Informacje dla autorów

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z 23 grudnia 2015 roku za opublikowanie artykułu recenzowanego w Annales Academiae Medicae Stetinensis przyznaje się 9 punktów na ministerialnej liście czasopism (lista B).

Czasopismo zostało także poddane ewaluacji przez Index Copernicus: ICV 2016: 101.98

Scimago Journal & Country Rank (SJR)  

SJR -  0.112 (2016)

Zachęcamy autorów do składania prac drogą elektroniczną – po zalogowaniu się na stronie czasopisma oraz tradycyjnie w siedzibie wydawnictwa przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów umieszczonymi na stronie internetowej czasopisma i na uczelnianej stronie wydawnictwa.

Oświadczenie autora