Pomeranian Journal of Life Sciences


Pomeranian Journal of Life Sciences jest kontynuacją czasopisma Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Czasopismo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wydawane jest nieprzerwanie od 1951 roku.

Zaproszenie do współpracy kierujemy szczególnie do wieloletnich pracowników naukowych, a także do tych, którzy rozpoczynają swoją karierę uniwersytecką. Czasopismo w swojej nazwie zawiera element lokalny, jednak redakcja Pomeranian Journal of Life Sciences otwarta jest na prace autorów z innych ośrodków badawczych, także zagranicznych.

Pomeranian Journal of Life Sciences wydawane jest w postaci elektronicznej i papierowej. Niniejsza platforma umożliwia dostęp do czasopisma, dlatego zachęcamy czytelników do korzystania z elektronicznej formy periodyku.

Ogłoszenia

 

Informacja dla autorów

 

Redakcja Pomeranian Journal of Life Sciences przesyła dane do baz zagranicznych w celu zwiększenia widoczności Państwa artykułów. W związku z tym prosimy o podawanie afiliacji w dwóch językach: polskim i angielskim.

 
Opublikowane: 2018-01-10
 
Więcej ogłoszeń...

Wol. 65, Nr 2 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences

Spis treści

Przedmowa

Słowo od Redaktora Naczelnego
Dariusz Chlubek
PDF

Artykuły

Luiza Czerniawska-Kliman, Katarzyna Grocholewicz
Mateusz Sikora, Rafał Becht
Krzysztof Dąbkowski, Karolina Michalska, Natalia Rusiniak-Rossińska, Andrzej Białek, Katarzyna Kołaczyk, Katarzyna Graca-Pakulska, Teresa Starzyńska
Aleksandra Rubinkiewicz, Maciej Sikora, Marcin Sielski, Agata Stąpor, Dariusz Chlubek
Aleksandra Palatyńska-Ulatowska, Krystyna Pietrzycka, Agata Koprowicz
Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski, Bernard Piotuch
Tomasz Trochanowski, Dariusz Kotlęga, Monika Gołąb-Janowska
Marzena Lenda-Petrykowska, Szymon Kosiłowicz
Agnieszka Licow
Mariola Borowska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw
Ewa Łodygowska, Natalia Hendzelewska, Martyna Tyl
Dorota Gumiela
Katarzyna Budzińska, Ewa Kleszczewska
Magdalena Szałowska-Bojarun, Aleksandra Gawlikowska-Sroka
Mariola Głowacka, Beata Haor, Marta Giezek, Paulina Zabielska, Sylwia Wieder-Huszla, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Katarzyna Barczak, Anna Jurczak
Sprostowanie
Redakcja Pomeranian Journal of Life Sciences
PDF