Informacje dla czytelników

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi numerami kwartalnika naukowego Pomeranian Journal of Life Sciences (dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie) oraz z jego archiwalnymi zeszytami.

Czasopismo jest udostępniane bezpłatnie, w formie elektronicznej. Poszczególne zeszyty można pobrać ze strony czasopisma.

Archiwum Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (zeszyty publikowane od 1969 r.) znajduje się na stronach:

https://www.pum.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/annales-academiae-medicae-stetinensis

http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication?id=1728&tab=3

Facebook i Twitter:

https://twitter.com/PomeranianJLS?lang=pl 

https://www.facebook.com/PomeranianJLifeSci/ 

https://pl-pl.facebook.com/wydawnictwo.pum/  

3.0 PL (CC BY-NC-ND 3.0 PL)