’s knowledge about umbilical cord blood stem cell banking: a socio-demographic survey Abstract   PDF (Język Polski)
Dorota Branecka-Woźniak, Klaudia Sawionek, Marta Stanisz, Rafał Kurzawa, Przemysław Ciepiela, Anna Jurczak
 
Vol 61, No 4 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Wpływ lasera biostymulacyjnego niskoenergetycznego i ćwiczeń usprawniających na zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawę funkcjonalną u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych Abstract
Hanna Mosiejczuk, Karolina Bąk, Aleksandra Szylińska, Magdalena Ptak, Anna Mikołajczyk, Agnieszka Lubińska, Agnieszka Turoń, Żaneta Ciosek, Iwona Rotter
 
Vol 63, No 2 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Wpływ leczenia operacyjnego na zmiany pamięci roboczej u chorych z procesami rozrostowymi w obrębie móżdżku – opis przypadków Abstract
Marta Kęsik, Paweł Kawalec, Dariusz Jeżewski, Adam Koryzma
 
Vol 61, No 3 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Wpływ modułu porodowego na stan emocjonalny matki, tworzenie więzi z dzieckiem i stan neurobehawioralny noworodka Abstract
Dorota Pilch
 
Vol 62, No 1 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Wpływ wysiłkowego nietrzymania moczu stopnia I na aktywność ruchową kobiet w zależności od stanu odżywienia określonego za pomocą wskaźnika masy ciała Abstract
Magdalena Ptak, Hanna Mosiejczuk, Aleksandra Szylińska, Iwona Rotter
 
Vol 65, No 1 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences Współczesne metody opracowania ubytków zmineralizowanych tkanek zębów – przegląd piśmiennictwa Abstract   PDF (Język Polski)
Dorota Berczyńska, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Paweł Berczyński, Anna Gmerek
 
Vol 65, No 1 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences Wybrane problemy zdrowotne pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki leczonych na oddziale intensywnej terapii Abstract   PDF (Język Polski)
Joanna Polek, Zuzanna Radosz, Michał Kozień, Agnieszka Gniadek
 
Vol 65, No 1 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences Właściwości lecznicze geraniolu – przegląd piśmiennictwa Abstract   PDF (Język Polski)
Anna Bieda, Agnieszka Wróblewska, Piotr Miądlicki
 
Vol 61, No 1 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES ZAŁOŻENIE UNIWERSYTETU BERLIŃSKIEGO I PRZEJŚCIE Z OKRESU FILOZOFICZNEGO DO OKRESU NAUK PRZYRODNICZYCH. MOWA WYGŁOSZONA 3 SIERPNIA 1893 R. W AULI KRÓLEWSKIEGO UNIWERSYTETU FRYDERYKA WILHELMA PRZEZ ÓWCZESNEGO REKTORA RUDOLFA VIRCHOWA Details   PDF (Język Polski)
Tomasz Nowocień
 
Vol 63, No 1 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Zespół aktywacji makrofagów w chorobie Stilla u dorosłych – opis przypadku Abstract
Marzena Lewandowska
 
Vol 65, No 1 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences Zespół SAPHO u dzieci – opis przypadków Abstract   PDF (Język Polski)
Piotr Wojciechowski, Lidia Strzelczuk-Judka, Iwona Klimecka, Katarzyna Jończyk-Potoczna
 
421 - 437 of 437 Items << < 10 11 12 13 14 15